Menu

Recenze a srovnání pojištění domácnosti ČPP Domex+

Doporučujeme Při nákupu v kategorii pojištění domácnosti

Datum doporučení: Březen 2019

  • V základu jsou kryta všechna rizika
  • Dvě varianty asistenční služby
  • Vztahuje se i na věci ve vozidle
  • Málo variabilní
  • Povodeň a záplava v připojištění
  • Neuvádí pojištění odpovědnosti

Základní informace

Domex+ je pojištění domácnosti od pojišťovny ČPP. Je postaveno na principu 3 balíčků Mini, Opti a Maxi, poměrně netypicky se od sebe ale neliší riziky, která kryjí, ale limity. Od nejnižších limitů v balíčku Mini až po nejvyšší v balíčku Maxi.

V případě náhrady škody je krytí vypláceno v nových, časových i obvyklých cenách, podle typu poškozené věci. Časové ceny se počítají u elektroniky starší 5 let a mobilních telefonů starších 3 let. Obvyklou cenou se hodnotí zničené cennosti. Výše spoluúčasti se sjednává ve smlouvě. Asistenční službu nabízí pojišťovna ve dvou variantách – Standard a Plus. Ve službě Plus je zdarma poskytován i servis porouchaných spotřebičů, likvidace včelích rojů, vosích a sršních hnízd a také IT konzultace. Povoluje také vyšší počet asistovaných událostí v pojistném roce.

Tabulka zobrazuje přehled nejdůležitějších parametrů

Parametr Tento produkt
Princip pojištění 3 balíčky (Mini, Opti, Maxi)
Ceny, ve kterých se plní Nové, časové, obecné
Spoluúčast Dle smlouvy
Asistence Standard, Plus

Krytí živelních rizik

Jak jsme již uvedli v úvodním odstavci této recenze, u ČPP se neliší od sebe balíčky pojištění pokrývanými riziky, ale dílčími limity výplaty pojistného plnění. Ve všech balíčcích jsou tedy pojištěna všechna rizika. V případě živelních je pojištěno i riziko zatečení srážek, které nebývá v základních balíčcích u ostatních pojišťoven. Jediné, co v rozsahu pojištění chybí, je riziko povodně a záplavy. Je ale možné jej pojistit dodatečně. Pokud vás velká voda nijak neohrožuje, bydlíte například v patře a nemáte věci ve sklepě či jiných přízemních prostorech, nemusíte za pojištění tohoto rizika zbytečně platit.

Parametr Tento produkt
Požár Mini, Opti, Maxi
Kouř Mini, Opti, Maxi
Výbuch Mini, Opti, Maxi
Imploze Mini, Opti, Maxi
Přímý úder blesku Mini, Opti, Maxi
Krupobití Mini, Opti, Maxi
Sesuv půdy, zřícení skal nebo zemin Mini, Opti, Maxi
Sesuv půdy, zřícení sněhových lavin Mini, Opti, Maxi
Tíha sněhu a námrazy Mini, Opti, Maxi
Zatečení srážek Mini, Opti, Maxi
Zemětřesení Mini, Opti, Maxi
Vichřice Mini, Opti, Maxi
Povodeň a záplava Lze připojistit

Krytí vodovodních a technických rizik

V oblasti vodovodních a technických rizik pokrývají všechny varianty pojištění Domex+ všechna rizika. Nemusíte se tedy strachovat ani o poškození elektroniky vlivem vedlejšího úderu blesku, zkratu nebo uniku vody z vodovodního i technického zařízení. Vztahuje se i na únik kapaliny z automatických hasicích systémů.

Parametr Tento produkt
Pád letadla, jeho součástí a nákladu Mini, Opti, Maxi
Náraz vozidla, jeho částí a nákladu Mini, Opti, Maxi
Pád stromů, stožárů a jiných věcí Mini, Opti, Maxi
Aerodynamický třesk = rázová vlna Mini, Opti, Maxi
Mráz na vodovodním a topném systému Mini, Opti, Maxi
Přepětí, podpětí Mini, Opti, Maxi
Zkrat Mini, Opti, Maxi
Vystoupení vody z odpadního potrubí Mini, Opti, Maxi
Poškození nebo zničení obsahu chladicího zařízení Mini, Opti, Maxi
Únik vody Mini, Opti, Maxi
Únik kapaliny z technického zařízení Mini, Opti, Maxi

Krytí dalších rizik

Riziko krádeže, loupeže i loupežného přepadení na ulici zabezpečují rovněž všechny varianty. Vztahuje se i na společné prostory a uzamčené vozidlo. V pojistných podmínkách jsme nenašli informace o pojištění odpovědnosti v občanském životě, které kryje škody způsobené třetím stranám. O možnosti sjednání se budete muset informovat přímo u pracovníků pojišťovny. Stejně tak se pojistné podmínky nezmiňují o pojištění věcí v garáži na jiné adrese, než je pojištěná domácnost.

Parametr Tento produkt
Krádež nebo loupež Mini, Opti, Maxi
Vandalismus Mini, Opti, Maxi
Přepadení na ulici Mini, Opti, Maxi
Věci ve společných prostorách Mini, Opti, Maxi
Věci na sobě nebo při sobě Mini, Opti, Maxi
Úhrada náhradního ubytování Mini, Opti, Maxi
Věci ve vozidle Mini, Opti, Maxi
Odpovědnost v občanském životě Neuvedeno v pojistných podmínkách
Kočárek nebo invalidní vozík Mini, Opti, Maxi
Rozbité sklo Mini, Opti, Maxi
Garáž na jiné adrese Neuvedeno v pojistných podmínkách

Naše zhodnocení a závěr

Pojištění domácnosti Domex+ nabízí tři varianty – Mini, Opti a Maxi. Ty se od sebe neliší různými pojištěnými riziky, ale výší limitů, jejichž výše omezuje výplatu pojistného plnění pro různé skupiny předmětů a nebezpečí. Pojištění tedy ve všech variantách zajišťuje pojištění všech sledovaných pojistných rizik. Jedinou výjimkou je pojištění rizika povodně a záplavy. To je nutné připojistit zvlášť.

Jestliže vám tento systém příliš nevyhovuje a raději si vyberete z několika balíčků rizik, mohlo by vás zaujmout pojištění domácnosti od Allianz.

Autor: Veronika Vyskočilová | Datum: | Produkt: ČPP Domex+

Diskuze, poradna a vaše zkušenosti

Zeptejte se na cokoliv a naši redaktoři vám odpoví v moderované diskuzi. Pokud potřebujete odpověď co nejdříve, napište na facebook skupinu, kde radí i další uživatelé a odborníci.

Položte dotaz

Odpovědět na dotaz

Nenašli jste v diskuzi odpověď? Zeptejte se a naše redakce na praktické a zajímavé dotazy najde odpověď.


Další recenze