Menu

Laboratorní test a recenze Magnesia - 1,5l

Obrázek balené vody Magnesia

Splnění norem: Ano

Bez dalších výhrad: Ano

Shrnutí:

Všechny parametry jsou v normě.

Typ:

balená přírodní minerální voda dle příl. 1 vyhl. 275/2004 Sb.

9,9 Kč
cena za 1 l

Mikroorganismy

Ze všech testovaných vod napříč kategoriemi dopadla přírodní minerální voda značky Magnesia v testu nejlépe, co se týče mikroorganismů možná až podezřele dobře. Přírodní minerální vody totiž neprocházejí žádnou úpravou proti mikroorganismům, a tak by se dal předpokládat alespoň malý výskyt organotrofních bakterií, pro které je voda normální životní prostředí. Naopak koliformní bakterie, naznačující fekální znečištění, by se ve vodě neměly objevit vůbec a naštěstí je tomu tak i u tohoto vzorku.

Tabulka výsledků analýzy

Parametr

Požadavky na přírodní minerální vodu

Výsledek analýzy

Dusitany (mg/l)

max.0,1 (NMH)

<0,01

Dusičnany (mg/l)

max.50 (NMH)

<0,5

Ca (Vápník - mg/l)

-

39,3

Mg (Hořčík - mg/l)

-

160

Fe (Železo - mg/l)

-

<0,05

Na (Sodík - mg/l)

-

4,79

Tvrdost vody (mmol/l)

-

7,56

Kolonie 22°C (KTJ/1ml)

max.100 (MH)*

0

Kolonie 36°C (KTJ/1ml)

max.20 (MH)*

0

Koliformní b. (KTJ/250ml)

max.0 (NMH)

0

E-coli (KTJ/250ml)

max.0 (NMH)

0

*Uvedená MH platí pouze pro výrobek, analyzovaný do 12 hodin po naplnění, během nichž musí být voda udržována při teplotě 4±1 °C. Pro kojenecké vody a přírodní minerální vody nebo pramenité vody, které jsou uváděné do oběhu jako „vhodné pro přípravu kojenecké stravy a nápojů" platí, že musí být dodržena hodnota 300 KTJ/ml pro ukazatel počet kolonií při 22 °C a 60 KTJ/ml pro ukazatel počet kolonií při 36 °C až do okamžiku prodeje konečnému spotřebiteli (vyhl. 275/2004 Sb.).

Legenda:
DH (doporučená hodnota) = nezávazná hodnota ukazatele jakosti balené vody, která znamená minimální žádoucí koncentraci dané látky nebo její optimální rozmezí,
MH (mezní hodnota) = hodnota jakostního ukazatele balené vody, jejímž nedodržením ztrácí voda vyhovující požadavky v ukazateli, jehož hodnota nebyla dodržena,
NMH (nejvyšší mezní hodnota) = hodnota ukazatele zdravotní nezávadnosti balené vody, v důsledku jejíhož překročení se potravina vylučuje z oběhu (Vyhláška č. 275/2004 Sb.).

červená = překročení mezní nebo nejvyšší mezní hodnoty
modrá = nevyhovuje doporučeným hodnotám
oranžová = překročení mezní nebo nejvyšší mezní hodnoty, která je platná do 12 hodin od naplnění (tzn. voda vykazuje zvýšení výskyt bakterií, pro které ale v době otevření neplatí žádná mezní hodnota)

Další látky

Jak jsme již nakousli v úvodu, voda Magnesia si vede dobře napříč celou analýzou. Částečnou příčinou může být menší množství norem aplikovaných na přírodní minerální vodu (není například specifikovaný obsah minerálů nebo železa), i v případě srovnání například s normani stanovenými pro kojenecké či pramenité vody si ale vede velice dobře. Její obsah dusičnanů <0,5 mg/l je dokonce nejnižší z celého testu, dokonce i v porovnání s kojeneckými vodami. Na paty jí v tomto ohledu šlape voda Voss s obsahem dusičnanů 0,8 mg/l.

Voda Magnesia je velmi tvrdá (7,56 mmol/l), což je způsobené zejména vysokým obsahem hořčíku, po kterém je tato voda i pojmenovaná. Zatímco většina ostatních bod se držela s obsahem hořčíku mezi 3-10 mg/l, voda Magnesia obsahuje 160 mg/l a překonává ji v tomto ohledu jen minerálka Zaječická hořká s obsahem 1 400 mg/l hořčíku. Příjem vápníku by měl být dvoj až trojnásobný k příjmu hořčíku, tato voda obsahuje naopak jen čtvrtinové množství vápníku v porovnání s hořčíkem. Jako jediný denní zdroj tekutin tedy nebude úplně ideální, vzhledem k nízkému obsahu hořčíku například v pitné vodě ale může dobře posloužit k doplnění tohoto minerálu.

Závěr

Jak již název napovídá, pro vodu Magnesii je typický velmi vysoký obsah hořčíku. To nemusí být ideální při každodenním pití ve velkém množství, obecně ale bývá v pitné vodě hořčíku nedostatek a tak může jít o dobrý zdroj. Poměrně překvapivě prošla voda Magnasia analýzou bez jakéhokoliv nálezu bakterií, to je samozřejmě dobrá zpráva, může to ale také být známka nějakých nepovolených úprav vody.