Recenze a test balené vody Saguaro (Lidl) | Arecenze
Menu

Laboratorní test a recenze Saguaro (Lidl) - 2 l

Obrázek balené vody Saguaro

Splnění norem: Ne

Bez dalších výhrad: Ano

Shrnutí:

Obsah minerálních látek je nižší než mezní hodnota, v ostatních ohledech bez problému.

Typ:

balená pitná voda dle vyhl. 252/2004 Sb.

2,5 Kč
cena za 1 l

Mikroorganismy

Stejně jako u balené pitné vody Clever, ani u vody Saguaro jsme nenarazili na výskyt organotrofní či koliformních bakterií. To se dá vcelku předpokládat, vzhledem k tomu, že balená pitná voda často prochází chemickou úpravou k usmrcení mikroorganismů. Překvapující je potom poměrně špatný výsledek vody Tesco Value, která se řadí do stejné kategorie.

Tabulka výsledků analýzy

Parametr

Požadavky na balenou pitnou vodu

Výsledek analýzy

Dusitany (mg/l)

max.0,5 (NMH)

<0,01

Dusičnany (mg/l)

max.50 (NMH)

8,95

Ca (Vápník - mg/l)

min.30 (MH)

18,8

Mg (Hořčík - mg/l)

min.10 (MH)

4,61

Fe (Železo - mg/l)

max.0,2 (MH)

<0,05

Na (Sodík - mg/l)

max.200 (MH)

9,06

Tvrdost vody (mmol/l)

2-3,5 (DH)

0,659

Kolonie 22°C (KTJ/1ml)

max.100/500 (NMH)*

0

Kolonie 36°C (KTJ/1ml)

max.20/100 (NMH)*

0

Koliformní b. (KTJ/250ml)

max.0 (NMH)

0

E-coli (KTJ/250ml)

max.0 (NMH)

0

*U balené pitné vody určené k prodeji musí být dále hygienické limity dodrženy po dobu minimální trvanlivosti do otevření originálního obalu s výjimkou ukazatelů počty kolonií při 22 °C a 36 °C, pro které platí mezní hodnoty 500 kolonií tvořících jednotku/ml (dále jen "KTJ/ml") pro ukazatel počty kolonií při 22 °C a 100 KTJ/ml pro ukazatel počty kolonií při 36 °C (vyhl. 252/2004).

Legenda:
DH (doporučená hodnota) = nezávazná hodnota ukazatele jakosti balené vody, která znamená minimální žádoucí koncentraci dané látky nebo její optimální rozmezí,
MH (mezní hodnota) = hodnota jakostního ukazatele balené vody, jejímž nedodržením ztrácí voda vyhovující požadavky v ukazateli, jehož hodnota nebyla dodržena,
NMH (nejvyšší mezní hodnota) = hodnota ukazatele zdravotní nezávadnosti balené vody, v důsledku jejíhož překročení se potravina vylučuje z oběhu (Vyhláška č. 275/2004 Sb.).

červená = překročení mezní nebo nejvyšší mezní hodnoty
modrá = nevyhovuje doporučeným hodnotám
oranžová = překročení mezní nebo nejvyšší mezní hodnoty, která je platná do 12 hodin od naplnění (tzn. voda vykazuje zvýšení výskyt bakterií, pro které ale v době otevření neplatí žádná mezní hodnota)

Další látky

Z balených pitných vod, které jsme testovali, byla voda Saguaro s přehledem nejměkčí. Doporučená tvrdost je pro pitnou vodu 2-3,5 mmol/l, tvrdost této vody je pouze 0,659 mmol/l. To je způsobené nedostatkem vápníku a hořčíku. Minimum pro pitnou vodu je 18,8 30 mg/l vápníku a 10 mg/l hořčíku, voda Saguaro obsahuje jen 18,8 mg/l vápníku a 4,61 mg/l hořčíku. Zatímco například u pramenitých vod s obsahem minerálních látek nic moc nenaděláte, pitnou vodu je možné uměle obohacovat a tak je zde prostor k vylepšení. Obsah dusičnanů, dusitanů, železa i sodíku by prošel i normami stanovenými pro kojeneckou vodu, až na přílišnou měkkost by tak tato voda mohla být vhodná i pro malé děti. Menší obsah minerálů samozřejmě nikomu neublíží, tvrdší voda je ale lidskému tělu prospěšnější.

Závěr

Balená pitná voda Saguaro nevykazuje zvýšený výskyt mikroorganismů, jak by tomu i u tohoto typu balených vod mělo být. Patří k nejměkčím vodám v testu, což je trochu škoda, vzhledem k tomu, že do balené pitné vody není problém chybějící minerály dodat. V ostatních ohledech je ale bezproblémová a díky poměrně nízkému obsahu dusičnanů i sodíku by neměla být nijak nevhodná ani pro malé děti.