Recenze a porovnání pojištění domácnosti ČSOB Náš domov | Arecenze.cz
Menu

Recenze a srovnání pojištění domácnosti ČSOB Náš domov

Povodně v připojištění

Pojištění domácnosti / majetku

Klady a zápory

Klady

  • Základní balíček pokrývá mnoho rizik
  • Asistenční služba
  • Právní asistence

Zápory

  • Věci ve vozidle jsou pojištěny pouze v balíčku Premiant
  • Zatečení srážek není v základním balíčku
  • Povodeň a záplava v připojištění

Základní informace

ČSOB nabízí v rámci pojištění domácnosti 3 balíčky (Standard, Dominant, Premiant), které se od sebe liší množstvím pokrývaných rizik. Tento princip je u pojišťoven využíván v naprosté většině. Jeho výhodou je jednoduchost výběru konkrétní varianty, má ale i nevýhody. Zejména připlácení za rizika, která vám reálně nehrozí, nebo nemáte zájem je pojišťovat.

Ceny, ve kterých se pojistné plnění vyplácí, jsou nové, případně obecné. S těmi se počítá u předmětů zvláštní hodnoty. Spoluúčast závisí na vaši preferenci, stanovuje se ve smlouvě. Obecně lze říci, že vyšší spoluúčast snižuje cenu pojistného. Asistenční služby i právní asistence jsou zahrnuty v pojistce, mohou vám pomoci například při zabouchnutí klíčů nebo při problémech s majitelem pronajatého bytu.

Tabulka zobrazuje přehled nejdůležitějších parametrů

Parametr Tento produkt
Princip pojištění

3 balíčky (Standard, Dominant, Premiant)

Ceny, ve kterých se plní

Nové, obecné

Spoluúčast

Dle smlouvy

Asistence

Ano

Právní asistence

Ano

Krytí živelních rizik

Téměř všechna živelní rizika jsou kryta už v základním balíčku Standard. Nemusíte se tedy bát ani poškození kouřem, implozí nebo sesuvu půdy a lavin. Rozšířeným rizikem je zatečení srážek, to je pojištěno až od balíčku Dominant. Většinou jej pojišťovny ze základní varianty pojištění vylučují. Pokud ale žijete v přízemí, kde hrozí povodeň či záplava, budete si muset tato rizika připojistit zvlášť, nejsou totiž zahrnuta v žádné z nabízených variant. Výhodné je to pro ty, kdo povodní ani záplavou ohrožení nejsou, například domácnosti v patře.

Parametr Tento produkt
Požár

Standard, Dominant, Premiant

Kouř

Standard, Dominant, Premiant

Výbuch

Standard, Dominant, Premiant

Imploze

Standard, Dominant, Premiant

Přímý úder blesku

Standard, Dominant, Premiant

Krupobití

Standard, Dominant, Premiant

Sesuv půdy, zřícení skal nebo zemin

Standard, Dominant, Premiant

Sesuv půdy, zřícení sněhových lavin

Standard, Dominant, Premiant

Tíha sněhu a námrazy

Standard, Dominant, Premiant

Zatečení srážek

Dominant, Premiant

Zemětřesení

Standard, Dominant, Premiant

Vichřice

Standard, Dominant, Premiant

Povodeň a záplava

Lze připojistit

Krytí vodovodních a technických rizik

Základní vodovodní a technická rizika jsou také zařazena již do základního balíčku. Výjimkou jsou škody způsobené nepřímým úderem blesku, který může způsobit zkrat, přepětí nebo podpětí v síti. Toto nebezpečí není v základu kryto téměř u žádného pojištění. Poměrně neobvyklá je možnost připojištění vystoupení vody z odpadního potrubí. Toto riziko je totiž zahrnuto v rámci záplavy a je proto kryto v případě jejího připojištění.

Parametr Tento produkt
Pád letadla, jeho součástí a nákladu

Standard, Dominant, Premiant

Náraz vozidla, jeho částí a nákladu

Standard, Dominant, Premiant

Pád stromů, stožárů a jiných věcí

Standard, Dominant, Premiant

Aerodynamický třesk = rázová vlna

Standard, Dominant, Premiant

Mráz na vodovodním a topném systému

Standard, Dominant, Premiant

Přepětí, podpětí

Dominant, Premiant

Zkrat

Dominant, Premiant

Vystoupení vody z odpadního potrubí

Lze připojistit

Poškození nebo zničení obsahu chladicího zařízení

Neuvedeno v pojistných podmínkách

Únik vody

Standard, Dominant, Premiant

Únik kapaliny z technického zařízení

Standard, Dominant, Premiant

Krytí dalších rizik

Rizika spojená s odcizením a vandalismem nejsou kryta v základním balíčku, stejně jako u poměrně velké části pojišťoven. Nejedná se tedy o žádnou jedinečnost. Výjimkou je loupežné přepadení, které je pojištěno ve všech variantách, vztahuje se na něj ochrana věcí na sobě nebo při sobě. Ty bývají pojištěné v základu u všech pojišťoven. Stejně tak kočárek a invalidní vozík, který je pojištěn v základu i proti prosté krádeži. V balíčku Premiant jsou pojištěny i předměty uložené v uzamčeném vozidle. Připojistit si můžete také odpovědnost v občanském životě, která pokryje škody, které způsobíte vy nebo vaši blízcí třetí straně.

Parametr Tento produkt
Krádež nebo loupež

Dominant, Premiant

Vandalismus

Dominant, Premiant

Přepadení na ulici

Standard, Dominant, Premiant

Věci ve společných prostorách

Standard, Dominant, Premiant

Věci na sobě nebo při sobě

Standard, Dominant, Premiant

Úhrada náhradního ubytování

Standard, Dominant, Premiant

Věci ve vozidle

Premiant

Odpovědnost v občanském životě

Lze připojistit

Kočárek nebo invalidní vozík

Standard, Dominant, Premiant

Rozbité sklo

Standard, Dominant, Premiant

Garáž na jiné adrese

Standard, Dominant, Premiant

Naše zhodnocení a závěr

Pojištění domácnosti od ČSOB se skládá ze 3 balíčků, které pokrývají různé množství rizik. V základu jsou kryta všechna obvyklá živelní rizika a také vodovodní škody a technická rizika. Rozšířený balíček pokrývá také krádež, loupež a vandalismus, zatečení srážek a následky nepřímého úderu bleskem. V balíčku Premiant jsou navíc pojištěny i předměty ve vozidle. Riziko povodně a záplavy ale není zahrnuté v žádném z balíčků a v případě zájmu jej musíte připojistit.

Jestliže je vaše domácnost v přízemí a hrozí tedy záplava nebo povodeň a vy chcete být kryti již základním pojištěním, podívejte se na pojištění od AXA Domov IN.

Autor: Veronika Vyskočilová | Datum: | Produkt: ČSOB Náš domov
Veronika Vyskočilová se v naší redakci věnuje už několik let porovnávání produktů a služeb a stála i u zrodu tohoto srovnání pojistek domácnosti. Díky tomu dokáže představit přednosti a slabiny jednotlivých variant. Na této stránce se od ní dozvíte, jak správně vypočítat pojistnou částku a jaká rizika vám hrozí, když bydlíte v přízemí či podkroví. Věnovala se také porovnání dalších služeb jako jsou cashback portály a online seznamky.
Redaktorka

Diskuze, poradna a vaše zkušenosti

Zeptejte se na cokoliv a naši redaktoři vám odpoví v moderované diskuzi. Pokud potřebujete odpověď co nejdříve, napište na facebook skupinu, kde radí i další uživatelé a odborníci.

Jaká je spoluúčast při pojištění domácnosti v pronajatém bytu
od MRA.

Anna Chalúpková

Dobrý den, děkujeme za dotaz. Zda je byt pronajatý nebo vlastní nemá na výši spoluúčasti vliv. Ta se odvíjí vždy od podmínek sjednaných ve smlouvě.

Veronika Vyskočilová, redaktor

Položte dotaz

Odpovědět na dotaz

Nenašli jste v diskuzi odpověď? Zeptejte se a naše redakce na praktické a zajímavé dotazy najde odpověď.


Další recenze

Recenze ČSOB Náš domov

ČSOB Náš domov