Menu

Laboratorní test a recenze Nartes - 1,5 l

Obrázek balené vody Nartes

Splnění norem: Ano

Bez dalších výhrad: Ne

Shrnutí:

Obsah minerálních látek je nižší než doporučovaná hodnota. Obsahuje organotrofní bakterie, počet kolonií ale nepřekračuje mezní hodnotu.

Typ:

balená kojenecká voda dle příl. 2 vyhl. 275/2004 Sb.

11,3
cena za 1 l

Mikroorganismy

Stejně jako některé další vody, i kojeneckou vodu od značky Nartes jsme raději podrobili dvojímu testování. V obou případech se ve vodě objevily organotrofní bakterie kultivované při teplotě 22°C. V prvním vzorku byl jejich počet nad limitem, tedy více než 300 KTJ/1 ml, ve druhém vzorku už byl počet kolonií v normě, 110 KTJ/1 ml je přesto jeden z horších výsledků v testu. Organotrofní bakterie jsou v přírodě přirozené a zpravidla jsou neškodné, jejich množení ale může být signálem, že s vodou není něco v pořádku. Zejména nadlimitní množství v prvním vzorku tak není úplně pozitivní, značí, že byla voda například skladovaná v nevhodných podmínkách. Lépe na tom v případě organotrofních bakterií byla z kojeneckých voda Toma Natura. Koliformní bakterie se ani v jednom ze vzorků neobjevily, v tomto směru tedy voda obstála bez problému.

Tabulka výsledků analýzy

Parametr

Požadavky na kojeneckou vodu

Výsledek analýzy

Výsledek druhé analýzy

Dusitany (mg/l)

max.0,02 (NMH)

<0,01

0,01

Dusičnany (mg/l)

max.10 (NMH)

1,37

2,05

Ca (Vápník - mg/l)

40-80 (DH)

28,6

34,9

Mg (Hořčík - mg/l)

20-30 (DH)

3,73

4,54

Fe (Železo - mg/l)

max.0,3 (MH)

<0,05

<0,05

Na (Sodík - mg/l)

max.20 (MH)

5,53

7,02

Tvrdost vody (mmol/l)

1,8-3,2 (DH)

0,867

1,06

Kolonie 22°C (KTJ/1ml)

max.100/300 (MH)*

>300

110

Kolonie 36°C (KTJ/1ml)

max.20/60 (MH)*

0

0

Koliformní b. (KTJ/250ml)

max.0 (NMH)

0

0

E-coli (KTJ/250ml)

max.0 (NMH)

0

0

*Uvedená MH platí pouze pro výrobek, analyzovaný do 12 hodin po naplnění, během nichž musí být voda udržována při teplotě 4±1 °C. Pro kojenecké vody a přírodní minerální vody nebo pramenité vody, které jsou uváděné do oběhu jako „vhodné pro přípravu kojenecké stravy a nápojů" platí, že musí být dodržena hodnota 300 KTJ/ml pro ukazatel počet kolonií při 22 °C a 60 KTJ/ml pro ukazatel počet kolonií při 36 °C až do okamžiku prodeje konečnému spotřebiteli (vyhl. 275/2004 Sb.).

Legenda:
DH (doporučená hodnota) = nezávazná hodnota ukazatele jakosti balené vody, která znamená minimální žádoucí koncentraci dané látky nebo její optimální rozmezí,
MH (mezní hodnota) = hodnota jakostního ukazatele balené vody, jejímž nedodržením ztrácí voda vyhovující požadavky v ukazateli, jehož hodnota nebyla dodržena,
NMH (nejvyšší mezní hodnota) = hodnota ukazatele zdravotní nezávadnosti balené vody, v důsledku jejíhož překročení se potravina vylučuje z oběhu (Vyhláška č. 275/2004 Sb.).

červená = překročení mezní nebo nejvyšší mezní hodnoty
modrá = nevyhovuje doporučeným hodnotám
oranžová = překročení mezní nebo nejvyšší mezní hodnoty, která je platná do 12 hodin od naplnění (tzn. voda vykazuje zvýšení výskyt bakterií, pro které ale v době otevření neplatí žádná mezní hodnota)

Další látky

Jak bylo pro testované vody typické, i voda Nartes je poměrně měkká. To není nic dramatického, znamená to pouze, že je ve vodě menší než doporučené množství vápníku a hořčíku. Obsah minerálů ale není u kojenecké vody nijak ovlivnitelný, její měkkost proto zmiňujeme spíše pro informaci. Oproti ostatním testovaným kojeneckým vodám obsahovala voda Nartes vyšší množství sodíku, konkrétně 7,02 mg/l. To je ale stále hluboko pod mezní hodnotou 20 mg/l a negativních účinků zvýšeného příjmu sodíku se tak v případě této vody není třeba bát. Železa se ve vodě objevuje takřka nedetekovatelné množství, stejně tak dusitanů. Dušičnany ve vodě Nartes jsou, z kojeneckých vod ale vyšla v testu nejlépe, oba testované vzorky obsahovaly přibližně 2 mg/l dusičnanů, u ostatních vod bylo množství několikanásobné.

Závěr

Vodu Nartes můžeme doporučit jako variantu vhodnou k přípravě kojenecké stravy nebo nápojů, zvýšená obezřetnost by měla platit jen s ohledem na kolísání výskytu organotrofních bakterií. V jednom vzorku bylo množství kolonií nad stanovenou normou, ve druhém už se jich objevilo podstatně méně. Stále ale nejde o nejhorší výsledek v testu a k dobru musíme vodě připočíst zejména nízký obsah dusičnanů, který byl oproti ostatním testovaným kojeneckým vodám nepatrný.