Menu

Laboratorní test a recenze Dobrá voda - 1,5l

Obrázek balené vody Dobrá voda

Splnění norem: Ne

Bez dalších výhrad: Ano

Shrnutí:

Vykazuje zvýšený počet kolonií organotrofních bakterií.

Typ:

balená přírodní minerální voda dle příl. 1 vyhl. 275/2004 Sb.

7,9 Kč
cena za 1 l

Mikroorganismy

Analýza minerální vody Dobrá voda odhalila zvýšený výskyt organotrofních bakterií kultivovaných při teplotě 22°C. To byl ale případ většiny testovaných vod a není tak třeba propadat panice. Voda zkrátka mohla být třeba skladovaný v nevhodných podmínkách, které množení bakterií podpořily. V tabulce je tato hodnota označená červeně proto, že je na etiketě vody uvedeno "vhodná k přípravě kojenecké stravy". Pro takové použití už je výskyt bakterií nadlimitní. Se stejným problémem se ovšem potýkala i řada kojeneckých vod. Důležité potom je, že se ve vzorku nenašly žádné koliformní bakterie. Ty jsou pro lidské tělo větším rizikem než bakterie organotrofní a naštěstí se neobjevily v žádném testovném vzorku.

Tabulka výsledků analýzy

Parametr

Požadavky na přírodní minerální vodu

Výsledek analýzy

Dusitany (mg/l)

max.0,1 (NMH)

<0,01

Dusičnany (mg/l)

max.50 (NMH)

<0,5

Ca (Vápník - mg/l)

-

5,64

Mg (Hořčík - mg/l)

-

8,33

Fe (Železo - mg/l)

-

<0,05

Na (Sodík - mg/l)

-

11,3

Tvrdost vody (mmol/l)

-

0,484

Kolonie 22°C (KTJ/1ml)

max.100 (MH)*

>300

Kolonie 36°C (KTJ/1ml)

max.20 (MH)*

0

Koliformní b. (KTJ/250ml)

max.0 (NMH)

0

E-coli (KTJ/250ml)

max.0 (NMH)

0

*Uvedená MH platí pouze pro výrobek, analyzovaný do 12 hodin po naplnění, během nichž musí být voda udržována při teplotě 4±1 °C. Pro kojenecké vody a přírodní minerální vody nebo pramenité vody, které jsou uváděné do oběhu jako „vhodné pro přípravu kojenecké stravy a nápojů" platí, že musí být dodržena hodnota 300 KTJ/ml pro ukazatel počet kolonií při 22 °C a 60 KTJ/ml pro ukazatel počet kolonií při 36 °C až do okamžiku prodeje konečnému spotřebiteli (vyhl. 275/2004 Sb.).

Legenda:
DH (doporučená hodnota) = nezávazná hodnota ukazatele jakosti balené vody, která znamená minimální žádoucí koncentraci dané látky nebo její optimální rozmezí,
MH (mezní hodnota) = hodnota jakostního ukazatele balené vody, jejímž nedodržením ztrácí voda vyhovující požadavky v ukazateli, jehož hodnota nebyla dodržena,
NMH (nejvyšší mezní hodnota) = hodnota ukazatele zdravotní nezávadnosti balené vody, v důsledku jejíhož překročení se potravina vylučuje z oběhu (Vyhláška č. 275/2004 Sb.).

červená = překročení mezní nebo nejvyšší mezní hodnoty
modrá = nevyhovuje doporučeným hodnotám
oranžová = překročení mezní nebo nejvyšší mezní hodnoty, která je platná do 12 hodin od naplnění (tzn. voda vykazuje zvýšení výskyt bakterií, pro které ale v době otevření neplatí žádná mezní hodnota)

Další látky

Zajímavostí Dobré vody je, že ačkoliv jde o minerální vodu, je velmi měkká. Obashuje jen 5,64 mg/l vápníku a 8,33 mg/l hořčíku, například běžná pitná voda by přitom měla obsahovat minimálně několikanásobek. Pokud proto pijete Dobrou vodu za účelem doplnění minerálních látek, lepší službu vám pravděpodobně udělá i voda z kohoutku, alespoň co se obsahu vápníku týče. Na doplnění hořčíku potom dobře poslouží minerální voda Magnesia. K ostatním parametrům už nemáme výhrady, za zmínku stojí zejména to, že spolu s Magnesií obsahovala Dobrá voda nejnižší množství dusičnanů ze všech testovaných vod. Železo nebylo problémem u žádné testované vody a ani sodíku tato voda neobsahuje nad míru.

Závěr

Pokud vidíte pod názvem “minerální voda” příslib doplnění potřebných minerálů do těla, nejste úplně na správném místě, Dobrá voda totiž patří k nejměkčím v testu. Ve zvýšené míře se zde vyskytly organotrofní bakterie, s ohledem na výsledky ostatních vod rozhodně nejde o nic výjimečného, nemůžeme ji ale doporučit k přípravě kojenecké stravy, i když to uvádí na etiketě. Pozitivně potom hodnotíme zejména nízký obsah dusíkatých látek.