Nejlepší tepelná čerpadla & Jak je vybrat 2023 | Recenze, zkušenosti
Menu

Nejlepší tepelná čerpadla a jak je vybrat v roce 2023

Nákup tepelného čerpadla nelze pro jeho specifickou funkčnost přirovnat k pořízení žádného jiného zdroje tepla. Nežli se rozhodnete pro využití tohoto zařízení, měli byste o jeho fungování a možnostech mít alespoň základní povědomí.

Do světa tepelných čerpadel vás zasvětíme prostřednictvím následujících kapitol, s nimiž vám zároveň usnadníme volbu toho správného zařízení. Vysvětlíme vám princip fungování a zdroje energie, z nichž lze čerpat požadované teplo.

Zamýšlíte-li se nad nákupem tepelného čerpadla, využijte našich přehledných informací, které pokrývají všechna dostupná tepelná čerpadla na současném trhu, mezi něž patří verze vzduch/voda, vzduch/vzduch, země/voda a voda/voda v odlišných variantách vyhotovení.

Usnadněte si výběr ideálního modelu. S níže prezentovanými radami v článku Jak vybrat tepelné čerpadlo docílíte dostatečné přehlednosti v tomto oboru a dopracujete se k tepelnému čerpadlu, jež bude vyhovovat vašim podmínkám bydlení a návykům z pohledu vytopené nemovitosti. Pokud nad tepelným čerpadlem uvažujete, můžete využít například odbornou firmu Woltair, která se instalaci tepelných čerpadle věnuje.


Nejlepší společnosti instalující tepelná čerpadla dle zkušeností a recenzí

Pořadí Produkt Ocenění Orientační cena Kalkulace nabídky
Top 1 Výběr redakce 90 000 Kč Tip redakce
Top 2 Největší v ČR 210 000 Kč Tip redakce
Top 3 Dostupná varianta 130 000 Kč Tip redakce
Top 4 Kontroverzní, ale oblíbený dodavatel 140 000 Kč Zobrazit nabídky

Jak vybrat tepelné čerpadlo

Tepelné čerpadlo představuje v dnešní době velice účinnou alternativu k běžným zdrojům tepla, jakými jsou kotle na tuhá paliva, elektrické kotle a plynové kotle. Čerpadlo je již ze samotného principu fungování naprosto odlišným typem zařízení, které vám při nákupu dává na výběr.

Tento topný výrobek si pořizujete především v závislosti na tom, odkud chcete čerpat potřebnou energii, již ve výsledku přetvoříte na teplo. V tomto směru jsou tu tři venkovní zdroje, k nimž se váží i technicky odlišná tepelná čerpadla.

V následujících řádcích vás kompletně seznámíme s obsáhlou tematikou tepelných čerpadel, díky čemuž budete schopni říci, jaký model je vhodný právě pro vás.


Vytápění bez spalování tuhých paliv zajišťují také biokrby. Těm jsme věnovali zvláštní článek Jak vybrat biokrb.

Princip fungování

Nežli se vůbec dostaneme k problematice jednotlivých typů tepelných čerpadel, měli byste být obeznámeni s podobou a principem fungování tohoto zařízení. Ve své podstatě jde o stroj, který je schopen brát energii z venku a prostřednictvím jistých technických procesů ji přetvářet na teplo přesouvané dovnitř nemovitosti.

Propracovaná technologie, již lze přirovnat k fungování běžné chladničky, jen v trochu rozdílném podání. Na jedné straně je teplo odebíráno, na té druhé následně vydáváno. Vše lze srozumitelně shrnout do čtyř kroků.

 • Vypařování – Chladivo v soustavě tepelného čerpadla bere teplo zvenčí a mění své skupenství na plynné. To je následně odpařováno.
 • Komprese – Tyto plyny jsou stlačeny kompresorem, kdy při velkém tlaku dochází k nárůstu teploty až na 80 °C.
 • Kondenzace – Teplé chladivo doputuje k výměníku a je předáno do radiátorů ve formě teplé vody. Ta studená se navrací a opět ohřívá.
 • Expanze – I chladivo se vrací zpět, kde dochází k jeho opětovnému stlačování a ohřívání.

V souvislosti s tímto procesem lze při výběru tepelného čerpadla narazit na pojem „topný faktor“, který vlastně prezentuje účinnost tohoto zařízení. Jde o poměr mezi vyprodukovaným teplem a spotřebovanou energií uvnitř vaší nemovitosti. Čím vyšší hodnota, tím lépe.

Více se o principech a způsobech fungování čerpadel dočtete v tomto samotném článku, který se dané problematice věnuje více dopodrobna.

Zdroje energie

V okamžiku, kdy máte alespoň částečnou představu o tom, jak funguje tepelné čerpadlo, přichází na řadu otázka týkající se zdroje energie. Musíte si uvědomit a na základě nejrůznějších okolních vlivů rozmyslet, odkud zvenčí budete čerpat ono potřebné teplo.

Příroda je k nám v tomto směru poměrně štědrá a nabízí hned tři oblasti, s nimiž si dokáží poradit moderní výrobky.

 • Vzduch
 • Voda
 • Země

Všudypřítomné komodity, které můžete čerpat zcela zdarma, což se mimochodem promítá také do minimálních provozních nákladů jednotlivých tepelných čerpadel. Právě díky tomuto faktu patří tento zdroj tepla k velice populárním.

Z pohledu pořizovacích nákladů budou nejlevnější volbou tepelná čerpadla využívající k produkci energie vzduch. Naopak dražší variantou budou země a voda.

Tepelné čerpadlo – vzduch

Tepelné čerpadlo využívající okolní vzduch k výrobě tepla je z hlediska vstupní investice asi tou nejzajímavější volbou. Díky tomu, že tento typ zařízení nevyžaduje jakékoliv zásahy do půdy či okolí nemovitosti, nejste v podstatě vůbec limitováni jeho použitím. Stačí jej umístit na některou část objektu a můžete fungovat.

Z hlediska výstupu lze rozlišovat dvě varianty vyhotovení:

 • Tepelné čerpadlo vzduch/voda
 • Tepelné čerpadlo vzduch/vzduch

Tepelné čerpadlo vzduch/voda

Model, u něhož dochází k odběru energie ze vzduchu a výstupem je teplá voda, jež je vháněna do běžné topné soustavy. Relativně univerzální typ tepelného čerpadla, s nímž se oproti běžným kotlům dostanete na malé provozní výdaje a vyhnete se jakékoliv údržbě. Z funkčního hlediska lze rozlišovat dva typy tepelných čerpadel vzduch/voda.

 • Monoblok – Chladicí okruh ve venkovní jednotce, která je propojena s vnitřní částí čerpadla za pomoci potrubí s vodou.
 • Split – Verze, u níž dochází k plnění chladiva až na místě. Vnější a vnitřní část jsou propojeny chladicím potrubím.

Tepelné čerpadlo vzduch/voda má samozřejmě i své mouchy, s nimiž je třeba počítat. Až o 25 % vyšší provozní náklady oproti čerpadlům využívajícím energii ze země nebo z vody. Na to může mít vliv fakt, že při chladném počasí dochází k úměrnému snižování účinnosti zařízení. Venkovní jednotky vydávají také určitý hluk, jenž může omezovat vás či lidi v okolí. I životnost kompresoru není dvakrát závratná.

Tento model nevolte do horských oblastí, ale spíše pro menší nemovitosti, k bazénu, apod.

Tepelné čerpadlo vzduch/vzduch

V tomto případě je do vaší nemovitosti přiváděno teplo ve formě teplého vzduchu, nikoliv teplé vody. I to svědčí o tom, že nelze napojit na klasické ústřední topení. Ohřátý vzduchu je rozháněn prostřednictvím speciálních jednotek napojených na systém tepelného čerpadla. A už zde můžete narazit, protože počet těchto jednotek je samozřejmě omezen.

Na druhou stranu vám nic nebrání v tom, použít v létě tepelné čerpadlo jako praktické „ochlazovadlo“ nebo odvlhčovač a ionizátor vzduchu.

Model vzduch/vzduch je primárně určen pro nemovitosti s menším počtem místností, ideálně jako doplňkový zdroj tepla – nejlépe k elektřině.

Provedení tepelného čerpadla – vzduch

Ať už zvolíte vyhotovení vzduch/voda či vzduch/vzduch, máte v závislosti na výrobci konkrétního zařízení možnost volby umístění jednotek tepelného čerpadla. Z tohoto pohledu můžete vybírat ze tří variant:

 • Oddělená vnitřní a venkovní jednotka
 • Kompaktní vyhotovení venkovní – obě jednotky jsou situovány mimo objekt, do něhož je přivedeno pouze potrubí
 • Kompaktní vyhotovení vnitřní – obě jednotky jsou umístěny uvnitř nemovitosti, k níž je třeba zajistit dostatečný přívod a odvod vzduchu zvenčí

Tepelné čerpadlo – země

Tepelné čerpadlo získávající energii ze země představuje další efektivní zdroj tepla pro domácnosti či komerční subjekty. Na rozdíl od vzduchu se však musíte připravit na trochu náročnější zemní práce a zároveň mít pro tento systém vyčleněn i určitý prostor. Pakliže tím vším disponujete, nabízí se velice ekonomický provoz.

Teplo ze země slouží k ohřívání teplé vody přivedené do topné soustavy objektu. Zde hraje podstatnou roli fakt, jakým způsobem energii ze země čerpáte.

 • Zemská plocha
 • Podzemní vrt

Zemská plocha

Pod pojmem tepelné čerpadlo země/voda (zemská plocha) si představce širokou spleť plastových hadic, které jsou položeny v zemi v předepsané hloubce. V nich koluje speciální nemrznoucí směs a celý systém je napojen na adekvátní jednotku. Princip fungování je založen na využití solární energie nahromaděné v zemi. Pokud je montáž realizována skutečnými odborníky, jež provedou ty správné propočty, potřebou energii z půdy pravděpodobně nikdy nevyčerpáte.

Toto vyhotovení je z pohledu investice téměř srovnatelné s tepelnými čerpadly odebírajícími energii ze vzduchu. Ve prospěch této verze však hovoří nulová hlučnost a menší spotřeba elektrické energie, jež klesá téměř o 30 % oproti variantě vzduch/voda.

Na druhou stranu dostatek energie po dům vyžaduje poměrně velkou zemskou plochu, kde v budoucnu s ohledem na potrubí již nemůžete provádět jakékoliv zemní práce. V závislosti na velikosti nemovitosti jde o plochy od 200 m2 do 500 m2 (například výkon 10 kW vyžaduje cca 250 – 350 m2).

Tento typ tepelného čerpadla je tak ideální volbou spíše pro novostavby, kde s tímto systémem plastového potrubí budete dopředu počítat, a hlavně máte k tomu volnou část pozemku.

Podzemní vrt

Ekonomicky nákladnější verzí tepelného čerpadla získávajícího teplo ze země je varianta podzemního vrtu. Vedle náročnějších stavebních prací vás čeká i administrativa v podobě povolení k vrtání do větších hloubek. Z hlediska prostor však nejde o nic náročného a vrty mohou být dokonce pod plánovaným objektem nebo v jeho těsné blízkosti.

Země/voda za pomoci podzemního vrtu, to je především dostatečný výkon a velký topný faktor, který je dlouhodobě stabilní. Tepelné čerpadlo tohoto typu není vidět, nevydává žádný hluk a nevyžaduje jakoukoliv údržbu. Vedle dlouhé životnosti se pojí i s minimální spotřebovanou elektrickou energií využívanou k samotnému provozu. Ta je o poznání nižší, než u verze vzduch/voda.

Pro představu lze uvést, že vrt s plastovým potrubím a nemrznoucí směsí musí být při výkonu 1 kW v hloubce alespoň 12 – 18 metrů. Není tedy s podivem, že vrty jsou realizovány do hloubky 80 – 250 metrů.

Toto tepelné čerpadlo nalezne uplatnění hlavně u pasivních a aktivních objektů, kde je možnost dovolit si vyšší vstupní investici. Ta se ale poměrně brzo navrátí.

Tepelné čerpadlo – voda

Voda je dalším a v našem pořadí již třetím a zároveň posledním zdrojem tepla, které lze bezplatně využívat v okolí své nemovitosti. Základem správného fungování tohoto modelu musí být dostatečné množství vody. Typy tepelných čerpadel se posléze dělí na to, z jaké části země ji získáte.

 • Studny
 • Povrchová vodní plocha

Studny

Určitá odnož tepelného čerpadla využívající energii z klasického podzemního vrtu, jen s tím rozdílem, že zde jsou pořizovací náklady podstatně nižší. To se ostatně promítá i do výdajů provozních. Princip fungování je velice jednoduchý – Voda je čerpána a hnána přes výměník. Následně se ochlazená vrací nazpět. Nutno podotknout, že to nemůže být do stejné studny. Je tedy zapotřebí vybudovat jak studnu čerpací, tak studnu vsakovací, jež od sebe musí být v patřičné vzdálenosti.

Abyste docílili toho největšího topného faktoru, jímž se tento systém pyšní, je nutné mít v okolí nemovitosti dostatek spodní vody. Vydatnost pramene je udávána následovně – pro výkon 1 kW alespoň 2,2 litrů za minutu.

Tepelné čerpadlo voda/voda v podání studny má samozřejmě i řadu záporů. Je to kupříkladu vyšší náročnost na servisní prohlídky a vůbec kontrolu kvality vody. Navíc stálost některých pramenů může být omezená, na čemž lze prodělat.

Toto tepelné čerpadlo je tak třeba volit pouze tam, kde jsou provedeny skutečně podrobné technologické a geotermální zkoušky zajišťující pozitivní a dlouhodobý přínos.

Povrchová vodní plocha

Jestliže hledáte to nejlevnější řešení tepelného čerpadla, s nímž obdržíte potřebnou energii z vody, pak je to tento model provedení. Ekonomický, nenáročný na údržbu, levný a téměř bezúdržbový. Díky technologickým procesům nedochází ani k výraznému omezení životnosti kolektoru a čerpadla. Ve vodě je, jako u jiných typů čerpadel, nataženo plastové potrubí s nemrznoucí směsí.

Háček však spočívá v něčem zcela jiném. Chcete-li využít toto tepelné čerpadlo, musíte mít v okolí daného objektu dostatečně velkou vodní plochu. Někdy vše může komplikovat ještě papírování v podobě povolení od správce povodí.

Stanovení správného výkonu

Výkon tepelného čerpadla určují vždy odborníci s přihlédnutím k typu zařízení, respektive k oblasti, z níž budete čerpat potřebné teplo – vzduch, země a voda. Tato hodnota je stanovena na základě několika faktorů, mezi něž patří vaše běžná teplota v pokoji nebo i to, zda tepelné čerpadlo bude ohřívat vodu v zásobníku. Zde hraje roli i jeho objem, který bývá u čtyřčlenné rodiny 200 – 300 litrů. Vliv na výkon může mít ohřev bazénu a ostatních vodních ploch. V neposlední řadě také pokrytí tepelných ztrát objektu.

Rozhodujícím aspektem je druh topné soustavy v domě. To, zda využíváte radiátorový topný systém či podlahové vytápění. Každý z nich má totiž zcela jiný teplovodní spád vody.

 • Radiátorový topný systém – 55/40 °C
 • Podlahové vytápění – 35/30 °C

I zde jako u jiných zařízení obdobného typu platí, vyhnout se poddimenzování a předimenzování výkonu. Jeho regulace je nejčastěji řešena termostatem.

Pořizovací náklady

Vstupní náklady jsou v případě tepelných čerpadel velice individuální záležitostí. Vliv na to má především typ zařízení, které zvolíte na základě toho, odkud budete čerpat potřebnou energii. Ceny za tepelné jednotky se pohybují v řádu desetitisíců. Počítat můžete s výdaji od 30 000 Kč. Výjimkou ale nejsou ani výrobky pohybující se kolem 150 000 Kč a výše. I to však nemusí být koncová cena. Součástí tepelného čerpadla je samozřejmě i řada příslušenství, potrubí a zemních prací, s nimiž je třeba počítat. Navíc většinu vám musí provádět kvalifikovaní pracovníci. Celkové náklady tak mohou šplhat k hranici 200 000 Kč – 500 000 Kč v závislosti na velikosti objektu.

Z hlediska pořizovací ceny lze za nejlevnější považovat variantu tepelného čerpadla vzduch/voda a vzduch/vzduch, právě díky absenci jakýchkoliv dalších stavebních úprav. Ostatní modely je třeba posuzovat individuálně.

Montáž tepelného čerpadla

Instalace tepelného čerpadla není zrovna hračkou a je proto lepší ji přenechat profesionálům. Ideálním řešením je, když vám jedna firma vytvoří projekt, dodá čerpadlo a zároveň jej i nainstaluje. Nemusíte se tak spoléhat na více společností a můžete získat výhody například ve formě pravidelného servisu. Před samotnou montáží je nutné nachystat potřebné přívody vody/elektřiny, případně nainstalovat odlučovač kalů a vyčistit otopný systém. Montáž čerpadla je ideální mimo topnou sezónu, při převádění tarifu u dodavatele energií vždy může dojít k nějakému zdržení. Na postup montáže se můžete podívat ve videu nebo si přečíst článek o instalaci.

Zdroj videa: https://www.tramontaklima.cz/tepelna-cerpadla.

Doporučení odborníka

Jak postupovat při pořízení tepelného čerpadla? Na co si dát pozor a jak ušetřit náklady? Zeptali jsme se na názor odborníka:

Prvním krokem výběru TČ je návštěva specialisty. Ten se bude ptát, zda se jedná o rekonstrukci, novostavbu, na počet osob zde žijících, další zdroje tepla atd. Prvotní analýza je nezbytná pro kvalitní návrh řešení. Ve druhém kroku dostanete nabídku. Ta obsahuje návrh vhodného řešení TČ, potřebný výkon a vlastní kalkulaci. Částka zahrnuje cenu zařízení, spojovací materiál, nádrž na teplou užitkovou vodu a instalaci. Pečlivě prostudujte záruční podmínky, ne vždy se prodloužená záruka až 10 let vztahuje na celou technologii.

Cena začíná na cca 150 000 Kč (vč. 15% DPH) u menších nízkoenergetických domků, ale může se také vyšplhat i přes 300 000 Kč u větších domů s vyšší energetickou ztrátou. Při výběru značky TČ nezapomeňte zvážit hlučnost. Moderní zařízení v tichém režimu dosahují jen 35 dB, což je mnohem méně než vaše super tichá myčka, která má cca 42 dB. Téměř samozřejmostí je dnes již invertorová technologie, která snižuje spotřebu, prodlužuje životnost a snižuje hlučnost. Pokud bydlíte na horách, vybírejte zařízení, která bez problémů fungují i při – 28 °C. Spousta výrobců svá TČ vyvíjí a vyrábí v Evropě, na naše klimatické podmínky jsou tedy připravená.

Cenu instalace můžete významně snížit pomocí státních dotací (např. Nová zelená úsporám nebo kotlíkové dotace). I bez dotací přechodem ze starého neefektivního plynového nebo elektro kotle můžete ušetřit až 70 % nákladů na vytápění a ohřev TUV. Odhadovanou úsporu vám specialista spočítá. Častým dotazem je životnost. Výrobci uvádí s rezervou kolem 10 let. Třeba já mám doma TČ již 15 let a funguje bez problémů. Samotná instalace TČ trvá 1-3 dny dle velikosti zásahu do otopného systému.

Bc. Aleš Boubelík, NODIP s.r.o.


Jak vám pomohl tento článek?
Budeme rádi za zpětnou vazbu.

Průměrné hodnocení 4.2 z 341 hlasů