Recenze a srovnání pojištění domácnosti ČSOB Pojištění domácnosti

Konečný verdikt:

Doporučujeme

Při nákupu v kategorii Pojištění domácností

Datum doporučení: Březen 2019

Klady:

Základní balíček pokrývá mnoho rizik

Zápory:

Věci ve vozidle jsou pojištěny pouze v balíčku Premiant

Základní informace

ČSOB nabízí v rámci pojištění domácnosti 3 balíčky (Standard, Dominant, Premiant), které se od sebe liší množstvím pokrývaných rizik. Tento princip je u pojišťoven využíván v naprosté většině. Jeho výhodou je jednoduchost výběru konkrétní varianty, má ale i nevýhody. Zejména připlácení za rizika, která vám reálně nehrozí, nebo nemáte zájem je pojišťovat.

Ceny, ve kterých se pojistné plnění vyplácí, jsou nové, případně obecné. S těmi se počítá u předmětů zvláštní hodnoty. Spoluúčast závisí na vaši preferenci, stanovuje se ve smlouvě. Obecně lze říci, že vyšší spoluúčast snižuje cenu pojistného. Asistenční služby i právní asistence jsou zahrnuty v pojistce, mohou vám pomoci například při zabouchnutí klíčů nebo při problémech s majitelem pronajatého bytu.

Tabulka zobrazuje přehled nejdůležitějších parametrů

Parametr Tento produkt
Princip pojištění  3 balíčky (Standard, Dominant, Premiant)
Ceny, ve kterých se plní  Nové, obecné
Spoluúčast  Dle smlouvy
Asistence  Ano
Právní asistence  Ano

Krytí živelních rizik

Téměř všechna živelní rizika jsou kryta už v základním balíčku Standard. Nemusíte se tedy bát ani poškození kouřem, implozí nebo sesuvu půdy a lavin. Rozšířeným rizikem je zatečení srážek, to je pojištěno až od balíčku Dominant. Většinou jej pojišťovny ze základní varianty pojištění vylučují. Pokud ale žijete v přízemí, kde hrozí povodeň či záplava, budete si muset tato rizika připojistit zvlášť, nejsou totiž zahrnuta v žádné z nabízených variant. Výhodné je to pro ty, kdo povodní ani záplavou ohrožení nejsou, například domácnosti v patře.

Parametr Tento produkt
Požár  Standard, Dominant, Premiant
Kouř  Standard, Dominant, Premiant
Výbuch  Standard, Dominant, Premiant
Imploze  Standard, Dominant, Premiant
Přímý úder blesku  Standard, Dominant, Premiant
Krupobití  Standard, Dominant, Premiant
Sesuv půdy, zřícení skal nebo zemin  Standard, Dominant, Premiant
Sesuv půdy, zřícení sněhových lavin  Standard, Dominant, Premiant
Tíha sněhu a námrazy  Standard, Dominant, Premiant
Zatečení srážek  Dominant, Premiant
Zemětřesení  Standard, Dominant, Premiant
Vichřice  Standard, Dominant, Premiant
Povodeň a záplava  Lze připojistit

Krytí vodovodních a technických rizik

Základní vodovodní a technická rizika jsou také zařazena již do základního balíčku. Výjimkou jsou škody způsobené nepřímým úderem blesku, který může způsobit zkrat, přepětí nebo podpětí v síti. Toto nebezpečí není v základu kryto téměř u žádného pojištění. Poměrně neobvyklá je možnost připojištění vystoupení vody z odpadního potrubí. Toto riziko je totiž zahrnuto v rámci záplavy a je proto kryto v případě jejího připojištění.

Parametr Tento produkt
Pád letadla, jeho součástí a nákladu  Standard, Dominant, Premiant
Náraz vozidla, jeho částí a nákladu  Standard, Dominant, Premiant
Pád stromů, stožárů a jiných věcí  Standard, Dominant, Premiant
Aerodynamický třesk = rázová vlna  Standard, Dominant, Premiant
Mráz na vodovodním a topném systému  Standard, Dominant, Premiant
Přepětí, podpětí  Dominant, Premiant
Zkrat  Dominant, Premiant
Vystoupení vody z odpadního potrubí  Lze připojistit
Poškození nebo zničení obsahu chladicího zařízení  Neuvedeno v pojistných podmínkách
Únik vody  Standard, Dominant, Premiant
Únik kapaliny z technického zařízení  Standard, Dominant, Premiant

Krytí dalších rizik

Rizika spojená s odcizením a vandalismem nejsou kryta v základním balíčku, stejně jako u poměrně velké části pojišťoven. Nejedná se tedy o žádnou jedinečnost. Výjimkou je loupežné přepadení, které je pojištěno ve všech variantách, vztahuje se na něj ochrana věcí na sobě nebo při sobě. Ty bývají pojištěné v základu u všech pojišťoven. Stejně tak kočárek a invalidní vozík, který je pojištěn v základu i proti prosté krádeži. V balíčku Premiant jsou pojištěny i předměty uložené v uzamčeném vozidle. Připojistit si můžete také odpovědnost v občanském životě, která pokryje škody, které způsobíte vy nebo vaši blízcí třetí straně.

Parametr Tento produkt
Krádež nebo loupež  Dominant, Premiant
Vandalismus  Dominant, Premiant
Přepadení na ulici  Standard, Dominant, Premiant
Věci ve společných prostorách  Standard, Dominant, Premiant
Věci na sobě nebo při sobě  Standard, Dominant, Premiant
Úhrada náhradního ubytování  Standard, Dominant, Premiant
Věci ve vozidle  Premiant
Odpovědnost v občanském životě  Lze připojistit
Kočárek nebo invalidní vozík  Standard, Dominant, Premiant
Rozbité sklo  Standard, Dominant, Premiant
Garáž na jiné adrese  Standard, Dominant, Premiant

Naše zhodnocení a závěr

Pojištění domácnosti od ČSOB se skládá ze 3 balíčků, které pokrývají různé množství rizik. V základu jsou kryta všechna obvyklá živelní rizika a také vodovodní škody a technická rizika. Rozšířený balíček pokrývá také krádež, loupež a vandalismus, zatečení srážek a následky nepřímého úderu bleskem. V balíčku Premiant jsou navíc pojištěny i předměty ve vozidle. Riziko povodně a záplavy ale není zahrnuté v žádném z balíčků a v případě zájmu jej musíte připojistit.

Jestliže je vaše domácnost v přízemí a hrozí tedy záplava nebo povodeň a vy chcete být kryti již základním pojištěním, podívejte se na pojištění od AXA Domov IN.