Recenze a porovnání pojištění domácnosti ČPP Domex+ | Arecenze.cz
Menu

Recenze a srovnání pojištění domácnosti ČPP Domex+

Pojištění věcí ve vozidle v ceně

Pojištění domácnosti / majetku

Klady a zápory

Klady

  • V základu jsou kryta všechna rizika
  • Dvě varianty asistenční služby
  • Vztahuje se i na věci ve vozidle

Zápory

  • Málo variabilní
  • Povodeň a záplava v připojištění
  • Neuvádí pojištění odpovědnosti

Základní informace

Domex+ je pojištění domácnosti od pojišťovny ČPP. Je postaveno na principu 3 balíčků Mini, Opti a Maxi, poměrně netypicky se od sebe ale neliší riziky, která kryjí, ale limity. Od nejnižších limitů v balíčku Mini až po nejvyšší v balíčku Maxi.

V případě náhrady škody je krytí vypláceno v nových, časových i obvyklých cenách, podle typu poškozené věci. Časové ceny se počítají u elektroniky starší 5 let a mobilních telefonů starších 3 let. Obvyklou cenou se hodnotí zničené cennosti. Výše spoluúčasti se sjednává ve smlouvě. Asistenční službu nabízí pojišťovna ve dvou variantách – Standard a Plus. Ve službě Plus je zdarma poskytován i servis porouchaných spotřebičů, likvidace včelích rojů, vosích a sršních hnízd a také IT konzultace. Povoluje také vyšší počet asistovaných událostí v pojistném roce.

Tabulka zobrazuje přehled nejdůležitějších parametrů

Parametr Tento produkt
Princip pojištění

3 balíčky (Mini, Opti, Maxi)

Ceny, ve kterých se plní

Nové, časové, obecné

Spoluúčast

Dle smlouvy

Asistence

Standard, Plus

Krytí živelních rizik

Jak jsme již uvedli v úvodním odstavci této recenze, u ČPP se neliší od sebe balíčky pojištění pokrývanými riziky, ale dílčími limity výplaty pojistného plnění. Ve všech balíčcích jsou tedy pojištěna všechna rizika. V případě živelních je pojištěno i riziko zatečení srážek, které nebývá v základních balíčcích u ostatních pojišťoven. Jediné, co v rozsahu pojištění chybí, je riziko povodně a záplavy. Je ale možné jej pojistit dodatečně. Pokud vás velká voda nijak neohrožuje, bydlíte například v patře a nemáte věci ve sklepě či jiných přízemních prostorech, nemusíte za pojištění tohoto rizika zbytečně platit.

Parametr Tento produkt
Požár

Mini, Opti, Maxi

Kouř

Mini, Opti, Maxi

Výbuch

Mini, Opti, Maxi

Imploze

Mini, Opti, Maxi

Přímý úder blesku

Mini, Opti, Maxi

Krupobití

Mini, Opti, Maxi

Sesuv půdy, zřícení skal nebo zemin

Mini, Opti, Maxi

Sesuv půdy, zřícení sněhových lavin

Mini, Opti, Maxi

Tíha sněhu a námrazy

Mini, Opti, Maxi

Zatečení srážek

Mini, Opti, Maxi

Zemětřesení

Mini, Opti, Maxi

Vichřice

Mini, Opti, Maxi

Povodeň a záplava

Lze připojistit

Krytí vodovodních a technických rizik

V oblasti vodovodních a technických rizik pokrývají všechny varianty pojištění Domex+ všechna rizika. Nemusíte se tedy strachovat ani o poškození elektroniky vlivem vedlejšího úderu blesku, zkratu nebo uniku vody z vodovodního i technického zařízení. Vztahuje se i na únik kapaliny z automatických hasicích systémů.

Parametr Tento produkt
Pád letadla, jeho součástí a nákladu

Mini, Opti, Maxi

Náraz vozidla, jeho částí a nákladu

Mini, Opti, Maxi

Pád stromů, stožárů a jiných věcí

Mini, Opti, Maxi

Aerodynamický třesk = rázová vlna

Mini, Opti, Maxi

Mráz na vodovodním a topném systému

Mini, Opti, Maxi

Přepětí, podpětí

Mini, Opti, Maxi

Zkrat

Mini, Opti, Maxi

Vystoupení vody z odpadního potrubí

Mini, Opti, Maxi

Poškození nebo zničení obsahu chladicího zařízení

Mini, Opti, Maxi

Únik vody

Mini, Opti, Maxi

Únik kapaliny z technického zařízení

Mini, Opti, Maxi

Krytí dalších rizik

Riziko krádeže, loupeže i loupežného přepadení na ulici zabezpečují rovněž všechny varianty. Vztahuje se i na společné prostory a uzamčené vozidlo. V pojistných podmínkách jsme nenašli informace o pojištění odpovědnosti v občanském životě, které kryje škody způsobené třetím stranám. O možnosti sjednání se budete muset informovat přímo u pracovníků pojišťovny. Stejně tak se pojistné podmínky nezmiňují o pojištění věcí v garáži na jiné adrese, než je pojištěná domácnost.

Parametr Tento produkt
Krádež nebo loupež

Mini, Opti, Maxi

Vandalismus

Mini, Opti, Maxi

Přepadení na ulici

Mini, Opti, Maxi

Věci ve společných prostorách

Mini, Opti, Maxi

Věci na sobě nebo při sobě

Mini, Opti, Maxi

Úhrada náhradního ubytování

Mini, Opti, Maxi

Věci ve vozidle

Mini, Opti, Maxi

Odpovědnost v občanském životě

Neuvedeno v pojistných podmínkách

Kočárek nebo invalidní vozík

Mini, Opti, Maxi

Rozbité sklo

Mini, Opti, Maxi

Garáž na jiné adrese

Neuvedeno v pojistných podmínkách

Naše zhodnocení a závěr

Pojištění domácnosti Domex+ nabízí tři varianty – Mini, Opti a Maxi. Ty se od sebe neliší různými pojištěnými riziky, ale výší limitů, jejichž výše omezuje výplatu pojistného plnění pro různé skupiny předmětů a nebezpečí. Pojištění tedy ve všech variantách zajišťuje pojištění všech sledovaných pojistných rizik. Jedinou výjimkou je pojištění rizika povodně a záplavy. To je nutné připojistit zvlášť.

Jestliže vám tento systém příliš nevyhovuje a raději si vyberete z několika balíčků rizik, mohlo by vás zaujmout pojištění domácnosti od Allianz.

Autor: Veronika Vyskočilová | Datum: | Produkt: ČPP Domex+
Veronika Vyskočilová se v naší redakci věnuje už několik let porovnávání produktů a služeb a stála i u zrodu tohoto srovnání pojistek domácnosti. Díky tomu dokáže představit přednosti a slabiny jednotlivých variant. Na této stránce se od ní dozvíte, jak správně vypočítat pojistnou částku a jaká rizika vám hrozí, když bydlíte v přízemí či podkroví. Věnovala se také porovnání dalších služeb jako jsou cashback portály a online seznamky.
Redaktorka

Diskuze, poradna a vaše zkušenosti

Zeptejte se na cokoliv a naši redaktoři vám odpoví v moderované diskuzi. Pokud potřebujete odpověď co nejdříve, napište na facebook skupinu, kde radí i další uživatelé a odborníci.

Položte dotaz

Odpovědět na dotaz

Nenašli jste v diskuzi odpověď? Zeptejte se a naše redakce na praktické a zajímavé dotazy najde odpověď.


Další recenze