Menu

Laboratorní test a recenze Tesco Value Aqua Bella - 5 l

Obrázek balené vody Tesco Value Aqua Bella

Splnění norem: Ano

Bez dalších výhrad: Ne

Shrnutí:

Obsah minerálních látek je nižší než doporučovaná hodnota, v ostatních ohledech bez problému.

Typ:

balená pramenitá voda dle příl. 2 vyhl. 275/2004 Sb.

3,4
cena za 1 l

Mikroorganismy

Ani jedna pramenitá voda, kterou jsme do testu zařadili, tedy ani voda Tesco Value Aqua Bella, neobsahovala koliformní ani organotrofní bakterie. To je u pramenitých vod lehce podezřelé, neměly by totiž v tomto směru být nijak upravované a tak se po balení a skladování určitý výskyt bakterií spíše předpokládá. Samozřejmě ale nejde o špatnou zprávu, naopak, znamená to, že vám z vody nehrozí žádné trávicí potíže ani nedošlo ke kontaminaci.

Tabulka výsledků analýzy

Parametr

Požadavky na pramenitou vodu

Výsledek analýzy

Dusitany (mg/l)

max.0,02 (NMH)

<0,01

Dusičnany (mg/l)

max.25 (NMH)

8,11

Ca (Vápník - mg/l)

40-80 (DH)

18,3

Mg (Hořčík - mg/l)

20-30 (DH)

5,04

Fe (Železo - mg/l)

max.0,3 (MH)

<0,05

Na (Sodík - mg/l)

max.100 (MH)

9,38

Tvrdost vody (mmol/l)

1,8-3,2 (DH)

0,664

Kolonie 22°C (KTJ/1ml)

max.100 (MH)*

0

Kolonie 36°C (KTJ/1ml)

max.20 (MH)*

0

Koliformní b. (KTJ/250ml)

max.0 (NMH)

0

E-coli (KTJ/250ml)

max.0 (NMH)

0

*Uvedená MH platí pouze pro výrobek, analyzovaný do 12 hodin po naplnění, během nichž musí být voda udržována při teplotě 4±1 °C. Pro kojenecké vody a přírodní minerální vody nebo pramenité vody, které jsou uváděné do oběhu jako „vhodné pro přípravu kojenecké stravy a nápojů" platí, že musí být dodržena hodnota 300 KTJ/ml pro ukazatel počet kolonií při 22 °C a 60 KTJ/ml pro ukazatel počet kolonií při 36 °C až do okamžiku prodeje konečnému spotřebiteli (vyhl. 275/2004 Sb.).

Legenda:
DH (doporučená hodnota) = nezávazná hodnota ukazatele jakosti balené vody, která znamená minimální žádoucí koncentraci dané látky nebo její optimální rozmezí,
MH (mezní hodnota) = hodnota jakostního ukazatele balené vody, jejímž nedodržením ztrácí voda vyhovující požadavky v ukazateli, jehož hodnota nebyla dodržena,
NMH (nejvyšší mezní hodnota) = hodnota ukazatele zdravotní nezávadnosti balené vody, v důsledku jejíhož překročení se potravina vylučuje z oběhu (Vyhláška č. 275/2004 Sb.).

červená = překročení mezní nebo nejvyšší mezní hodnoty
modrá = nevyhovuje doporučeným hodnotám
oranžová = překročení mezní nebo nejvyšší mezní hodnoty, která je platná do 12 hodin od naplnění (tzn. voda vykazuje zvýšení výskyt bakterií, pro které ale v době otevření neplatí žádná mezní hodnota)

Další látky

Stejně jako pramenitá voda Aquila Aqualinea, i Aqua Bella se řadí ke spíše měkkým vodám, to ale koneckonců většina testovaných značek. Obsahuje 18,3 mg/l vápníku a 5,04 mg/l hořčíku, doporučené množství je několikanásobně vyšší. Nízký obsah minerálů není nijak škodlivý, voda vám toho ale ani moc nedodá. Dokonce se uvádí, že z potravin (například zeleniny) dokáže měkká voda při vaření minerály i odebírat. Hodnoty železa, sodíku, dusitanů ani dusičnanů nijak nepřesahují normy a jsou i pod limity stanovenými pro kojeneckou vodu.

Závěr

Pramenitá voda Tesco Value Aqua Bella patří k levnějším baleným vodám v testu, přesto jsme u ní nenarazili na žádný zásadní problém. Jedinou nevýhodou vody tak zůstává nízký obsah minerálů, který není vyloženě škodlivý, ale voda vám zkrátka ani nic moc pozitivního nepředá.