Recenze a test balené vody Tesco Value | Arecenze
Menu

Laboratorní test a recenze Tesco Value - 1,5l

Obrázek balené vody Tesco Value

Splnění norem: Ne

Bez dalších výhrad: Ne

Shrnutí:

Obsah hořčíku je nižší než mezní hodnota. Vykazuje zvýšený počet kolonií organotrofních bakterií.

Typ:

balená pitná voda dle vyhl. 252/2004 Sb.

2,6 Kč
cena za 1 l

Mikroorganismy

U balené pitné vody Tesco Value jsme zaznamenali nejvyšší výskyt organotrofních bakterií ze všech testovaných vod, konkrétně více než 500 KTJ/1 ml bakterií kultivovaných při teplotě 22°C a 235 KTJ/1 ml kultivovaných při teplotě 36°C. To je poměrně překvapující, vzhledem k tomu, že balenou pitnou vodu není problém chemicky upravovat právě kvůli odstranění bakterií. Jejich výskyt v takové míře tak může naznačovat kontaminaci zdroje, nedodržení hygienických postupů při stáčení vody nebo třeba špatné skladování.

Samozřejmě nejde o vyloženě alarmující zjištění, organotrofní bakterie jsou zpravidla neškodné a o nějakých negativních účincích se můžeme bavit až od tisíců kolonií na 1 ml. Přesto mohou některé kmeny způsobovat například průjem a je zkrátka lepší, když se ve vodě příliš neobjevují. Koliformní bakterie se ve vodě Tesco Value neobjevily, fekální kontaminace se naštěstí neprokázala u žádné z testovaných vod.

Tabulka výsledků analýzy

Parametr

Norma

Výsledek analýzy

Dusitany (mg/l)

max.0,5 (NMH)

<0,01

Dusičnany (mg/l)

max.50 (NMH)

2,48

Ca (Vápník - mg/l)

min.30 (MH)

77

Mg (Hořčík - mg/l)

min.10 (MH)

8,07

Fe (Železo - mg/l)

max.0,2 (MH)

<0,05

Na (Sodík - mg/l)

max.200 (MH)

35,6

Tvrdost vody (mmol/l)

2-3,5 (DH)

2,25

Kolonie 22°C (KTJ/1ml)

max.100/500 (NMH)*

>500

Kolonie 36°C (KTJ/1ml)

max.20/100 (NMH)*

235

Koliformní b. (KTJ/250ml)

max.0 (NMH)

0

E-coli (KTJ/250ml)

max.0 (NMH)

0

*U balené pitné vody určené k prodeji musí být dále hygienické limity dodrženy po dobu minimální trvanlivosti do otevření originálního obalu s výjimkou ukazatelů počty kolonií při 22 °C a 36 °C, pro které platí mezní hodnoty 500 kolonií tvořících jednotku/ml (dále jen "KTJ/ml") pro ukazatel počty kolonií při 22 °C a 100 KTJ/ml pro ukazatel počty kolonií při 36 °C (vyhl. 252/2004).

Legenda:
DH (doporučená hodnota) = nezávazná hodnota ukazatele jakosti balené vody, která znamená minimální žádoucí koncentraci dané látky nebo její optimální rozmezí,
MH (mezní hodnota) = hodnota jakostního ukazatele balené vody, jejímž nedodržením ztrácí voda vyhovující požadavky v ukazateli, jehož hodnota nebyla dodržena,
NMH (nejvyšší mezní hodnota) = hodnota ukazatele zdravotní nezávadnosti balené vody, v důsledku jejíhož překročení se potravina vylučuje z oběhu (Vyhláška č. 275/2004 Sb.).

červená = překročení mezní nebo nejvyšší mezní hodnoty
modrá = nevyhovuje doporučeným hodnotám
oranžová = překročení mezní nebo nejvyšší mezní hodnoty, která je platná do 12 hodin od naplnění (tzn. voda vykazuje zvýšení výskyt bakterií, pro které ale v době otevření neplatí žádná mezní hodnota)

Další látky

Voda Tesco Value je dostatečně tvrdá, zejména kvůli vysokému obsahu vápníku. S hořčíkem už je to slabší, vzorek se zasekl těsně pod stanoveným minimem a ačkoliv je 8,07 mg/l nejlepší hodnota mezi testovanými balenými pitnými vodami, stále jde v tomto případě o nedostačující množství. Se železem ani dusitany voda problém nemá a dusičnanů obsahuje dokonce méně než některé kojenecké vody. Pro podávání dětem ovšem obsahuje nadbytečné množství sodíku, 35,6 mg/l. Pro dospělé toto množství nebude problém a limit pro pitnou vodu je také výrazně vyšší než pro vody kojenecké, ani v tomto případě tak voda Tesco Value normu neporušuje.

Závěr

Testované balené vodě Tesco Value se dá vytknout jeden zásadní a jeden méně důležitý nedostatek. Začneme-li výskytem bakterií, voda vykazuje nejvyšší hodnoty v testu a jde tak o problém, který by si zasloužil zvýšenou pozornost. Druhou nevýhodou může být nízký obsah hořčíku, to je ale problém, se kterým jsme se v testu setkali u většiny vzorků a voda Tesco patří stále ještě k těm s lepším výsledkem.