Menu

Recenze a srovnání pojištění domácnosti Axa Domov IN

Doporučujeme Při nákupu v kategorii pojištění domácnosti

Datum doporučení: Březen 2019

  • Povodeň a záplava kryta i v základním balíčku
  • Asistenční služba v ceně
  • Výběr ze 3 balíčků
  • V základním balíčku chybí riziko vodovodní havárie
  • Zatečení srážek není v základním balíčku
  • V základu chybí riziko krádeže a loupeže

Základní informace

Pojišťovna AXA nabízí 3 varianty pojištění domácnosti, které zahrnují pokrytí různých rizik. Podobně je tomu u většiny pojištění na trhu. Na výběr tedy máte balíček Mini, Klasik a Maxi. Vybrat si můžete z varianty, která pokrývá rizika, jež jsou pro vás důležitá. Některé další si můžete připojistit, u pojištění domácností vždy záleží na vašich individuálních potřebách.

Jestliže dojde na výplatu pojistného plnění, budou vám částky vypláceny ve třech různých cenách – nových, časových a obecných. Celý soubor pojištěných věcí totiž nespadá do stejné kategorie. Například půjčené věci budou vypláceny v cenách časových, cennosti v cenách obvyklých. Základní spoluúčast je 1 000 Kč, je ale možné ji upravit v pojistné smlouvě. Jestliže budete potřebovat pomoc řemeslníka, nebo si například zabouchnete dveře od bytu, pomůže vám asistenční služba, která je zahrnuta v ceně pojištění.

Tabulka zobrazuje přehled nejdůležitějších parametrů

Parametr Tento produkt
Princip pojištění 3 balíčky (Mini, Klasik, Maxi)
Ceny, ve kterých se plní Nové, časové a obvyklé
Spoluúčast 1000 nebo dle smlouvy
Asistence Ano

Krytí živelních rizik

Základní živelní rizika jsou zahrnuta ve všech třech balíčcích. Nemusíte se bát zničení ohněm ani kouřem, výbuchem či implozí. Poměrně netradičně jsou ve všech balíčcích zahrnuta i rizika povodně či záplavy. U jiných pojišťoven bývají spíše v středních či nejklomplexnějších balíčcích, někde jsou tato rizika dokonce mimo balíčky a je možnost je připojistit zvlášť. Jediným živelním rizikem, které není v základním balíčku, je zatečení srážek. Jedná se o škody způsobené v důsledku zatečení deště nebo tajícího sněhu. Toto riziko je zejména u podkrovních prostorů, které jsou hned pod střechou.

Parametr Tento produkt
Požár Mini, Klasik, Maxi
Kouř Mini, Klasik, Maxi
Výbuch Mini, Klasik, Maxi
Imploze Mini, Klasik, Maxi
Přímý úder blesku Mini, Klasik, Maxi
Krupobití Mini, Klasik, Maxi
Sesuv půdy, zřícení skal nebo zemin Mini, Klasik, Maxi
Sesuv půdy, zřícení sněhových lavin Mini, Klasik, Maxi
Tíha sněhu a námrazy Mini, Klasik, Maxi
Zatečení srážek Klasik, Maxi
Zemětřesení Mini, Klasik, Maxi
Vichřice Mini, Klasik, Maxi
Povodeň a záplava Mini, Klasik, Maxi

Krytí vodovodních a technických rizik

Technická rizika, zejména ta obvyklá, jsou kryta i v základním balíčku. Poměrně běžným rizikem je i vodovodní havárie. Ta je ale v případě pojištění u AXA až v balíčku Klasik a Maxi, v základu kryta není. U vystoupání vody z odpadního potrubí je v případě balíčku Klasik podmínka, že se musí jednat o následky povodně nebo záplavy. V balíčku Maxi je kryto vystoupání vody i bez této příčiny. V případě nepřímého úderu blesku je elektronika pojištěna i proti škodám způsobeným výkyvy napětí. Zkratem se rozumí zkrat elektromotoru například ve spotřebičích nebo garážových vratech.

Parametr Tento produkt
Pád letadla, jeho součástí a nákladu Mini, Klasik, Maxi
Náraz vozidla, jeho částí a nákladu Mini, Klasik, Maxi
Pád stromů, stožárů a jiných věcí Mini, Klasik, Maxi
Aerodynamický třesk = rázová vlna Mini, Klasik, Maxi
Mráz na vodovodním a topném systému Mini, Klasik, Maxi
Přepětí, podpětí Klasik, Maxi
Zkrat Klasik, Maxi
Vystoupení vody z odpadního potrubí Klasik, Maxi
Poškození nebo zničení obsahu chladicího zařízení Klasik, Maxi
Únik vody Klasik, Maxi
Únik kapaliny z technického zařízení Mini, Klasik, Maxi

Krytí dalších rizik

Dalším obvyklým, avšak v základu chybějícím rizikem, je odcizení a to jak krádeží, tak loupeží či přepadením na ulici. Obvykle s tímto rizikem počítají i základní balíčky u jiných pojišťoven. V základu nejsou pojištěny ani věci ve společných prostorech, což ale jako velkou nevýhodu nevidíme, nemusí to totiž potřebovat každý. Pojištění věcí ve vozidle je součástí balíčku Maxi, ani tuto službu ale nemusí část klientů vyžadovat.

Parametr Tento produkt
Krádež nebo loupež Klasik, Maxi
Vandalismus Klasik, Maxi
Přepadení na ulici Klasik, Maxi
Věci ve společných prostorách Klasik, Maxi
Věci na sobě nebo při sobě Mini, Klasik, Maxi
Úhrada náhradního ubytování Mini, Klasik, Maxi
Věci ve vozidle Maxi
Odpovědnost v občanském životě Klasik, Maxi
Kočárek nebo invalidní vozík Klasik, Maxi
Rozbité sklo Klasik, Maxi
Garáž na jiné adrese Neuvedeno v pojistných podmínkách

Naše zhodnocení a závěr

Pojištění domácnosti AXA nabízí 3 varianty, které kryjí různá rizika. Většina živelních rizik je kryta už od základního balíčku, stejně tak některá rizika technická. Pro některé klienty může být výhodou hrazení škod způsobených povodní či záplavou už od základního balíčku. Chybí v něm naopak některá obvyklá rizika jako je krádež, loupež a přepadení, vodovodní havárie a pojištění věcí ve společných prostorech. Tato rizika bývají krytá v základu u většiny pojišťoven.

Pokud je chcete mít zabezpečena právě již v základním balíčku, mohla by vás zaujmout recenze pojištění domácnosti ČSOB.

Autor: Veronika Vyskočilová | Datum: | Produkt: Axa Domov IN

Diskuze, poradna a vaše zkušenosti

Zeptejte se na cokoliv a naši redaktoři vám odpoví v moderované diskuzi. Pokud potřebujete odpověď co nejdříve, napište na facebook skupinu, kde radí i další uživatelé a odborníci.

Položte dotaz

Odpovědět na dotaz

Nenašli jste v diskuzi odpověď? Zeptejte se a naše redakce na praktické a zajímavé dotazy najde odpověď.


Další recenze