Zákaz kotlů na uhlí od roku 2025 se ruší: Požadavky na emisní třídu zůstávají | Arecenze
Menu

Zákaz kotlů na uhlí od roku 2025 se ruší: Požadavky na emisní třídu zůstávají

Zákaz kotlů na uhlí od roku 2025 se ruší: Požadavky na emisní třídu zůstávají

Když Ministerstvo životního prostředí nedávno představilo svůj návrh na zákaz prodeje kotlů a kamen na uhlí již od 1. ledna roku 2025, ozvala se jak veřejnost, tak celá řada dalších institucí včetně dalších ministerstev. Z novely zákona o ochraně ovzduší, kde měl být zákaz uveden, byl proto tento návrh vypuštěn. Co to přesně znamená?

Návrh Ministerstva životního prostředí a jeho kritika

Původní návrh počítal se zákazem kotlů a kamen na uhlí již od roku 2025 s tím, že by tento zákaz doplnil ten, který se týká kotlů na tuhá paliva, a který vstoupí v platnost 1. září 2024, když původně měl platit již o dva roky dříve.

Dle normy ČSN EN 3035:2012 se kotle dělí do tříd 1 až 5 podle výsledků měření jejich účinnosti a emisí. Druhý jmenovaný zákaz týkající se kotlů první a druhé emisní třídy nyní již zůstává v platnosti a v jeho případě nedojde ani ke zrušení, ani k dalšímu odkladu data platnosti.

Návrh zákazu kotlů a kamen na uhlí byl nicméně podroben silné kritice Sdružení místních samospráv ČR, která upozornila na to, že mnohé lokality nejsou na takový zákaz připravené, neboť v nich existuje jen omezené množství alternativ v podobě kotlů na dřevo nebo tepelných čerpadel, která jsou však pro mnohé domácnosti nedostupná.

Pro Ministerstvo průmyslu a obchodu zase představoval problém fakt, že takovýto zákaz by silně znevýhodnil české výrobce těchto topidel, kteří by nemohly nadále prodávat na českém trhu, ačkoliv by lidé mohly koupit výrobky jejich zahraniční konkurence mimo Česko.

Černá budoucnost uhlí

Zrušení zmíněného zákazu samozřejmě z dlouhodobého hlediska nic nemění na tom, že uhlí jakožto palivo nemá budoucnost a o jeho postupné mizení se postará sám trh. Uhlí totiž bude neustále zdražovat a jeho používání se stane ekonomicky nevýhodným.

Kromě toho bude sílit i společenský tlak na konec uhlí, neboť se skutečně jedná o velmi neekologický způsob získávání energie pro domácnost. K dispozici jsou vládní dotační programy, které lidem usnadňují přechod na ekologičtější způsoby. V současnosti se jedná o program Nová zelená úsporám, případně tzv. Kotlíkové dotace, a v budoucnu jistě přijdou i další. Díky nim se závislosti na uhlí budou zbavovat další domácnosti.

Výhody a nevýhody kotlů na uhlí

Jako každý jiný způsob vytápění nebo ohřevu má i kotel na uhlí své výhody a nevýhody. Mezi výhody patří především nižší pořizovací cena, a do jisté míry i cena provozní. Právě ta se bude však zvyšovat v důsledku zmíněného nárůstu cen za uhlí.

Mezi nevýhody kotlů na uhlí lze zmínit náročnou údržbu a provoz, při němž vzniká velké množství nečistot, které nejen, že poškozují životní prostředí, ale také mohou snižovat kvalitu života. Palivo v podobě uhlí také zabírá mnoho místa a je třeba mít pro něj vyčleněný speciální prostor.

Na rizika spojená s používáním kotlů a kamen na uhlí poukázal i případ plánovaného zákazu. Ten byl nyní sice odvolán, avšak hrozba nových legislativních změn je stále reálná a

investice do kotle či kamen na uhlí se může ukázat jako zbytečnou, neboť další zákony a nařízení mohou jejich používání omezit či zcela zakázat apod.

Závěrem

Kotle a kamna na tuhá paliva, konkrétně na uhlí prožívají svůj ústup ze slávy a jsou nahrazována jinými, modernějšími řešeními. Očekávané legislativní omezení jejich používání však bylo vypuštěno a od Nového roku 2025 nevstoupí v platnost zákaz používání kotlů a kamen na uhlí.

Již jednou odložený zákaz prodeje kotlů na tuhá paliva spadajících pod nejhorší emisní třídy, tř. první a druhou emisní třídu, stále platí, resp. vstoupí v platnost 1. září 2024. Lidé také mohou stále využívat státní dotační program Nová zelená úsporám nebo tzv. Kotlíkové dotace.

Rubriky

Diskuze, poradna a vaše zkušenosti

Zeptejte se na cokoliv, co vás zajímá, a naši redaktoři vám odpoví v moderované diskuzi. Můžete také poradit ostatním, nebo se podělit o svoji zkušenost.

Položte dotaz

Odpovědět na dotaz

Nenašli jste v diskuzi odpověď? Zeptejte se a naše redakce na praktické a zajímavé dotazy najde odpověď.