Recenze a porovnání pojištění domácnosti Allianz Domov | Arecenze.cz
Menu

Recenze a srovnání pojištění domácnosti Allianz Domov

Pojištění odpovědnosti v ceně

Pojištění domácnosti / majetku

Klady a zápory

Klady

  • Pojištění odpovědnosti v základu
  • Asistenční služba v základu
  • Právní asistence

Zápory

  • Vodovodní rizika nejsou v základním balíčku
  • Zemětřesení je třeba připojistit
  • Rizika spojená s elektřinou nejsou v základu

Základní informace

Allianz Domov je pojištění jak domácností, tak i budov. Nabízí krytí pojistných rizik rozdělených do tří balíčků. Ty jsou pojmenovány Komfort, Extra a Max, a každá následující úroveň k té nižší přidává nová pojistná rizika. Tento způsob je u pojištění domácností velmi oblíbený a obvyklý. Pokud má nějaká pojišťovna princip jiný, jedná se o výjimku. Výběr ze tří balíčků je jednoduchým řešením pro ty, kdo nechtějí výběrem pojistky trávit moc času. Nevýhoda ale spočívá v nutnosti připlácet i za to, co vlastně pojistit nechcete.

Pojistné plnění je vypláceno v nových, případně časových cenách. Spoluúčast se stanovuje přímo ve smlouvě, můžete si tedy zvolit jakou částku budete chtít. Ta ale ovlivňuje výši pojistného. Výhodou je asistenční služba, kterou pojišťovna zahrnula už do prvního balíčku. Můžete si tak zavolat pomoc například pokud si zabouchnete klíče v bytě nebo vám praskne trubka v koupelně. Součástí této služby je i právní asistence, která u ostatních pojišťoven není úplně běžná. Zajištěnou tak máte konzultaci s právníkem. Na asistenční službu se vztahují zvláštní limity, které se stanovují ve smlouvě.

Tabulka zobrazuje přehled nejdůležitějších parametrů

Parametr Tento produkt
Princip pojištění

3 balíčky (Komfort, Extra, Max)

Ceny, ve kterých se plní

Nové, časové

Spoluúčast

Dle smlouvy

Asistence

Ano

Právní asistence

Ano

Krytí živelních rizik

Živelní rizika jsou v případě pojištění Domov od Allianz kryta téměř všechna již v základním balíčku Komfort. Obvykle přitom některá rizika jako např. zatečení atmosférických srážek bývají kryta až v rozšířenějších variantách. Jedinou výjimkou je riziko zemětřesení. To je, zcela neobvykle, postaveno plně mimo balíčkový systém, není tedy kryto žádnou variantou. Je možné, či nutné (podle úhlu pohledu), si jej připojistit. Co naopak v základu nechybí, je pojištění proti povodni a záplavě.

Parametr Tento produkt
Požár

Komfort, Extra, Max

Kouř

Komfort, Extra, Max

Výbuch

Komfort, Extra, Max

Imploze

Komfort, Extra, Max

Přímý úder blesku

Komfort, Extra, Max

Krupobití

Komfort, Extra, Max

Sesuv půdy, zřícení skal nebo zemin

Komfort, Extra, Max

Sesuv půdy, zřícení sněhových lavin

Komfort, Extra, Max

Tíha sněhu a námrazy

Komfort, Extra, Max

Zatečení srážek

Komfort, Extra, Max

Zemětřesení

Připojištění

Vichřice

Komfort, Extra, Max

Povodeň a záplava

Komfort, Extra, Max

Krytí vodovodních a technických rizik

Další obvyklá rizika, jako je pád stromu či stožáru, náraz vozidla či pád letadla, jsou kryta od základního balíčku. Rizika spojená s elektro zařízeními jsou však kryta až v nejvyšším balíčku Max. To může být pro někoho nevýhoda. Pokud totiž bydlíte v oblasti, kde jsou často bouřky nebo kolísavé napětí, můžete být těmto rizikům vystaveni častěji. Poměrně netradiční je také zařazení většiny vodovodních rizik až do druhého balíčku. Voda uniklá z potrubí nebo vystoupaná z odpadu je pro mnoho pojišťoven základem.

Parametr Tento produkt
Pád letadla, jeho součástí a nákladu

Komfort, Extra, Max

Náraz vozidla, jeho částí a nákladu

Komfort, Extra, Max

Pád stromů, stožárů a jiných věcí

Komfort, Extra, Max

Aerodynamický třesk = rázová vlna

Komfort, Extra, Max

Mráz na vodovodním a topném systému

Extra, Max

Přepětí, podpětí

Max

Zkrat

Max

Vystoupení vody z odpadního potrubí

Extra, Max

Poškození nebo zničení obsahu chladicího zařízení

Elektro

Únik vody

Extra, Max

Krytí dalších rizik

Krádež, loupež nebo vandalismus – to vše je zahrnuto v nejvyšším balíčku Max. S tím jsou spojeny i různé okolnosti, za kterých k odcizení či poškození věcí dochází. Pojištění se vztahuje na věci na sobě nebo při sobě – pokud vás tedy někdo přepadne na ulici, pojistka se na odcizené věci bude vztahovat. Stejně tak na věci odložené na obvyklých místech – v šatně na bazéně či v divadle. Připojit si můžete i věci uložené v autě. Zvláštní kapitolou je dětský kočárek a invalidní vozík. Na ty se pojistka vztahuje i v případě, že byly odcizeny ze společného uzavřeného prostoru v domě – například kočárkárny nebo kolárny. Prostá krádež, tedy bez překonání překážky, je pojištěna i v případě stavebního materiálu.

V rámci pojištění krádeže jsou chráněny i věci v garáži, která může být i na jiné adrese, než je pojištěná domácnost. Ne však dál než 500 metrů. Odpovědnost za škodu je v případě pojištění od Allianz automaticky zahrnutá ve všech balíčcích. Tuto pojistku uplatníte ve chvíli, kdy způsobíte finanční, hmotnou nebo zdravotní škodu někomu třetímu. Například pokud někomu polijete mobil, nebo srazíte lyžaře na sjezdovce.

Parametr Tento produkt
Krádež nebo loupež

Max

Vandalismus

Max

Přepadení na ulici

Max

Věci ve společných prostorách

Max (pouze kočárek a vozík)

Věci na sobě nebo při sobě

Ano

Úhrada náhradního ubytování

Max

Věci ve vozidle

Připojištění

Odpovědnost v občanském životě

Komfort, Extra, Max

Kočárek nebo invalidní vozík

Max (prostá krádež v uzavřených společných prostorech)

Rozbité sklo

Extra, Max

Garáž na jiné adrese

Ano (do 500 m)

Hlavní klady, zápory a zajímavosti oproti jiným produktům

Pojištění domácnosti od Allianz je rozděleno do tří balíčků. Tento systém má výhodu v tom, že si můžete vybrat, kterou skupinu rizik chcete pojistit. Nevýhodou ale je, že pokud chcete pokrýt specifické riziko obsažené až v nejvyšším balíčku, budete muset platit za všechno. Výhodou je ale také zahrnutí pojištění odpovědnosti v základu, což vám ušetří spoustu starostí.

Naše zhodnocení a závěr

Pojištění domácnosti Allianz Domov je postaveno na principu tří balíčků, které zahrnují různá rizika. Základní balíček Komfort kryje živelní rizika, včetně povodně a záplavy. Zahrnuje ale také asistenční službu a pojištění odpovědnosti. Prostřední balíček Extra rozšiřuje pojištěná rizika o vodovodní škody a rozbité sklo. Nejobsáhlejší balíček rizik Max kryje také krádež, loupež, vandalismus. Najdete v něm také rizika spojená s elektrickým proudem – podpětí, přepětí či zkrat. Co však není zahrnuto v žádném balíčku, je zemětřesení. Můžete si jej ale připojistit zvlášť.

Jestliže hledáte pojištění, které nebude dělit rizika do skupin, přečtěte si recenzi pojišťovny Ergo – Bezpečný domov.

Autor: Veronika Vyskočilová | Datum: | Produkt: Allianz Domov
Veronika Vyskočilová se v naší redakci věnuje už několik let porovnávání produktů a služeb a stála i u zrodu tohoto srovnání pojistek domácnosti. Díky tomu dokáže představit přednosti a slabiny jednotlivých variant. Na této stránce se od ní dozvíte, jak správně vypočítat pojistnou částku a jaká rizika vám hrozí, když bydlíte v přízemí či podkroví. Věnovala se také porovnání dalších služeb jako jsou cashback portály a online seznamky.
Redaktorka

Diskuze, poradna a vaše zkušenosti

Zeptejte se na cokoliv a naši redaktoři vám odpoví v moderované diskuzi. Pokud potřebujete odpověď co nejdříve, napište na facebook skupinu, kde radí i další uživatelé a odborníci.

Jak je to s pojištěním bytu 1+1?
Martin Jiřík

Martin Jiřík

Dobrý den,
při pojištění bytu 1+1 postupujte stejně, jako při pojišťování jakékoliv jiné domácnosti či nemovitosti.

Veronika Vyskočilová, redaktor

Položte dotaz

Odpovědět na dotaz

Nenašli jste v diskuzi odpověď? Zeptejte se a naše redakce na praktické a zajímavé dotazy najde odpověď.


Další recenze