Recenze a test balené vody Zaječická hořká | Arecenze
Menu

Laboratorní test a recenze Zaječická hořká - 0,5l

Obrázek balené vody Zaječická hořká

Splnění norem: Ne

Bez dalších výhrad: Ne

Shrnutí:

Obsahuje extrémní množství dusičnanů a dusitanů. Vykazuje zvýšený počet kolonií organotrofních bakterií.

Typ:

balená přírodní minerální voda dle příl. 1 vyhl. 275/2004 Sb.

73,8 Kč
cena za 1 l

Mikroorganismy

Minerální voda zaječická hořká byla trochu oříškem a její zařazení do testu je třeba brát s určitou rezervou, jedná se totiž o vodu s projímavými účinky. Kvůli zvýšenému výskytu bakterií a některých dalších látek jsme tuto minerálku nechali otestovat dvakrát, v obou případech byly výsledky velmi podobné. Vzhledem k tomu, že jde o minerální vodu, která se nijak chemicky neupravuje, není příliš šokující, že v obou případech analýza potvrdila výskyt organotrofních bakterií okolo 300 KTJ/1ml a to jak v případě bakterií kultivovaných při teplotě 22°C, tak i bakterií kultivovaných při teplotě 36°C. Organotrofní bakterie bývají problémem až od tisíců a desetitisíců kolonií, takže nejde o velký problém. Koliformní bakterie test neprokázal ani v tomto vzorku, naštěstí se neobjevily v žádné testované vodě.

Tabulka výsledků analýzy

Parametr

Požadavky na přírodní minerální vodu

Výsledek analýzy

Výsledek druhé analýzy

Dusitany (mg/l)

max.0,1 (NMH)

0,93

0,39

Dusičnany (mg/l)

max.50 (NMH)

1410

1400

Ca (Vápník - mg/l)

-

461

414

Mg (Hořčík - mg/l)

-

5650

5740

Fe (Železo - mg/l)

-

<0,05

<0,05

Na (Sodík - mg/l)

-

1890

1900

Tvrdost vody (mmol/l)

-

244

247

Kolonie 22°C (KTJ/1ml)

max.100 (MH)*

>300

>300

Kolonie 36°C (KTJ/1ml)

max.20 (MH)*

>300

185

Koliformní b. (KTJ/250ml)

max.0 (NMH)

0

0

E-coli (KTJ/250ml)

max.0 (NMH)

0

0

*Uvedená MH platí pouze pro výrobek, analyzovaný do 12 hodin po naplnění, během nichž musí být voda udržována při teplotě 4±1 °C. Pro kojenecké vody a přírodní minerální vody nebo pramenité vody, které jsou uváděné do oběhu jako „vhodné pro přípravu kojenecké stravy a nápojů" platí, že musí být dodržena hodnota 300 KTJ/ml pro ukazatel počet kolonií při 22 °C a 60 KTJ/ml pro ukazatel počet kolonií při 36 °C až do okamžiku prodeje konečnému spotřebiteli (vyhl. 275/2004 Sb.).

Legenda:
DH (doporučená hodnota) = nezávazná hodnota ukazatele jakosti balené vody, která znamená minimální žádoucí koncentraci dané látky nebo její optimální rozmezí,
MH (mezní hodnota) = hodnota jakostního ukazatele balené vody, jejímž nedodržením ztrácí voda vyhovující požadavky v ukazateli, jehož hodnota nebyla dodržena,
NMH (nejvyšší mezní hodnota) = hodnota ukazatele zdravotní nezávadnosti balené vody, v důsledku jejíhož překročení se potravina vylučuje z oběhu (Vyhláška č. 275/2004 Sb.).

červená = překročení mezní nebo nejvyšší mezní hodnoty
modrá = nevyhovuje doporučeným hodnotám
oranžová = překročení mezní nebo nejvyšší mezní hodnoty, která je platná do 12 hodin od naplnění (tzn. voda vykazuje zvýšení výskyt bakterií, pro které ale v době otevření neplatí žádná mezní hodnota)

Další látky

U projímavé vody jistě nebude překvapující nějaký ten extrém, co se minerálů a dalších látek týče. Za nepříliš šťastný ale považujeme obsah dusitanů (0,93 mg/l) a dusičnanů (1410 mg/l), když jsou limity pro minerální vodu mnohonásobně nižší. Dusitany i dusičnany patří mezi škodlivé látky a obzvláště nebezpečné jsou pro organismus kojenců. Nepředpokládáme, že by někdo podával kojencům přírodní projímadlo, podle webových stránek se ale voda doporučuje dospělým i dětem, pro jistotu tedy upozorňujeme, že pro velmi malé děti (staré několik měsíců) by mohlo být takové množství dusíkatých látek nebezpečné.

Extrémní je u Zaječické hořké i obsah vápníku, hořčíku a sodíku, stejně tak tvrdost vody. To ale nepovažujeme za negativum, vzhledem k účelu vody, nejde přece jen o součást běžného pitného režimu.

Závěr

Jak jsme již zmínili, minerální vodu Zaječická hořká je třeba brát s rezervou, sám výrobce ji označuje jako přírodní projímadlo. Extrémně vysoký obsah dusíkatých látek a určitý výskyt bakterií by neměl být pro dospělého člověka vyloženě problémový (zvlášť když se voda podává v malých dávkách), pro velmi malé děti by ale mohly mít tyto extrémy negativní následky.