Menu

Energetické štítky spotřebičů

Energetické štítky jsou nejužitečnějšími pomocníky při výběru domácích spotřebičů. Občas je ale trochu složité se v nich vyznat. Nejlepší energetická třída může být A, ale také A+++. Jak se určuje roční spotřeba? Co je to třída účinnosti? Jaké parametry jsou vlastně nejlepší? Tyto otázky jistě napadnou nejednoho člověka, který se rozhodl koupit spotřebič do domácnosti, ale s energetickými štítky ještě nemá tolik zkušeností. Různé změny a nové normy tomuto procesu také příliš nepomáhají, rozhodli jsme se proto sepsat přehledný článek, který vám vysvětlí energetické štítky nejpoužívanějších domácích spotřebičů bod po bodu.

Co je to energetický štítek?

Pro začátek je dobré povědět si něco o samotných energetických štítcích. Energetickými štítky se označují elektrospotřebiče a také budovy. Na energetickém štítku domácího spotřebiče najdete údaje o jeho energetické třídě, spotřebě, hlučnosti a například také kapacitě nebo účinnosti. Stává se tak základní pomůckou pro porovnání jednotlivých spotřebičů.

Tento článek vznikl na podzim roku 2017. Podle dokumentů z roku 2014 se provádějí postupné změny některých energetických štítků (např. přidávání plusových skupin). Už v roce 2018 by ale mělo naopak začít rozsáhlému sjednocení energetických štítků (např. zrušení plusových tříd – nejvyšší tedy bude opět A). Je proto možné, že se některé dílčí změny projeví už dříve a námi popisovaný štítek nebude zcela aktuální.

Spotřebiče do koupelny

Při praní se dnes již bez pomoci spotřebičů neobejdeme. Pračky a sušičky zároveň patří k nákladnějším přístrojům v domácnosti a je tak velmi důležité zaměřit se na jejich úspornost. Pojďme se tedy podívat na energetické štítky spotřebičů určených k péči o prádlo.

Energetický štítek praček

Z energetického štítku pračky můžete vyčíst energetickou třídu, roční spotřebu vody a elektřiny, objem, účinnosti odstřeďování a hlučnost při praní a odstřeďování.

1) Energetická třída – Z energetické třídy můžete hned na první pohled vyčíst úspornost daného modelu, nejlepší jsou pračky s třídou A+++.

2) Roční spotřeba – Pokud chcete mít přesnější představu o tom, kolik vás ročně bude provoz pračky stát, stačí zaměřit se na její spotřebu. Ta odpovídá 220 cyklům, tedy v podstatě jedné dávce prádla každý všední den. Roční spotřeba energie se udává v kilowattech a pro získání přibližných ročních nákladů ji můžete vynásobit cenou za 1 kWh od vašeho dodavatele energií. Roční spotřeba vody se udává v litrech a pro získání ročních nákladů stačí vynásobit ji cenou jednoho litru.

3) Kapacita – Kapacitu pračky udává výrobce v kilogramech a měla by odpovídat počtu lidí v domácnosti a vašim individuálním potřebám. Pro jedno až dvoučlennou domácnost se zpravidla doporučuje kapacita 3–4 Kg, pro čtyři a více osob je dobré volit pračku s kapacitou 6 Kg a vyšší.

4) Účinnost odstřeďování – Podle tohoto parametru poznáte, kolik zbytkové vlhkosti zůstane v prádle po jeho odstředění. To má vliv na dobu schnutí prádla a zajímat o tento údaj by se měli zejména majitelé sušiček. Špatně vyždímané prádlo totiž sušička suší podstatně déle a s vyššími náklady. Pokud teda hledáte pračku k sušičce, doporučujeme volit modely s účinností odstřeďování A, maximálně B.

5) Hlučnost – Pračka samozřejmě nepatří ke zrovna tichým spotřebičům, je tak dobré volit co nejtišší model, zejména pokud máte pračku umístěnou blízko ložnice, nebo bydlíte v menším bytě. Nejtišší modely při praní nepřekročí 50 dB při praní a 70 dB při odstřeďování. Ty hlučnější naopak přesahují i 60 dB při praní a 80 dB při odstřeďování.

Energetický štítek sušiček prádla

Energetický štítek sušičky vám sdělí informace o její energetické třídě, typu sušičky, roční spotřebě, trvání běžného cyklu, účinnosti kondenzace, kapacitě a hlučnosti.

1) Energetická třída – Stejně jako je tomu u praček, i u sušiček je nejúspornější energetická třída A+++. Náklady na provoz sušičky nepatří zrovna k nejnižším, a tak je dobré se na její úspornost zaměřit.

2) Roční spotřeba energie – Roční spotřeba sušičky odpovídá 160 cyklům a udává se v kilowattech. Pokud ji vynásobíte cenou za 1 kWh od vašeho dodavatele energií, získáte přibližné roční náklady na provoz spotřebiče. U sušičky ale nestačí zastavit se jen u její roční spotřeby. Pokud chcete sušit opravdu úsporně, musíte také zvážit, zda je vaše pračka pro použití se sušičkou vhodná. Podmínkou by měl být maximální počet otáček při odstřeďování a použitelnou hranicí je rychlost 1 200 otáček. Pokud máte pračku, která nezvládne alespoň 1 200 otáček, v prádle bude zůstávat příliš zbytkové vlhkosti a sušení bude drahé a neefektivní.

3) Typ sušičky – V levé části štítku najdete obrázek, podle kterého zjistíte, zda je sušička elektrická nebo plynová. V dnešní době se ale pochopitelně s plynovým spotřebičem prakticky nesetkáte.

4) Trvání běžného cyklu – Jelikož většina sušiček suší jednu dávku prádla klidně přes dvě hodiny, není od věci zjistit si, jak je který model rychlý. Berte ale tento údaj pouze jako orientační, zaprvé se liší podle podmínek, zadruhé pouze krátké trvání programu ještě není výhrou. Sušička totiž musí být dostatečně efektivní, aby za krátkou dobu zvládla prádlo vysušit a vy jste nakonec várku prádla nemuseli sušit ještě jednou.

5) Kapacita – Kapacita sušičky by měla odpovídat počtu členů domácnosti a také kapacitě pračky, respektive by ji měla přesahovat. Pro jednočlennou a dvoučlennou domácnost doporučujeme volit kapacitu okolo 6-7 kg, čtyřčlenné rodině doporučujeme kapacitu alespoň 8 kg.

6) Hlučnost – U většiny sušiček na současném trhu najdeme víceméně stejnou hlučnost, okolo 64 dB. Sušičky jsou tedy hlučné přibližně jako hlučnější pračky, hlučnost ale nemusíte moc řešit, nejsou v ní velké rozdíly.

7) Účinnost kondenzace – Účinnost kondenzace se označuje písmeny A–G, nejlepší je známka A, velmi často se setkáte také se známkou B. Účinnost kondenzace vypovídá o tom, kolik vlhkosti uniká ze sušičky do ovzduší, tedy jak dobře sušička těsní a jestli se vysušená voda správně uvolňuje do nádobky místo do vzduchu. Pokud doma už tak bojujete z vlhkostí, doporučujeme zainvestovat do sušičky s třídou účinnosti A.

Energetický štítek praček se sušičkou

Pračky se sušičkou patří ke spotřebičům s nejvyššími provozními náklady. Proto doporučujeme se na jejich spotřebu zvlášť zaměřit, rozdíly mohou být ve stovkách až tisících korun. Z energetického štítku tedy samozřejmě zjistíte energetickou třídu spotřebiče, spotřebu energie při praní a spotřebu energie při praní a sušení, roční spotřebu vody, kapacitu praní, kapacitu sušení, účinnosti praní a hlučnost.

1) Energetická třída – Na rozdíl od zmíněných praček a sušiček se u hybridních spotřebičů pohybujeme v otázce energetické třídy v rozmezí písmen A–G, nejlepší třída je tedy A.

2) Spotřeba elektřiny – Z energetického štítku můžete vyčíst spotřebu elektřiny pro cyklus praní i spotřebu elektřiny pro cyklus praní a sušení. Pro zjištění přibližných ročních nákladů stačí vynásobit spotřebu cenou jednoho kWh a přibližným počtem cyklů za rok (například u praček se počítá 220 cyklů, u sušiček 160 cyklů, záleží tedy na vašem odhadu, jak často budete obě činnosti využívat).

3) Účinnost praní – Třída účinnosti praní s označuje písmeny A–G. Pokud chcete spotřebič efektivitou srovnatelný s běžnou pračkou, určitě doporučujeme volit pouze modely s efektivitou praní A.

4) Kapacita – U praček se sušičkou je zpravidla lepší upřednostnit větší kapacitu před menší a doporučujeme sledovat hlavně kapacitu sušení. Jeden nebo dva lidé si vystačí se 4 kg, čtyřčlenná rodina už by měla volit alespoň 6 kg kapacitu sušení (pro praní tak bude kapacita okolo 8 kg).

5) Spotřeba vody – Na energetickém štítku najdete spotřebu vody pro cyklus praní i sušení, pro samotné praní bývá tato hodnota o něco nižší. Pro zjištění nákladu na vodu stačí tuto hodnotu vynásobit přibližným počtem cyklů ročně a cenou za jeden litr.

6) Hlučnost – Štítek udává hlučnost zvlášť pro praní, sušení i odstřeďování. Hlučnost praní a odstřeďování je podobná, jako u běžných praček, hlučnost sušení je o něco vyšší než hlučnost praní.

Spotřebiče do kuchyně

Kdo si dnes umí představit život bez lednice nebo trouby? Čím dál větší samozřejmostí se také stává například myčka. Zaměříme se tedy na tyto kuchyňské spotřebiče blíže a rozebereme si jejich energetické štítky.

Energetický štítek ledniček

Pokud se podíváte na energetický štítek ledniček, najdete zde energetickou třídu, roční spotřebu elektřiny, objem lednice, objem mrazáku a hlučnost.

1) Energetická třída – Lednice patří ke spotřebičům s novějším energetickým štítkem a nejúspornější modely tak najdeme v energetické třídě A+++.

2) Roční spotřeba energie – Vzhledem k tomu, že lednička pracuje takřka nepřetržitě, je dobré se na její spotřebu zaměřit. Roční náklady opět získáte vynásobením spotřeby cenou 1 kWh.

3) Objem lednice a mrazáku – Pro snazší výběr objemu ledničky je dobré počítat cca 50–70 l na osobu v chladicí části a cca 20 l na osobu v mrazicí části.

4) Hlučnost – U spotřebičů s nepřetržitým procesem samozřejmě chceme, aby byly co nejtišší. U velmi tichých modelů můžete počítat s hlučností pod 40 dB.

Energetický štítek mrazáků

Energetický štítek mrazáku je takřka totožný, jako energetický štítek lednice. Chybí pouze objem chladicí části. Ve všech ostatních ohledech se tedy můžete řídit stejnými informacemi, které najdete výše u ledniček.

Energetický štítek myček

U myček samozřejmě narazíte opět na energetickou třídu, nechybí ani roční spotřeba elektřiny a vody, hlučnost, kapacita a také třída účinnosti sušení. Možná vám zde chybí třída účinnosti mytí. Dnešní myčky už ale ze zákona mají vždy třídu účinnosti A, ani u levnějších modelů se tak nemusíte bát špatné schopnosti mytí.

1) Energetická třída – V dnešní době už nenajdete myčku s horší energetickou třídou, než je A. Nejlepší modely potom patří do energetické třídy A+++.

2) Roční spotřeba elektřiny – Roční spotřeba myčky se počítá na 280 cyklů, u úsporných modelů můžete počítat s cca 170 kWh ročně.

3) Roční spotřeba vody – U úsporných modelů můžete počítat s roční spotřebou cca 1 600 l, pro zjištění přibližných nákladů stačí roční spotřebu vynásobit cenou jednoho litru vody.

4) Třída účinnosti sušení – Tato třída udává, kolik kapek vody zůstane po usušení na nádobí. Pokud vám nevadí nechat nádobí chvíli doschnout, nebo jej po umytí otřít, nemusíte se jí příliš zabývat. Pro perfektně umyté nádobí bez kapek je ale ideální volit nejlepší třídu A.

5) Kapacita myčky – Kapacita myčky se udává v sadách nádobí. Do jedné sady patří mělký talíř, hluboký talíř, dezertní talíř, hrnek, sklenice a příbor. Domácnost s méně členy si vystačí s kapacitou 10 sad a může tak sáhnout i po užší myčce. Pro čtyř a více člennou domácnost jsou vhodnější širší modely s kapacitou 12–14 sad.

6) Hlučnost – Hlučnost myčky se pohybuje zpravidla mezi 40 a 60 dB, tedy zhruba mezi hlučností lednice a pračky. Výhodou je samozřejmě vždy nižší hlučnost, hlavně když myčku pouštíte i v době, kdy jste doma.

Energetický štítek trub a sporáků

U trouby a sporáku najdeme stejný energetický štítek, který v obou příkladech udává vlastnosti trouby. Najdeme na něm údaje o typu trouby, energetické třídě, objemu a spotřebě.

 

1) Typ trouby – Podle ikonky v horní části štítku zjistíte, zda je trouba elektrická nebo plynová.

2) Energetická třída – Nejúspornější modely patří do energetické třídy A+++. Nízkou spotřebu oceníte nejen při pečení vánočního cukroví.

3) Objem – Objem trouby volte podle množství jídla, které pečete. Například na pečení krůty jistě oceníte větší troubu. V současnosti se největší objem pohybuje okolo 70 l.

4) Spotřeba – Spotřebu najdete zvlášť pro cyklus normálního a cyklus horkovzdušného pečení a udává se v kWh.

Energetický štítek digestoří

I pří výběru odsavače par vám může být energetický štítek dobrým průvodcem. Dozvíte se na něm údaje o energetické třídě, roční spotřebě, účinnosti proudění vzduchu, účinnosti osvětlení, účinnosti filtrace tuků a hlučnosti.

Úklid

Nezbytnou součástí dnešní domácnosti jsou také spotřebiče určené k úklidu. U nich není prioritou jen nízká spotřeba, ale také efektivita a dobrá filtrace, aby byly použitelné i do domácnosti s malými dětmi nebo alergiky.

Energetický štítek vysavačů

Energetický štítek vysavače obsahuje informace o jeho energetické třídě, čistotě vyfukovaného vzduchu, účinnosti vysávání koberců a tvrdých podlah, hlučnosti a roční spotřebě.

1) Energetická třída – Energetická třída vysavače se značí písmeny A-G, nejúspornější modely patří do třídy A.

2) Roční spotřeba elektřiny – Roční spotřeba odpovídá vysátí plochy 87 m2 padesátkrát. Roční náklady na provoz vysavače se pohybují okolo 100 Kč, nejde tedy o žádné dramatické částky.

3) Třída čistoty vyfukovaného vzduchu – U tohoto bodu by měli zpozornět zejména uživatelé s dýchacími obtížemi. Udává totiž, kolik vysátého prachu vypouští vysavač zpět do ovzduší a značí se písmeny A-G. Alergici a astmatici by rozhodně měli trvat na třídě A.

4) Třída účinnosti vysávání koberců a třída účinnosti vysávání tvrdých podlah – Tyto údaje vypovídají o tom, kolik nepořádku vysavač posbírá na různých typech podlah. Obecně jsou vysavače účinnější na tvrdých podlahách, pokud máte domácnost bez koberců, máte vyhráno. Pokud máte vyšší koberce neb chlupaté domácí mazlíčky, je dobré zaměřit se na třídy A. Obecně nedoporučujeme v obou případech volit třídu horší než C.

5) Hlučnost – U vysavačů asi nikdo z nás nepočítá s tichým chodem, některé ale mohou být až nepříjemně hlučné. Některé modely přitom vydávají jen něco okolo 50 dB, což je stejně jako nejtišší pračky.

Zábava

Mezi žrouty energie patří také spotřebiče určené přímo k zábavě a odpočinku. Nesmíme je tedy opomenout ani v našem článku.

Energetický štítek televizí

Energetický štítek televizí překypuje podstatnými informacemi. Najdete na něm energetickou třídu, roční spotřebu, spotřebu zapnutého televizoru, úhlopříčku v palcích a centimetrech a také symbol označující televizory s vypínačem.

1) Energetická třída – U televizí se energetické třídy označují písmeny A++ až E, z nichž nejlepší je třída A++. Nejúspornější modely je vhodné volit zejména pokud máte televizi puštěnou velkou část dne.

2) Spotřeba elektřiny – Odpovídá spotřebě zapnutého spotřebiče a udává se ve wattech.

3) Roční spotřeba – Odpovídá zhruba 4,5 hodinám sledování televizoru denně, uvádí se v kWh a vynásobením cenou jednoho kWh získáte přibližné roční náklady na provoz televize.

4) Úhlopříčka – Na energetickém štítku najdeme také úhlopříčku v centimetrech i palcích. Úhlopříčku televize byste měli přizpůsobit zejména tomu, jak daleko od televize budete sedět.

Chlazení/vytápění

Se stále častějšími změnami teplot nesmíme zapomínat ani na spotřebiče, které se starají o udržení příjemné teploty v domácnosti. Jelikož je většinou o přístroje, které pustíte alespoň na několik hodin, doporučujeme se i u nich zaměřit na spotřebu.

Energetický štítek mobilních klimatizací

Na energetickém štítku klimatizací narazíte na klasiku, kterou je energetická třída, spotřeba energie nebo hlučnost, ale také na méně známé pojmy, jako je jmenovitý výkon chlazení nebo hodnota chladicího faktoru. U mobilních klimatizací najdeme zvlášť štítek pro modely určené k chlazení a vytápění a modely určené pouze k chlazení, většina údajů je ale stejná.

 

1) EER/COP – Podle těchto zkratek poznáte určení klimatizace, EER znamená funkci chlazení, COP funkci vytápění. Na štítku najdete pouze zkratku EER nebo obě zkratky, takové klimatizace pak zvládají jak chlazení, tak vytápění.

2) Jmenovitý výkon – Výkon chlazení a vytápění najdete na štítku uvedený v kilowattech. Čím vyšší výkon, tím lépe, rozhodně byste neměli jít pod 2 kW, nejvýkonnější přesahují výkonem 4,5 kW.

3) Energetická účinnost – Jde i poměr výkonu a příkonu spotřebiče, pro topení se značí COP, pro chlazení EER. Opět platí, že čím vyšší, tím lépe, nejúčinnější modely přesahují 3,5 EER/COP.

4) Spotřeba energie – Je udávána za jednu hodinu, jelikož je roční používání klimatizace extrémně individuální.

5) Hlučnost – Jelikož klimatizaci nepouštíte na úplně krátkou dobu a pravděpodobně bude v místnosti s vám, je dobré volit co nejtišší model. Nejtišší klimatizace vydávají okolo 50 dB, ty hlučnější i více než 60 dB, tedy zhruba jako zapnutá myčka.

Autor: Redakce | Naposledy aktualizováno 15.9.2020