Menu

Recenze a srovnání pojištění domácnosti Slavia

Doporučujeme Při nákupu v kategorii Pojištění domácností

Datum doporučení: Březen 2019

  • Pojištění věcí v garáži na jiné adrese
  • Asistenční služba není zahrnutá v ceně
  • Některá běžná rizika nutno připojišťovat

Základní informace 

Ve třech variantách je možné sjednat pojištění domácnosti od pojišťovny Slavia. Na výběr je z balíčku Základ, Standard a Nadstandard, které se od sebe liší rozsahem pojištěných rizik. 

Ceny, se kterými pojišťovna počítá při výpočtu pojistného plnění, jsou jak nové, tak časové a obecné, podle povahy konkrétních poškozených či zničených předmětů. Spoluúčast se sjednává ve smlouvě individuálně. Čím je spoluúčast vyšší, tím nižší je částka pojistného. Asistenční služba není na rozdíl od většiny pojistek započítána přímo v ceně, ale lze ji připojistit a to ve dvou variantách. 

Tabulka zobrazuje přehled nejdůležitějších parametrů

Parametr Tento produkt
Princip pojištění 3 balíčky (Základ, Standard, Nadstandard)
Ceny, ve kterých se plní Nové, časové a obecné
Spoluúčast Dle smlouvy
Asistence Lze připojistit
Právní asistence -

Krytí živelních rizik

Ve všech balíčcích pojištění domácnosti jsou kryta téměř všechna živelní rizika. Dvě z nich, imploze a tíha sněhu a námrazy, ale nejsou přímo uvedeny v pojistných podmínkách. Riziko zatečení atmosferických srážek, které bývá součástí rozšířených balíčků, je možné připojistit. Připlatit si můžete také za pojištění proti povodni a záplavě. 

Parametr Tento produkt
Požár Základ, Standard, Nadstandard
Kouř Základ, Standard, Nadstandard
Výbuch Základ, Standard, Nadstandard
Imploze Neuvedeno v pojistných podmínkách
Přímý úder blesku Základ, Standard, Nadstandard
Krupobití Základ, Standard, Nadstandard
Sesuv půdy, zřícení skal nebo zemin Základ, Standard, Nadstandard
Sesuv půdy, zřícení sněhových lavin Základ, Standard, Nadstandard
Tíha sněhu a námrazy Neuvedeno v pojistných podmínkách
Zatečení srážek Lze připojistit
Zemětřesení Základ, Standard, Nadstandard
Vichřice Základ, Standard, Nadstandard
Povodeň a záplava Lze připojistit

Krytí vodovodních a technických rizik

Technická a vodovodní rizika nejsou v základu kryta tolik, jako u některých dalších pojišťoven. Například náraz vozidla nebo vodovodní havárie jsou základními riziky, které ale v tomto případě najdete až v balíčku Standard. Až nadstandardní je z pohledu pojišťovny Slavia riziko zkratu, poškození obsahu chladicího zařízení a také následky mrazu na vodovodním a topném systému. Riziko vystoupení vody z odpadního potrubí je nutné připojistit. 

Parametr Tento produkt
Pád letadla, jeho součástí a nákladu Základ, Standard, Nadstandard
Náraz vozidla, jeho částí a nákladu Standard, Nadstandard
Pád stromů, stožárů a jiných věcí Základ, Standard, Nadstandard
Aerodynamický třesk = rázová vlna Standard, Nadstandard
Mráz na vodovodním a topném systému Nadstandard
Přepětí, podpětí Standard, Nadstandard
Zkrat Nadstandard
Vystoupení vody z odpadního potrubí Lze připojistit
Poškození nebo zničení obsahu chladicího zařízení Nadstandard
Únik vody Standard, Nadstandard
Únik kapaliny z technického zařízení Neuvedeno v pojistných podmínkách

Krytí dalších rizik

Připojištění je nutné také v případě krádeže, loupeže a vandalismu. Tato rizika jsou přitom běžně pojišťována. Další možností připojištění je pojištění v občanském životě, které pokrývá majetkovou i zdravotní újmu způsobenou třetím osobám. Výhodou je i pojištění předmětů uložených v garáži na jiné adrese. 

Parametr Tento produkt
Krádež nebo loupež Lze připojistit
Vandalismus Lze připojistit
Přepadení na ulici Základ, Standard, Nadstandard
Věci ve společných prostorách Základ, Standard, Nadstandard
Věci na sobě nebo při sobě Základ, Standard, Nadstandard
Úhrada náhradního ubytování Základ, Standard, Nadstandard
Věci ve vozidle Neuvedeno v pojistných podmínkách
Odpovědnost v občanském životě Lze připojistit
Kočárek nebo invalidní vozík Základ, Standard, Nadstandard
Rozbité sklo Nadstandard
Garáž na jiné adrese Základ, Standard, Nadstandard

Naše zhodnocení a závěr

Pojištění domácnosti u pojišťovny Slavia se dělí do tří balíčků, které se liší rozsahem pokrývaných rizik. Základní varianta kryje živelní rizika a pouze některá technická a další rizika. Některé běžné události nejsou v základu vůbec pokryty. Rizika spojená s odcizením nejsou dokonce zahrnuta v žádném z balíčků a je nutné je zcela připojistit v případě potřeby.

Jestliže hledáte pojištění, v jehož základu najdete pokrytí většího počtu pojistných rizik, doporučujeme k přečtení recenzi pojištění domácnosti od ČSOB.

Již se neprodává

Recenze Slavia

Slavia