Recenze a srovnání pojištění domácnosti Slavia

Konečný verdikt:

Doporučujeme

Při nákupu v kategorii Pojištění domácností

Datum doporučení: Březen 2019

Klady:

Pojištění věcí v garáži na jiné adrese

Zápory:

Asistenční služba není zahrnutá v ceně

Některá běžná rizika nutno připojišťovat

Základní informace 

Ve třech variantách je možné sjednat pojištění domácnosti od pojišťovny Slavia. Na výběr je z balíčku Základ, Standard a Nadstandard, které se od sebe liší rozsahem pojištěných rizik. 

Ceny, se kterými pojišťovna počítá při výpočtu pojistného plnění, jsou jak nové, tak časové a obecné, podle povahy konkrétních poškozených či zničených předmětů. Spoluúčast se sjednává ve smlouvě individuálně. Čím je spoluúčast vyšší, tím nižší je částka pojistného. Asistenční služba není na rozdíl od většiny pojistek započítána přímo v ceně, ale lze ji připojistit a to ve dvou variantách. 

Tabulka zobrazuje přehled nejdůležitějších parametrů

Parametr Tento produkt
Princip pojištění  3 balíčky (Základ, Standard, Nadstandard)
Ceny, ve kterých se plní  Nové, časové a obecné
Spoluúčast  Dle smlouvy
Asistence  Lze připojistit
Právní asistence  -

Krytí živelních rizik

Ve všech balíčcích pojištění domácnosti jsou kryta téměř všechna živelní rizika. Dvě z nich, imploze a tíha sněhu a námrazy, ale nejsou přímo uvedeny v pojistných podmínkách. Riziko zatečení atmosferických srážek, které bývá součástí rozšířených balíčků, je možné připojistit. Připlatit si můžete také za pojištění proti povodni a záplavě. 

Parametr Tento produkt
Požár  Základ, Standard, Nadstandard
Kouř  Základ, Standard, Nadstandard
Výbuch  Základ, Standard, Nadstandard
Imploze  Neuvedeno v pojistných podmínkách
Přímý úder blesku  Základ, Standard, Nadstandard
Krupobití  Základ, Standard, Nadstandard
Sesuv půdy, zřícení skal nebo zemin  Základ, Standard, Nadstandard
Sesuv půdy, zřícení sněhových lavin  Základ, Standard, Nadstandard
Tíha sněhu a námrazy  Neuvedeno v pojistných podmínkách
Zatečení srážek  Lze připojistit
Zemětřesení  Základ, Standard, Nadstandard
Vichřice  Základ, Standard, Nadstandard
Povodeň a záplava  Lze připojistit

Krytí vodovodních a technických rizik

Technická a vodovodní rizika nejsou v základu kryta tolik, jako u některých dalších pojišťoven. Například náraz vozidla nebo vodovodní havárie jsou základními riziky, které ale v tomto případě najdete až v balíčku Standard. Až nadstandardní je z pohledu pojišťovny Slavia riziko zkratu, poškození obsahu chladicího zařízení a také následky mrazu na vodovodním a topném systému. Riziko vystoupení vody z odpadního potrubí je nutné připojistit. 

Parametr Tento produkt
Pád letadla, jeho součástí a nákladu  Základ, Standard, Nadstandard
Náraz vozidla, jeho částí a nákladu  Standard, Nadstandard
Pád stromů, stožárů a jiných věcí  Základ, Standard, Nadstandard
Aerodynamický třesk = rázová vlna  Standard, Nadstandard
Mráz na vodovodním a topném systému  Nadstandard
Přepětí, podpětí  Standard, Nadstandard
Zkrat  Nadstandard
Vystoupení vody z odpadního potrubí  Lze připojistit
Poškození nebo zničení obsahu chladicího zařízení  Nadstandard
Únik vody  Standard, Nadstandard
Únik kapaliny z technického zařízení  Neuvedeno v pojistných podmínkách

Krytí dalších rizik

Připojištění je nutné také v případě krádeže, loupeže a vandalismu. Tato rizika jsou přitom běžně pojišťována. Další možností připojištění je pojištění v občanském životě, které pokrývá majetkovou i zdravotní újmu způsobenou třetím osobám. Výhodou je i pojištění předmětů uložených v garáži na jiné adrese. 

Parametr Tento produkt
Krádež nebo loupež  Lze připojistit
Vandalismus  Lze připojistit
Přepadení na ulici  Základ, Standard, Nadstandard
Věci ve společných prostorách  Základ, Standard, Nadstandard
Věci na sobě nebo při sobě  Základ, Standard, Nadstandard
Úhrada náhradního ubytování  Základ, Standard, Nadstandard
Věci ve vozidle  Neuvedeno v pojistných podmínkách
Odpovědnost v občanském životě  Lze připojistit
Kočárek nebo invalidní vozík  Základ, Standard, Nadstandard
Rozbité sklo  Nadstandard
Garáž na jiné adrese  Základ, Standard, Nadstandard

Naše zhodnocení a závěr

Pojištění domácnosti u pojišťovny Slavia se dělí do tří balíčků, které se liší rozsahem pokrývaných rizik. Základní varianta kryje živelní rizika a pouze některá technická a další rizika. Některé běžné události nejsou v základu vůbec pokryty. Rizika spojená s odcizením nejsou dokonce zahrnuta v žádném z balíčků a je nutné je zcela připojistit v případě potřeby.

Jestliže hledáte pojištění, v jehož základu najdete pokrytí většího počtu pojistných rizik, doporučujeme k přečtení recenzi pojištění domácnosti od ČSOB.