Recenze a srovnání pojištění domácnosti Allianz Domov

Konečný verdikt:

Doporučujeme

Při nákupu v kategorii Pojištění domácností

Datum doporučení: Březen 2019

Klady:

Skládačkový princip pojištění

Zápory:

Složitější sestavování produktu na míru

Základní informace 

Pojištění domácnosti společnosti Allianz je netypicky řešeno principem skládačky. V nabídce je několik skupin, které sdružují jednotlivá rizika podle druhu. Setkáte se například s modulem Velká voda, Elektro nebo Déšť a sníh. Název vždy odráží krytá rizika. Můžete si tedy poměrně snadno vybrat ta, která jsou pro vás nejdůležitější, a pojistit si pouze některá. Vyhnete se výběru balíčků, jejichž součástí mohou být i rizika, která byste pojistit úplně nepotřebovali. Základní nebezpečí pod názvem Velká hrozba jsou pojištěna vždy.

Pojistné plnění je vypláceno v nových, případně časových cenách u oblečení, obuvi a prádla starších 3 let, a sportovních potřeb a elektrospotřebičů starších 5 let. Spoluúčast se stanovuje v pojistné smlouvě a ovlivňuje cenu pojistného. U rizika povodně, vandalismu a vloupání se upravuje zvlášť. Základní asistence je pro pojištěné zdarma, zahrnuje řemeslné služby a to 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Variantou je také rozšířená asistence, která zahrnuje i deratizační služby. Připlatit si můžete také IT a cyklo asistenci. Takové možnosti nejsou příliš obvyklé. V rámci právní asistence máte nárok na jednorázovou konzultaci s právníkem.

Tabulka zobrazuje přehled nejdůležitějších parametrů

Parametr Tento produkt
Princip pojištění  Skládačka
Ceny, ve kterých se plní  Nové, časové
Spoluúčast  Dle smlouvy
Asistence  Základní, rozšířená, IT, cyklo
Právní asistence  Právní ochrana

Krytí živelních rizik

Většina živelních rizik je kryta v rámci základního pojištění zvaného Velká hrozba. Jedná se o základní rizika, která jsou obsažena i ve většině základních balíčků u ostatních pojišťoven. Jediným základním rizikem, které je v jiné skupině, je tíha sněhu a námrazy. Ta je zahrnuta do skupiny Déšť a sníh spolu se zatečením srážek. Tento balíček je vhodný pro obyvatele bytů v horních patrech a rodinných domů. Povodeň a záplava v základním pojištění není, ale nejdete ji zvlášť pod označením Velká voda. Tu naopak využijí ti, kdo bydlí v přízemí.

Parametr Tento produkt
Požár  Velká hrozba
Kouř  Velká hrozba
Výbuch  Velká hrozba
Imploze  Velká hrozba
Přímý úder blesku  Velká hrozba
Krupobití  Velká hrozba
Sesuv půdy, zřícení skal nebo zemin  Velká hrozba
Sesuv půdy, zřícení sněhových lavin  Velká hrozba
Tíha sněhu a námrazy  Déšť a sníh
Zatečení srážek  Déšť a sníh
Zemětřesení  Velká hrozba
Vichřice  Velká hrozba
Povodeň a záplava  Velká voda

Krytí vodovodních a technických rizik

Součástí základního pojištění Velká hrozba je také několik technických a přírodních rizik. Jedná se o ta rizika, která bývají základní i u ostatních pojišťoven. Vodovodní havárie včetně úniku kapaliny z technického zařízení, následky mrazu na vodovodním a topném systému, nebo vystoupání vody z odpadního potrubí sdružuje Vodovodní hrozba. Rizika spojená s elektrozařízeními jsou sdružená ve skupině Elektro. 

Parametr Tento produkt
Pád letadla, jeho součástí a nákladu  Velká hrozba
Náraz vozidla, jeho částí a nákladu  Velká hrozba
Pád stromů, stožárů a jiných věcí  Velká hrozba
Aerodynamický třesk = rázová vlna  Velká hrozba
Mráz na vodovodním a topném systému  Vodovodní hrozba
Přepětí, podpětí  Elektro
Zkrat  Elektro
Vystoupení vody z odpadního potrubí  Vodovodní hrozba
Poškození nebo zničení obsahu chladicího zařízení  Elektro
Únik vody  Vodovodní hrozba
Únik kapaliny z technického zařízení  Vodovodní hrozba

Krytí dalších rizik

Rizika spojená s odcizením a vandalismem zahrnuje skupina Zloději. V případě vandalismu dokonce i bez zjištění pachatele. Dále zahrnuje také krádež kočárku a invalidního vozíku, a to i krádež prostou, tudíž bez překonání překážky. Na rozdíl od některých pojištění, u Allianz si musíte sklo rozbité z jiné než pojištěné příčiny připojistit zvlášť. Dále si můžete jednotlivě připojistit některá rizika, která nejsou zahrnuta v žádném balíčku. Pokud tyto služby pojišťovny nabízí, jsou většinou automaticky zahrnuty v obecných podmínkách. To, že se zde pojišťují zvlášť, ale nepovažujeme za nevýhodu.

Tento model odráží maximální variabilitu pojistného produktu. V rámci jedné smlouvy si můžete také sjednat pojištění odpovědnosti v občanském životě. To pokryje škodu, kterou náhodou způsobíte třetí straně, například shodíte vystavené zboží v obchodě, nebo polijete při obědě kolegovi mobil. V rámci pojistky domácnosti jsou chráněny také věci, které máte u sebe, na sobě nebo v garáži na jiné adrese. Ta nemusí být ani ve stejné obci, jako je obývaná domácnost, jak je tomu u některých pojišťoven.

Parametr Tento produkt
Krádež nebo loupež  Zloději
Vandalismus  Zloději
Přepadení na ulici  Zloději
Věci ve společných prostorách  Lze připojistit
Věci na sobě nebo při sobě  Ano
Úhrada náhradního ubytování  Lze připojistit
Věci ve vozidle  Lze připojistit
Odpovědnost v občanském životě  Odpovědnost
Kočárek nebo invalidní vozík  Zloději
Rozbité sklo  Rozbité sklo
Garáž na jiné adrese  Ano

Naše zhodnocení a závěr

Pojištění domácnosti Allianz Domov je postaveno na principu několika modulů, které sdružují podobná rizika. Základem je skupina Velká hrozba, která je automaticky pojištěná, zahrnuje běžná živelní a některá technická rizika. Výhodou je možnost vybrat si jen to nebezpečí, které chcete pojistit a reálně vám hrozí. Nemusíte se například pojišťovat proti povodni, pokud bydlíte v desátém patře. Můžete si také připojistit různé okolnosti jako je pojištění věcí v autě či garáži. Oproti některým jiným pojistkám ale nemá tolik obecných a základních pravidel, co se týkají například právě místa pojištění. 

Pokud by vám vyhovoval více systém s předvolenými balíčky, ze kterých si pouze vyberete, mohlo by vás zaujmout Pojištění domácnosti od Kooperativy