Menu

Laboratorní test a recenze Clever (Billa) - 2 l

Obrázek balené vody Clever

Splnění norem: Ne

Bez dalších výhrad: Ano

Shrnutí:

Obsah hořčíku je nižší než mezní hodnota, v ostatních ohledech bez problému.

Typ:

balená pitná voda dle vyhl. 252/2004 Sb.

2,45 Kč
cena za 1 l

Mikroorganismy

Vzhledem k tomu, že balenou pitnou vodu není problém různými způsoby upravovat, není příliš překvapující, že nebyla při testu vody značky Clever odhalena přítomnost organotrofních ani koliformních bakterií. To znamená, že byla voda dobře ošetřena a pravděpodobně i skladována v odpovídajících podmínkách a dá se bez obav pít. Mezi balenými pitnými vodami jsme narazili pouze na jeden vzorek, ve kterém byl zvýšený výskyt bakterií. U minerálních, pramenitých či kojeneckých vod už je přítomnost bakterií běžnější.

Tabulka výsledků analýzy

Parametr

Požadavky na balenou pitnou vodu

Výsledek analýzy

Dusitany (mg/l)

max.0,5 (NMH)

<0,01

Dusičnany (mg/l)

max.50 (NMH)

12

Ca (Vápník - mg/l)

min.30 (MH)

90,4

Mg (Hořčík - mg/l)

min.10 (MH)

5,03

Fe (Železo - mg/l)

max.0,2 (MH)

<0,05

Na (Sodík - mg/l)

max.200 (MH)

7,39

Tvrdost vody (mmol/l)

2-3,5 (DH)

2,46

Kolonie 22°C (KTJ/1ml)

max.100/500 (NMH)*

0

Kolonie 36°C (KTJ/1ml)

max.20/100 (NMH)*

0

Koliformní b. (KTJ/250ml)

max.0 (NMH)

0

E-coli (KTJ/250ml)

max.0 (NMH)

0

*U balené pitné vody určené k prodeji musí být dále hygienické limity dodrženy po dobu minimální trvanlivosti do otevření originálního obalu s výjimkou ukazatelů počty kolonií při 22 °C a 36 °C, pro které platí mezní hodnoty 500 kolonií tvořících jednotku/ml (dále jen "KTJ/ml") pro ukazatel počty kolonií při 22 °C a 100 KTJ/ml pro ukazatel počty kolonií při 36 °C (vyhl. 252/2004).

Legenda:
DH (doporučená hodnota) = nezávazná hodnota ukazatele jakosti balené vody, která znamená minimální žádoucí koncentraci dané látky nebo její optimální rozmezí,
MH (mezní hodnota) = hodnota jakostního ukazatele balené vody, jejímž nedodržením ztrácí voda vyhovující požadavky v ukazateli, jehož hodnota nebyla dodržena,
NMH (nejvyšší mezní hodnota) = hodnota ukazatele zdravotní nezávadnosti balené vody, v důsledku jejíhož překročení se potravina vylučuje z oběhu (Vyhláška č. 275/2004 Sb.).

červená = překročení mezní nebo nejvyšší mezní hodnoty
modrá = nevyhovuje doporučeným hodnotám
oranžová = překročení mezní nebo nejvyšší mezní hodnoty, která je platná do 12 hodin od naplnění (tzn. voda vykazuje zvýšení výskyt bakterií, pro které ale v době otevření neplatí žádná mezní hodnota)

Další látky

Potěšující vlastností vody Clever je vhodná tvrdost, přesto ani tato voda neobsahuje optimální množství hořčíku, což byl problém u většiny testovaných vzorků. Ve vodě Clever analýza stanovila 5,03 mg/l hořčíku, mezní hodnota pro balenou pitnou vodu je zhruba dvojnásobek. Vzhledem k tomu, že je možné balenou pitnou vodu i uměle obohacovat o minerály, může být obsah hořčíku ve vodě Clever prostorem ke zlepšení. Vápníku už je ve vodě více než dostatek, 90,4 mg/l je trojnásobek stanoveného minima. Co se týče méně prospěšných látek, na které se vody testovaly, dusitany i dusičnany jsou v normě, stejně železo i sodík. Dospělý člověk tak může tuto vodu pít zcela bez problémů, například na přípravu kojenecké stravy ale není příliš vhodná, množstvím dusitanů přesahuje normu stanovenou pro kojenecké vody.

Závěr

Pokud hledáte balenou vodu za příznivou cenu, třeba na cesty či na chatu, můžete bez obav sáhnout po vodě značky Clever. Testování neprokázalo zvýšený výskyt bakterií ani jiných škodlivých látek a jediným drobným mínusem tak zůstává nízký obsah hořčíku. Má sice nižší obsah dusičnanů než voda z kohoutku, kterou jsme do testu zařadili, stále jich má ale dost na to, aby nebyla vhodná k přípravě kojenecké stravy. Pro malé děti by mohla být vhodnější například voda Saguaro, která má hodnoty srovnatelné s některými kojeneckými vodami, je ale velmi měkká.