Menu

Recenze a srovnání pojištění domácnosti Allianz Domov

Doporučujeme Při nákupu v kategorii pojištění domácnosti

Datum doporučení: Prosinec 2019

  • Pojištění odpovědnosti v základu
  • Asistenční služba v základu
  • Právní asistence
  • Vodovodní rizika nejsou v základním balíčku
  • Zemětřesení je třeba připojistit
  • Rizika spojená s elektřinou nejsou v základu

Základní informace

Allianz Domov je pojištění jak domácností, tak i budov. Nabízí krytí pojistných rizik rozdělených do tří balíčků. Ty jsou pojmenovány Komfort, Extra a Max, a každá následující úroveň k té nižší přidává nová pojistná rizika. Tento způsob je u pojištění domácností velmi oblíbený a obvyklý. Pokud má nějaká pojišťovna princip jiný, jedná se o výjimku. Výběr ze tří balíčků je jednoduchým řešením pro ty, kdo nechtějí výběrem pojistky trávit moc času. Nevýhoda ale spočívá v nutnosti připlácet i za to, co vlastně pojistit nechcete.

Pojistné plnění je vypláceno v nových, případně časových cenách. Spoluúčast se stanovuje přímo ve smlouvě, můžete si tedy zvolit jakou částku budete chtít. Ta ale ovlivňuje výši pojistného. Výhodou je asistenční služba, kterou pojišťovna zahrnula už do prvního balíčku. Můžete si tak zavolat pomoc například pokud si zabouchnete klíče v bytě, nebo vám praskne trubka v koupelně. Součástí této služby je i právní asistence, která u ostatních pojišťoven není úplně běžná. Zajištěnou tak máte konzultaci s právníkem. Na asistenční službu se vztahují zvláštní limity, které se stanovují ve smlouvě.

Tabulka zobrazuje přehled nejdůležitějších parametrů

Parametr Tento produkt
Princip pojištění 3 balíčky (Komfort, Extra, Max)
Ceny, ve kterých se plní Nové, časové
Spoluúčast Dle smlouvy
Asistence Ano
Právní asistence Ano

Krytí živelních rizik

Živelní rizika jsou v případě pojištění Domov od Allianz kryta téměř všechna již v základním balíčku Komfort. Obvykle přitom některá rizika jako např. zatečení atmosferických srážek bývají kryta až v rozšířenějších variantách. Jedinou výjimkou je riziko zemětřesení. To je, zcela neobvykle, postaveno zcela mimo balíčkový systém, není tedy kryto žádnou variantou. Je možné, či nutné (podle úhlu pohledu), si jej připojistit. Co naopak v základu nechybí, je pojištění proti povodni a záplavě.

Parametr Tento produkt
Požár Komfort, Extra, Max
Kouř Komfort, Extra, Max
Výbuch Komfort, Extra, Max
Imploze Komfort, Extra, Max
Přímý úder blesku Komfort, Extra, Max
Krupobití Komfort, Extra, Max
Sesuv půdy, zřícení skal nebo zemin Komfort, Extra, Max
Sesuv půdy, zřícení sněhových lavin Komfort, Extra, Max
Tíha sněhu a námrazy Komfort, Extra, Max
Zatečení srážek Komfort, Extra, Max
Zemětřesení Připojištění
Vichřice Komfort, Extra, Max
Povodeň a záplava Komfort, Extra, Max

Krytí vodovodních a technických rizik

Další obvyklá rizika, jako je pád stromu či stožáru, náraz vozidla či pád letadla, jsou kryta od základního balíčku. Rizika spojená s elektro zařízeními jsou však kryta až v nejvyšším balíčku Max. To může být pro někoho nevýhoda. Pokud totiž bydlíte v oblasti, kde jsou často bouřky nebo kolísavé napětí, můžete být těmto rizikům vystaveni častěji. Poměrně netradiční je také zařazení většiny vodovodních rizik až do druhého balíčku. Voda uniklá z potrubí nebo vystoupaná z odpadu je pro mnoho pojišťoven základem.

Parametr Tento produkt
Pád letadla, jeho součástí a nákladu Komfort, Extra, Max
Náraz vozidla, jeho částí a nákladu Komfort, Extra, Max
Pád stromů, stožárů a jiných věcí Komfort, Extra, Max
Aerodynamický třesk = rázová vlna Komfort, Extra, Max
Mráz na vodovodním a topném systému Extra, Max
Přepětí, podpětí Max
Zkrat Max
Vystoupení vody z odpadního potrubí Extra, Max
Poškození nebo zničení obsahu chladicího zařízení Elektro
Únik vody Extra, Max

Krytí dalších rizik

Krádež, loupež nebo vandalismus – to vše je zahrnuto v nejvyšším balíčku Max. S tím jsou spojeny i různé okolnosti, za kterých k odcizení či poškození věcí dochází. Pojištění se vztahuje na věci na sobě nebo při sobě – pokud vás tedy někdo přepadne na ulici, pojistka se na odcizené věci bude vztahovat. Stejně tak na věci odložené na obvyklých místech – v šatně na bazéně či v divadle. Připojit si můžete i věci uložené v autě. Zvláštní kapitolou je dětský kočárek a invalidní vozík. Na ty se pojistka vztahuje i v případě, že byly odcizeny ze společného uzavřeného prostoru v domě – například kočárkárně nebo kolárně. Prostá krádež, tedy bez překonání překážky, je pojištěna i v případě stavebního materiálu.

V rámci pojištění krádeže jsou chráněny i věci v garáži, která může být i na jiné adrese, než je pojištěná domácnost. Ne však dál než 500 metrů. Odpovědnost za škodu je v případě pojištění od Allianz automaticky zahrnutá ve všech balíčcích. Tuto pojistku uplatníte ve chvíli, kdy způsobíte finanční, hmotnou nebo zdravotní škodu někomu třetímu. Například pokud někomu polijete mobil, nebo srazíte lyžaře na sjezdovce.

Parametr Tento produkt
Krádež nebo loupež Max
Vandalismus Max
Přepadení na ulici Max
Věci ve společných prostorách Max (pouze kočárek a vozík)
Věci na sobě nebo při sobě Ano
Úhrada náhradního ubytování Max
Věci ve vozidle Připojištění
Odpovědnost v občanském životě Komfort, Extra, Max
Kočárek nebo invalidní vozík Max (prostá krádež v uzavřených společných prostorech)
Rozbité sklo Extra, Max
Garáž na jiné adrese Ano (do 500 m)

Naše zhodnocení a závěr

Pojištění domácnosti Allianz Domov je postaveno na principu tří balíčků, které zahrnují různá rizika. Základní balíček Komfort kryje živelní rizika, včetně povodně a záplavy. Zahrnuje ale také asistenční službu a pojištění odpovědnosti. Prostřední balíček Extra rozšiřuje pojištěná rizika o vodovodní škody a rozbité sklo. Nejobsáhlejší balíček rizik Max kryje také krádež, loupež, vandalismus. Najdete v něm také rizika spojená s elektrickým proudem – podpětí, přepětí či zkrat. Co však není zahrnuto v žádném balíčku, je zemětřesení. Můžete si jej ale připojistit zvlášť.

Jestliže hledáte pojištění, které nebude dělit rizika do skupin, přečtěte si recenzi pojišťovny Ergo – Bezpečný domov.

Autor: Veronika Vyskočilová | Datum: | Produkt: Allianz Domov

Diskuze, poradna a vaše zkušenosti

Zeptejte se na cokoliv a naši redaktoři vám odpoví v moderované diskuzi. Pokud potřebujete odpověď co nejdříve, napište na facebook skupinu, kde radí i další uživatelé a odborníci.

Položte dotaz

Odpovědět na dotaz

Nenašli jste v diskuzi odpověď? Zeptejte se a naše redakce na praktické a zajímavé dotazy najde odpověď.


Další recenze