Menu

Recenze a srovnání pojištění domácnosti Slavia Štastný domov

Doporučujeme Při nákupu v kategorii pojištění domácnosti

Datum doporučení: Červen 2019

  • Pojištění věcí v garáži na jiné adrese
  • Povodeň a záplava ve dvou balíčcích, k základnímu lze připojistit
  • Výběr ze 3 balíčků
  • Asistenční služba není zahrnutá v ceně
  • Některá běžná rizika nutno připojišťovat
  • Pojištění odpovědnosti není v ceně

Základní informace

Pojištění domácnosti Šťastný domov od Slavia pojišťovny je založeno na principu několika variant. Při sjednávání si můžete vybrat ze tří balíčků pojmenovaných Základ, Jistota a Jubileum. Ty se od sebe vzájemně liší rozsahem krytých rizik.

Jestliže dojde na vyplácení pojistného plnění, částka bude vypočítána podle druhu zničených předmětů buď v nových, časových či obecných cenách. Výše spoluúčasti není pevně stanovená, ale sjednává se v pojistné smlouvě. Odvíjí se od ní také cena pojistného. Asistenční službu je možné připojistit, a to rovnou ve třech variantách nazvaných stejně jako balíčky pojištění – Základ, Jistota a Jubileum. Součástí třetího balíčku je i právní asistence na telefonu.

Tabulka zobrazuje přehled nejdůležitějších parametrů

Parametr Tento produkt
Princip pojištění 3 balíčky (Základ, Jistota, Jubileum)
Ceny, ve kterých se plní Nové, časové a obecné
Spoluúčast Dle smlouvy
Asistence Lze připojistit
Právní asistence Lze připojistit

Krytí živelních rizik

Živelní rizika jsou z velké části kryta již základním balíčkem. Nemusíte se tedy obávat žádného z běžně pojišťovaných rizik. Škody způsobené tíhou sněhu kryjí balíčky Jistota a Jubileum. Zatečení atmosferických srážek pak pouze Jubileum. Jestliže se vaše domácnost nachází v záplavové oblasti, jistě oceníte pojištění povodně a záplavy ve variantě Jistota a Jubileum. K balíčku Základ je možné proti tomuto riziku navíc připojistit.

Parametr Tento produkt
Požár Základ, Jistota, Jubileum
Kouř Základ, Jistota, Jubileum
Výbuch Základ, Jistota, Jubileum
Imploze Základ, Jistota, Jubileum
Přímý úder blesku Základ, Jistota, Jubileum
Krupobití Základ, Jistota, Jubileum
Sesuv půdy, zřícení skal nebo zemin Základ, Jistota, Jubileum
Sesuv půdy, zřícení sněhových lavin Základ, Jistota, Jubileum
Tíha sněhu a námrazy Jistota, Jubileum
Zatečení srážek Jubileum
Zemětřesení Základ, Jistota, Jubileum
Vichřice Základ, Jistota, Jubileum
Povodeň a záplava Jistota, Jubileum

Krytí vodovodních a technických rizik

Krytí technických a vodovodních rizik není u pojištění Šťastný domov kryto automaticky v základním balíčku, jako je tomu u některých pojišťoven. Ten z této kategorie zahrnuje pouze riziko pádu letadla, jeho součástí a nákladu, pád stromů nebo stožárů a únik vody. Ostatní rizika jsou zahrnuta až v balíčku Jistota, v případě vystoupání vody z odpadního potrubí dokonce až ve variantě Jubileum.

Parametr Tento produkt
Pád letadla, jeho součástí a nákladu Základ, Jistota, Jubileum
Náraz vozidla, jeho částí a nákladu Jistota, Jubileum
Pád stromů, stožárů a jiných věcí Základ, Jistota, Jubileum
Aerodynamický třesk = rázová vlna Jistota, Jubileum
Mráz na vodovodním a topném systému Jistota, Jubileum
Přepětí, podpětí Jistota, Jubileum
Zkrat Jistota, Jubileum
Vystoupení vody z odpadního potrubí Jubileum
Únik vody Základ, Jistota, Jubileum
Únik kapaliny z technického zařízení Základ, Jistota, Jubileum

Krytí dalších rizik

Poměrně standardní jsou podmínky pojištění dalších rizik. V základu je zahrnuté pojištění věcí ve společných prostorách, na sobě a při sobě, i přepadení na ulici. Výhodou je pojištění věcí v garáži na jiné adrese rovnou v základním balíčku. Běžná je úhrada náhradního ubytování v případě, že se vaše domácnost vlivem pojistné události stane neobyvatelnou. Poměrně netypické je zařazení vandalismu až do nejširšího balíčku Jubileum. Další rizika si můžete také připojistit. Kromě těch v tabulce, jsou to také věci uložené na studentské koleji, nebo na zahradě, poškození fasády či plotu zvěří.

Parametr Tento produkt
Krádež nebo loupež Jistota, Jubileum
Vandalismus Jubileum
Přepadení na ulici Základ, Jistota, Jubileum
Věci ve společných prostorách Základ, Jistota, Jubileum
Věci na sobě nebo při sobě Základ, Jistota, Jubileum
Úhrada náhradního ubytování Základ, Jistota, Jubileum
Věci ve vozidle Lze připojistit
Odpovědnost v občanském životě Lze připojistit
Kočárek nebo invalidní vozík Lze připojistit
Rozbité sklo Jistota, Jubileum
Garáž na jiné adrese Základ, Jistota, Jubileum

Naše zhodnocení a závěr

Šťastný domov je pojištění domácnosti od společnosti Slavia. Nabízí tři varianty krytí pojistných rizik. Základní varianta pokrývá většinu živelních, některá technická a další rizika. Rizika běžně krytá v základních balíčcích ale nejsou v tomto případě zahrnuta. Na rozdíl od předchozího produktu této pojišťovny, jsou ale kryta rizika spojená s odcizením majetku, a není nutné je tak připojišťovat zvlášť. Výhodou je pojištění garáže na jiné adrese již v základu.

Pokud si chcete prohlédnout jinou variantu pojištění s balíčky, přečtěte si například recenze produktu Allianz Domov.

Autor: Veronika Vyskočilová | Datum: | Produkt: Slavia Štastný domov

Diskuze, poradna a vaše zkušenosti

Zeptejte se na cokoliv a naši redaktoři vám odpoví v moderované diskuzi. Pokud potřebujete odpověď co nejdříve, napište na facebook skupinu, kde radí i další uživatelé a odborníci.

Položte dotaz

Odpovědět na dotaz

Nenašli jste v diskuzi odpověď? Zeptejte se a naše redakce na praktické a zajímavé dotazy najde odpověď.


Další recenze

Recenze Slavia Štastný domov

Slavia Štastný domov