Recenze a srovnání pojištění domácnosti ČPP Domex+

Konečný verdikt:

Doporučujeme

Při nákupu v kategorii Pojištění domácností

Datum doporučení: Březen 2019

Klady:

I v základu jsou kryta všechna rizika

Zápory:

Není možné tolik přizpůsobovat

Základní informace 

Domex+ je pojištění domácnosti od pojišťovny ČPP. Je postaveno na principu 3 balíčků Mini, Opti a Maxi, poměrně netypicky se od sebe ale neliší riziky, která kryjí, ale limity. Od nejnižších limitů v balíčku Mini až po nejvyšší v balíčku Maxi. 

V případě náhrady škody je krytí vypláceno v nových, časových i obvyklých cenách, podle typu poškozené věci. Časové ceny se počítají u elektroniky starší 5 let a mobilních telefonů starších 3 let. Obvyklou cenou se hodnotí zničené cennosti. Výše spoluúčasti se sjednává ve smlouvě. Asistenční službu nabízí pojišťovna ve dvou variantách – Standard a Plus. Ve službě Plus je zdarma poskytován i servis porouchaných spotřebičů, likvidace včelích rojů, vosích a sršních hnízd a také IT konzultace. Povoluje také vyšší počet asistovaných událostí v pojistném roce. 

Tabulka zobrazuje přehled nejdůležitějších parametrů

Parametr Tento produkt
Princip pojištění  3 balíčky (Mini, Opti, Maxi)
Ceny, ve kterých se plní  Nové, časové, obecné
Spoluúčast  Dle smlouvy
Asistence  Standard, Plus
Právní asistence  -

Krytí živelních rizik

Jak jsme již uvedli v úvodním odstavci této recenze, u ČPP se neliší od sebe balíčky pojištění pokrývanými riziky, ale dílčími limity výplaty pojistného plnění. Ve všech balíčcích jsou tedy pojištěna všechna rizika. V případě živelních je pojištěno i riziko zatečení srážek, které nebývá v základních balíčcích u ostatních pojišťoven. Jediné, co v rozsahu pojištění chybí, je riziko povodně a záplavy. Je ale možné jej pojistit dodatečně. Pokud vás velká voda nijak neohrožuje, bydlíte například v patře a nemáte věci ve sklepě či jiných přízemních prostorech, nemusíte za pojištění tohoto rizika zbytečně platit. 

Parametr Tento produkt
Požár  Mini, Opti, Maxi
Kouř  Mini, Opti, Maxi
Výbuch  Mini, Opti, Maxi
Imploze  Mini, Opti, Maxi
Přímý úder blesku  Mini, Opti, Maxi
Krupobití  Mini, Opti, Maxi
Sesuv půdy, zřícení skal nebo zemin  Mini, Opti, Maxi
Sesuv půdy, zřícení sněhových lavin  Mini, Opti, Maxi
Tíha sněhu a námrazy  Mini, Opti, Maxi
Zatečení srážek  Mini, Opti, Maxi
Zemětřesení  Mini, Opti, Maxi
Vichřice  Mini, Opti, Maxi
Povodeň a záplava  Lze připojistit

Krytí vodovodních a technických rizik

V oblasti vodovodních a technických rizik pokrývají všechny varianty pojištění Domex+ všechna rizika. Nemusíte se tedy strachovat ani o poškození elektroniky vlivem vedlejšího úderu blesku, zkratu nebo uniku vody z vodovodního i technického zařízení. Vztahuje se i na únik kapaliny z automatických hasicích systémů. 

Parametr Tento produkt
Pád letadla, jeho součástí a nákladu  Mini, Opti, Maxi
Náraz vozidla, jeho částí a nákladu  Mini, Opti, Maxi
Pád stromů, stožárů a jiných věcí  Mini, Opti, Maxi
Aerodynamický třesk = rázová vlna  Mini, Opti, Maxi
Mráz na vodovodním a topném systému  Mini, Opti, Maxi
Přepětí, podpětí  Mini, Opti, Maxi
Zkrat  Mini, Opti, Maxi
Vystoupení vody z odpadního potrubí  Mini, Opti, Maxi
Poškození nebo zničení obsahu chladicího zařízení  Mini, Opti, Maxi
Únik vody  Mini, Opti, Maxi
Únik kapaliny z technického zařízení  Mini, Opti, Maxi

Krytí dalších rizik

Riziko krádeže, loupeže i loupežného přepadení na ulici zabezpečují rovněž všechny varianty. Vztahuje se i na společné prostory a uzamčené vozidlo. V pojistných podmínkách jsme nenašli informace o pojištění odpovědnosti v občanském životě, které kryje škody způsobené třetím stranám. O možnosti sjednání se budete muset informovat přímo u pracovníků pojišťovny. Stejně tak se pojistné podmínky nezmiňují o pojištění věcí v garáži na jiné adrese, než je pojištěná domácnost. 

Parametr Tento produkt
Krádež nebo loupež  Mini, Opti, Maxi
Vandalismus  Mini, Opti, Maxi
Přepadení na ulici  Mini, Opti, Maxi
Věci ve společných prostorách  Mini, Opti, Maxi
Věci na sobě nebo při sobě  Mini, Opti, Maxi
Úhrada náhradního ubytování  Mini, Opti, Maxi
Věci ve vozidle  Mini, Opti, Maxi
Odpovědnost v občanském životě  Neuvedeno v pojistných podmínkách
Kočárek nebo invalidní vozík  Mini, Opti, Maxi
Rozbité sklo  Mini, Opti, Maxi
Garáž na jiné adrese  Neuvedeno v pojistných podmínkách

Naše zhodnocení a závěr

Pojištění domácnosti Domex+ nabízí tři varianty – Mini, Opti a Maxi. Ty se od sebe neliší různými pojištěnými riziky, ale výší limitů, jejichž výše omezuje výplatu pojistného plnění pro různé skupiny předmětů a nebezpečí. Pojištění tedy ve všech variantách zajišťuje pojištění všech sledovaných pojistných rizik. Jedinou výjimkou je pojištění rizika povodně a záplavy. To je nutné připojistit zvlášť.

Jestliže vám tento systém příliš nevyhovuje a raději si pojištění navolíte na míru svým vlastním potřebám, mohlo by vás zaujmout pojištění domácnosti od Allianz