Recenze a test balené vody Evian | Arecenze
Menu

Laboratorní test a recenze Evian - 1,5l

Obrázek balené vody Evian

Splnění norem: Ano

Bez dalších výhrad: Ne

Shrnutí:

Vykazuje zvýšený počet kolonií organotrofních bakterií.

Typ:

balená přírodní minerální voda dle příl.1 vyhl. 275/2004 Sb.

26,6 Kč
cena za 1 l

Mikroorganismy

Mezi minerálními vodami patřila voda Evian k těm s největším výskytem organotrofních bakterií, konkrétně >300 KTJ/1 ml kultivovaných při 22°C a 240 KTJ/1 ml kultivovaných při 36°C. Voda s takovýmto počtem organotrofních bakterií je stále zdravotně nezávadná, množení bakterií ale vypovídá například o špatných podmínkách skladování. Horší by bylo objevení koliformních bakterií, zvláště bakterie E-coli, které by potvrzovaly fekální znečištění vody. Jejich výskyt ale analýza naštěstí nepotvrdila, stejně jako u ostatních testovaných vzorků.

Tabulka výsledků analýzy

Parametr

Požadavky na přírodní minerální vodu

Výsledek analýzy

Dusitany (mg/l)

max.0,1 (NMH)

<0,01

Dusičnany (mg/l)

max.50 (NMH)

9,96

Ca (Vápník - mg/l)

-

81,4

Mg (Hořčík - mg/l)

-

25,6

Fe (Železo - mg/l)

-

<0,05

Na (Sodík - mg/l)

-

6,63

Tvrdost vody (mmol/l)

-

3,08

Kolonie 22°C (KTJ/1ml)

max.100 (MH)*

>300

Kolonie 36°C (KTJ/1ml)

max.20 (MH)*

240

Koliformní b. (KTJ/250ml)

max.0 (NMH)

0

E-coli (KTJ/250ml)

max.0 (NMH)

0

*Uvedená MH platí pouze pro výrobek, analyzovaný do 12 hodin po naplnění, během nichž musí být voda udržována při teplotě 4±1 °C. Pro kojenecké vody a přírodní minerální vody nebo pramenité vody, které jsou uváděné do oběhu jako „vhodné pro přípravu kojenecké stravy a nápojů" platí, že musí být dodržena hodnota 300 KTJ/ml pro ukazatel počet kolonií při 22 °C a 60 KTJ/ml pro ukazatel počet kolonií při 36 °C až do okamžiku prodeje konečnému spotřebiteli (vyhl. 275/2004 Sb.).

Legenda:
DH (doporučená hodnota) = nezávazná hodnota ukazatele jakosti balené vody, která znamená minimální žádoucí koncentraci dané látky nebo její optimální rozmezí,
MH (mezní hodnota) = hodnota jakostního ukazatele balené vody, jejímž nedodržením ztrácí voda vyhovující požadavky v ukazateli, jehož hodnota nebyla dodržena,
NMH (nejvyšší mezní hodnota) = hodnota ukazatele zdravotní nezávadnosti balené vody, v důsledku jejíhož překročení se potravina vylučuje z oběhu (Vyhláška č. 275/2004 Sb.).

červená = překročení mezní nebo nejvyšší mezní hodnoty
modrá = nevyhovuje doporučeným hodnotám
oranžová = překročení mezní nebo nejvyšší mezní hodnoty, která je platná do 12 hodin od naplnění (tzn. voda vykazuje zvýšení výskyt bakterií, pro které ale v době otevření neplatí žádná mezní hodnota)

Další látky

Z testovaných látek je jich jen velmi málo nějak omezených pro minerální vody. Začneme-li dusitany a dusičnany, obojí je v normě a to s obrovskou rezervou. S hodnotami <0,01 mg/l pro dusitany a 9,96 mg/l pro dusičnany by voda Evian těsně prošla i jako voda vhodná k přípravě kojenecké stravy. Tomu by zhruba odpovídal i obsah vápníku (81,4 mg/l) a hořčíku (25,6 mg/l), potažmo tvrdost vody 3,08 mmol/l. Výsledek jí nekazí ani obsah sodíku (6,63 mg/l) a železa (<0,05 mg/l), obojí by opět prošlo i kritérii kladenými na vody pro kojence.

Závěr

V podstatě jedinou nevýhodou vody Evian je zvýšený výskyt organotrofních bakterií, který mohl být způsobený například nevyhovujícími podmínkami při skladování. Ani tak ale nejde o žádná dramatická čísla a s podobným výskytem bakterií jsme se setkali například i u kojeneckých vod (i když jde stále o nadlimitní hodnoty). S těmi má velmi podobný i obsah dalších látek a díky nízké hladině dusičnanů i sodíku by se mohla dát bez problémů využít i na přípravu kojenecké stravy, nebýt zmíněných bakterií.