Recenze a srovnání pojištění domácnosti Generali

Konečný verdikt:

Doporučujeme

Při nákupu v kategorii Pojištění domácností

Datum doporučení: Březen 2019

Klady:

Zahrnuje riziko povodně a záplavy

Zápory:

Pouze jedna varianta pojištění

Základní informace 

Pojišťovna Generali nabízí jednu variantu pojištění domácnosti, která je rozšířena o možnost připojištění některých rizik. Pojištění si tedy můžete částečně přizpůsobit vlastním požadavkům. 

Plnění se poskytuje ve třech různých druzích cen. Jedná se o nové, časové a obecné, podle povahy konkrétního předmětu. S časovými cenami se počítá při náhradě škody na oblečení, obuvi, sportovních potřebách nebo starších technických přístrojích. Náhradu v obvyklých cenách dostanete za cennosti, šperky a podobné předměty. Spoluúčast se sjednává ve smlouvě, není stanovena pevnou částkou. Samozřejmostí je asistenční služba, tu můžete využít například při vodovodní havárii, nebo když si zabouchnete klíče v bytě. Generali nabízí připojištění rozšířené asistence, ale také IT a cyklo asistence. 

Tabulka zobrazuje přehled nejdůležitějších parametrů

Parametr Tento produkt
Princip pojištění  1 produkt
Ceny, ve kterých se plní  Nové, časové, obecné
Spoluúčast  Dle smlouvy
Asistence  Ano
Právní asistence  -

Krytí živelních rizik

V pojištění domácnosti od Generali jsou zahrnuta všechna obvyklá živelní rizika, a to včetně povodně a záplavy. Rozšířené riziko zatečení srážek je možné připojistit. To by měli zvážit ti, kdo mají věci uložené na půdě, nebo bydlí v podkroví či ve vrchním patře pod střechou. 

Parametr Tento produkt
Požár  Ano
Kouř  Ano
Výbuch  Ano
Imploze  Ano
Přímý úder blesku  Ano
Krupobití  Ano
Sesuv půdy, zřícení skal nebo zemin  Ano
Sesuv půdy, zřícení sněhových lavin  Ano
Tíha sněhu a námrazy  Ano
Zatečení srážek  Lze připojistit
Zemětřesení  Ano
Vichřice  Ano
Povodeň a záplava  Ano

Krytí vodovodních a technických rizik

Nemusíte se bát ani technických a vodovodních rizik. Většina z nich je pojištěna automaticky. Připlatit si budete muset pouze za pojištění škod způsobených nepřímým úderem blesku, tedy přepětím a podpětím v elektrické síti. Připojistit si můžete také riziko zničení obsahu lednice či mrazáku v důsledku poruchy. 

Parametr Tento produkt
Pád letadla, jeho součástí a nákladu  Ano
Náraz vozidla, jeho částí a nákladu  Ano
Pád stromů, stožárů a jiných věcí  Ano
Aerodynamický třesk = rázová vlna  Ano
Mráz na vodovodním a topném systému  Ano
Přepětí, podpětí  Lze připojistit
Zkrat  Neuvedeno v pojistných podmínkách
Vystoupení vody z odpadního potrubí  Ano
Poškození nebo zničení obsahu chladicího zařízení  Lze připojistit
Únik vody  Ano
Únik kapaliny z technického zařízení  Ano

Krytí dalších rizik

Nejvíce rizik, která je nutné připojistit, je v oblasti dalších rizik. Jedním z nich je vandalismus, ten bývá spojen s rizikem krádeže či loupeže. Další rozšiřující oblastí je pojištění věcí ve vozidle a garáži na jiné adrese. Připojistit si můžete také rozbití skla v domácnosti a odpovědnost v občanském životě. Zbytek sledovaných rizik je v pojištění automaticky zahrnut. 

Parametr Tento produkt
Krádež nebo loupež  Ano
Vandalismus  Lze připojistit
Přepadení na ulici  Neuvedeno v pojistných podmínkách
Věci ve společných prostorách  Ano
Věci na sobě nebo při sobě  Ano
Úhrada náhradního ubytování  Ano
Věci ve vozidle  Lze připojistit
Odpovědnost v občanském životě  Lze připojistit
Kočárek nebo invalidní vozík  Ano
Rozbité sklo  Lze připojistit
Garáž na jiné adrese  Lze připojistit

Naše zhodnocení a závěr

Pojištění domácnosti od společnosti Generali nabízí jednu variantu, která zahrnuje většinu pojišťovaných rizik. Pro některé situace ale nabízí možnost připojištění – například pojištění věcí ve vozidle, riziko zatečení srážek či odpovědnost v občanském životě. Jedná se o ta rizika, která jsou považovaná za rozšířená a většinou se nacházejí v jiných než základních balíčcích.

Jestliže vám vyhovuje princip jednoho produktu, ale chcete se podívat na další možnosti, doporučujeme recenzi pojištění Ergo Bezpečný domov +.