Recenze a srovnání pojištění domácnosti Kooperativa

Konečný verdikt:

Doporučujeme

Při nákupu v kategorii Pojištění domácností

Datum doporučení: Březen 2019

Klady:

Základní balíček kryje hodně rizik

Zápory:

Neobsahuje pojištění odpovědnosti, lze připojistit

Základní informace 

Pojištění domácnosti české pojišťovny Kooperativa nabízí dvě varianty – balíček Prima a Komfort. Liší se od sebe množstvím krytých rizik a také limity plnění. Jednotlivá rizika jsou rozepsaná v tabulkách níže. 

Pokud dojde k pojistné události, je krytí vypočítáno v nových a obvyklých cenách (v případě cenností, šperků atd.) Výše spoluúčasti se stanovuje ve smlouvě, není nijak pevně určená. Samozřejmostí je asistenční služba, která je pojištěným k dispozici. 

Tabulka zobrazuje přehled nejdůležitějších parametrů

Parametr Tento produkt
Princip pojištění  2 balíčky (Prima, Komfort)
Ceny, ve kterých se plní  Nové, obvyklé
Spoluúčast  Dle smlouvy
Asistence  Ano
Právní asistence  -

Krytí živelních rizik

Běžná živelní rizika jsou kryta jak v základním, tak v rozšířeném balíčku. Stejně jako u většiny pojištění, zatečení srážek v základu chybí. Toto pojištění se hodí pro majitele rodinných domů a všech, kdo bydlí přímo pod střechou, nebo mají na půdě uložené věci. V základním pojištění je i povodeň a záplava. Tato rizika často stojí úplně mimo balíčky a je potřeba je připojistit individuálně, v tomto případě to řešit nemusíte. 

Parametr Tento produkt
Požár  Prima, Komfort
Kouř  Prima, Komfort
Výbuch  Prima, Komfort
Imploze  Prima, Komfort
Přímý úder blesku  Prima, Komfort
Krupobití  Prima, Komfort
Sesuv půdy, zřícení skal nebo zemin  Prima, Komfort
Sesuv půdy, zřícení sněhových lavin  Prima, Komfort
Tíha sněhu a námrazy  Prima, Komfort
Zatečení srážek  Komfort
Zemětřesení  Prima, Komfort
Vichřice  Prima, Komfort
Povodeň a záplava  Prima, Komfort

Krytí vodovodních a technických rizik

Zvláštností pojištění technických rizik je zařazení aerodynamického třesku do rozšířeného balíčku, obvykle se s ním setkáváme už v základu. Obvyklé je ale krytí následků vedlejšího úderu blesku právě v rozšířeném balíčku, stejně tak poškození obsahu lednice a mrazáku. 

Parametr Tento produkt
Pád letadla, jeho součástí a nákladu  Prima, Komfort
Náraz vozidla, jeho částí a nákladu  Prima, Komfort
Pád stromů, stožárů a jiných věcí  Prima, Komfort
Aerodynamický třesk = rázová vlna  Komfort
Mráz na vodovodním a topném systému  Prima, Komfort
Přepětí, podpětí  Komfort
Zkrat  Komfort
Vystoupení vody z odpadního potrubí  Prima, Komfort
Poškození nebo zničení obsahu chladicího zařízení  Komfort
Únik vody  Prima, Komfort
Únik kapaliny z technického zařízení  Neuvedeno v pojistných podmínkách

Krytí dalších rizik

Netradiční řazení pouze do rozšířeného balíčku se projevuje i v případě rozbití skla z jiné, než pojištěné příčiny. Nevztahuje se pouze na okna, ale i na skleněné části nábytku, dvířka kamen, apod. Při splnění zvláštních podmínek jsou pojištěny i věci umístěné ve vozidle. Jedná se o přesné časové určení a také místo parkování. Více informací najdete v pojistných podmínkách. Připojistit si můžete také občanskou odpovědnost. Pojistka za vás uhradí škody, které způsobíte třetím osobám, a to jak na majetku, tak na zdraví. Pokud vlastníte garáž na jiné adrese, než je pojištěná domácnost, a chcete pojistit věci i v ní, ujistěte se, že je to u této pojistky možné. 

Parametr Tento produkt
Krádež nebo loupež  Prima, Komfort
Vandalismus  Prima, Komfort
Přepadení na ulici  Prima, Komfort
Věci ve společných prostorách  Prima, Komfort
Věci na sobě nebo při sobě  Prima, Komfort
Úhrada náhradního ubytování  Prima, Komfort
Věci ve vozidle  Zvláštní podmínky
Odpovědnost v občanském životě  Lze připojistit
Kočárek nebo invalidní vozík  Prima, Komfort
Rozbité sklo  Komfort
Garáž na jiné adrese  Neuvedeno v pojistných podmínkách

Naše zhodnocení a závěr

Nabídka pojištění domácnosti od Kooperativy nabízí 2 balíčky s různým počtem krytých rizik a výškou limitů. V základu je zahrnuté i riziko povodně a záplavy. Naopak v něm chybí některá obvyklá rizika, jedním z nich je například aerodynamický třesk. Za zvláštních podmínek lze pojištění uplatnit i na věci uložené v zamčeném zaparkovaném autě. Připojistit si můžete občanskou odpovědnost.

Pokud vám tento systém balíčků vyhovuje, ale chcete si prohlédnout i jiné možnosti, přečtěte si třeba recenzi pojištění PVZP.