Menu

Recenze a srovnání pojištění domácnosti ČSOB Náš domov

Doporučujeme Při nákupu v kategorii pojištění domácnosti

Datum doporučení: Březen 2019

  • Základní balíček pokrývá mnoho rizik
  • Asistenční služba
  • Právní asistence
  • Věci ve vozidle jsou pojištěny pouze v balíčku Premiant
  • Zatečení srážek není v základním balíčku
  • Povodeň a záplava v připojištění

Základní informace

ČSOB nabízí v rámci pojištění domácnosti 3 balíčky (Standard, Dominant, Premiant), které se od sebe liší množstvím pokrývaných rizik. Tento princip je u pojišťoven využíván v naprosté většině. Jeho výhodou je jednoduchost výběru konkrétní varianty, má ale i nevýhody. Zejména připlácení za rizika, která vám reálně nehrozí, nebo nemáte zájem je pojišťovat.

Ceny, ve kterých se pojistné plnění vyplácí, jsou nové, případně obecné. S těmi se počítá u předmětů zvláštní hodnoty. Spoluúčast závisí na vaši preferenci, stanovuje se ve smlouvě. Obecně lze říci, že vyšší spoluúčast snižuje cenu pojistného. Asistenční služby i právní asistence jsou zahrnuty v pojistce, mohou vám pomoci například při zabouchnutí klíčů nebo při problémech s majitelem pronajatého bytu.

Tabulka zobrazuje přehled nejdůležitějších parametrů

Parametr Tento produkt
Princip pojištění 3 balíčky (Standard, Dominant, Premiant)
Ceny, ve kterých se plní Nové, obecné
Spoluúčast Dle smlouvy
Asistence Ano
Právní asistence Ano

Krytí živelních rizik

Téměř všechna živelní rizika jsou kryta už v základním balíčku Standard. Nemusíte se tedy bát ani poškození kouřem, implozí nebo sesuvu půdy a lavin. Rozšířeným rizikem je zatečení srážek, to je pojištěno až od balíčku Dominant. Většinou jej pojišťovny ze základní varianty pojištění vylučují. Pokud ale žijete v přízemí, kde hrozí povodeň či záplava, budete si muset tato rizika připojistit zvlášť, nejsou totiž zahrnuta v žádné z nabízených variant. Výhodné je to pro ty, kdo povodní ani záplavou ohrožení nejsou, například domácnosti v patře.

Parametr Tento produkt
Požár Standard, Dominant, Premiant
Kouř Standard, Dominant, Premiant
Výbuch Standard, Dominant, Premiant
Imploze Standard, Dominant, Premiant
Přímý úder blesku Standard, Dominant, Premiant
Krupobití Standard, Dominant, Premiant
Sesuv půdy, zřícení skal nebo zemin Standard, Dominant, Premiant
Sesuv půdy, zřícení sněhových lavin Standard, Dominant, Premiant
Tíha sněhu a námrazy Standard, Dominant, Premiant
Zatečení srážek Dominant, Premiant
Zemětřesení Standard, Dominant, Premiant
Vichřice Standard, Dominant, Premiant
Povodeň a záplava Lze připojistit

Krytí vodovodních a technických rizik

Základní vodovodní a technická rizika jsou také zařazena již do základního balíčku. Výjimkou jsou škody způsobené nepřímým úderem blesku, který může způsobit zkrat, přepětí nebo podpětí v síti. Toto nebezpečí není v základu kryto téměř u žádného pojištění. Poměrně neobvyklá je možnost připojištění vystoupení vody z odpadního potrubí. Toto riziko je totiž zahrnuto v rámci záplavy a je proto kryto v případě jejího připojištění.

Parametr Tento produkt
Pád letadla, jeho součástí a nákladu Standard, Dominant, Premiant
Náraz vozidla, jeho částí a nákladu Standard, Dominant, Premiant
Pád stromů, stožárů a jiných věcí Standard, Dominant, Premiant
Aerodynamický třesk = rázová vlna Standard, Dominant, Premiant
Mráz na vodovodním a topném systému Standard, Dominant, Premiant
Přepětí, podpětí Dominant, Premiant
Zkrat Dominant, Premiant
Vystoupení vody z odpadního potrubí Lze připojistit
Poškození nebo zničení obsahu chladicího zařízení Neuvedeno v pojistných podmínkách
Únik vody Standard, Dominant, Premiant
Únik kapaliny z technického zařízení Standard, Dominant, Premiant

Krytí dalších rizik

Rizika spojená s odcizením a vandalismem nejsou kryta v základním balíčku, stejně jako u poměrně velké části pojišťoven. Nejedná se tedy o žádnou jedinečnost. Výjimkou je loupežné přepadení, které je pojištěno ve všech variantách, vztahuje se na něj ochrana věcí na sobě nebo při sobě. Ty bývají pojištěné v základu u všech pojišťoven. Stejně tak kočárek a invalidní vozík, který je pojištěn v základu i proti prosté krádeži. V balíčku Premiant jsou pojištěny i předměty uložené v uzamčeném vozidle. Připojistit si můžete také odpovědnost v občanském životě, která pokryje škody, které způsobíte vy nebo vaši blízcí třetí straně.

Parametr Tento produkt
Krádež nebo loupež Dominant, Premiant
Vandalismus Dominant, Premiant
Přepadení na ulici Standard, Dominant, Premiant
Věci ve společných prostorách Standard, Dominant, Premiant
Věci na sobě nebo při sobě Standard, Dominant, Premiant
Úhrada náhradního ubytování Standard, Dominant, Premiant
Věci ve vozidle Premiant
Odpovědnost v občanském životě Lze připojistit
Kočárek nebo invalidní vozík Standard, Dominant, Premiant
Rozbité sklo Standard, Dominant, Premiant
Garáž na jiné adrese Standard, Dominant, Premiant

Naše zhodnocení a závěr

Pojištění domácnosti od ČSOB se skládá ze 3 balíčků, které pokrývají různé množství rizik. V základu jsou kryta všechna obvyklá živelní rizika a také vodovodní škody a technická rizika. Rozšířený balíček pokrývá také krádež, loupež a vandalismus, zatečení srážek a následky nepřímého úderu bleskem. V balíčku Premiant jsou navíc pojištěny i předměty ve vozidle. Riziko povodně a záplavy ale není zahrnuté v žádném z balíčků a v případě zájmu jej musíte připojistit.

Jestliže je vaše domácnost v přízemí a hrozí tedy záplava nebo povodeň a vy chcete být kryti již základním pojištěním, podívejte se na pojištění od AXA Domov IN.

Autor: Veronika Vyskočilová | Datum: | Produkt: ČSOB Náš domov

Diskuze, poradna a vaše zkušenosti

Zeptejte se na cokoliv a naši redaktoři vám odpoví v moderované diskuzi. Pokud potřebujete odpověď co nejdříve, napište na facebook skupinu, kde radí i další uživatelé a odborníci.

Položte dotaz

Odpovědět na dotaz

Nenašli jste v diskuzi odpověď? Zeptejte se a naše redakce na praktické a zajímavé dotazy najde odpověď.


Další recenze

Recenze ČSOB Náš domov

ČSOB Náš domov