Menu

Laboratorní test a recenze Toma Natura - 1,5 l

Obrázek balené vody Toma Natura

Splnění norem: Ano

Bez dalších výhrad: Ne

Shrnutí:

Obsah minerálních látek je nižší než doporučovaná hodnota. Obsahuje jen zanedbatelné množství organotrofních bakterií.

Typ:

balená kojenecká voda dle příl. 2 vyhl. 275/2004 Sb.

9,9
cena za 1 l

Mikroorganismy

Mezi testovanými kojeneckými vodami obstála Toma Natura nejlépe. Nejenže se v ní nenašly žádné koliformní bakterie, to koneckonců v žádném z testovaných vzorků, ale narozdíl od ostatních kojeneckých vod zařazených v testu obsahovala jen minimum organotrofních bakterií. Konkrétně žádné kolonie kultivované při teplotě 22°C a pouze 5 KTJ/1ml kultivovaných při 36°C. Jisté procento bakterií se ve vodě vyskytuje přirozeně a oproti mezní hodnotě 60 KTJ/1 ml jde o zanedbatelné množství.

Tabulka výsledků analýzy

Parametr

Požadavky na kojeneckou vodu

Výsledek analýzy

Dusitany (mg/l)

max.0,02 (NMH)

<0,01

Dusičnany (mg/l)

max.10 (NMH)

5,67

Ca (Vápník - mg/l)

40-80 (DH)

26,8

Mg (Hořčík - mg/l)

20-30 (DH)

6,63

Fe (Železo - mg/l)

max.0,3 (MH)

<0,05

Na (Sodík - mg/l)

max.20 (MH)

1,09

Tvrdost vody (mmol/l)

1,8-3,2 (DH)

0,942

Kolonie 22°C (KTJ/1ml)

max.100/300 (MH)*

0

Kolonie 36°C (KTJ/1ml)

max.20/60 (MH)*

5

Koliformní b. (KTJ/250ml)

max.0 (NMH)

0

E-coli (KTJ/250ml)

max.0 (NMH)

0

*Uvedená MH platí pouze pro výrobek, analyzovaný do 12 hodin po naplnění, během nichž musí být voda udržována při teplotě 4±1 °C. Pro kojenecké vody a přírodní minerální vody nebo pramenité vody, které jsou uváděné do oběhu jako „vhodné pro přípravu kojenecké stravy a nápojů" platí, že musí být dodržena hodnota 300 KTJ/ml pro ukazatel počet kolonií při 22 °C a 60 KTJ/ml pro ukazatel počet kolonií při 36 °C až do okamžiku prodeje konečnému spotřebiteli (vyhl. 275/2004 Sb.).

Legenda:
DH (doporučená hodnota) = nezávazná hodnota ukazatele jakosti balené vody, která znamená minimální žádoucí koncentraci dané látky nebo její optimální rozmezí,
MH (mezní hodnota) = hodnota jakostního ukazatele balené vody, jejímž nedodržením ztrácí voda vyhovující požadavky v ukazateli, jehož hodnota nebyla dodržena,
NMH (nejvyšší mezní hodnota) = hodnota ukazatele zdravotní nezávadnosti balené vody, v důsledku jejíhož překročení se potravina vylučuje z oběhu (Vyhláška č. 275/2004 Sb.).

červená = překročení mezní nebo nejvyšší mezní hodnoty
modrá = nevyhovuje doporučeným hodnotám
oranžová = překročení mezní nebo nejvyšší mezní hodnoty, která je platná do 12 hodin od naplnění (tzn. voda vykazuje zvýšení výskyt bakterií, pro které ale v době otevření neplatí žádná mezní hodnota)

Další látky

V podstatě jedinou slabinou kojenecké vody Toma Natura je nižší než doporučený obsah minerálních látek, vod je tak zkrátka poměrně měkká. V testovaném vzorku bylo 26,8 mg/l vápníku a 6,63 mg/l hořčíku, což je relativně málo, vzhledem k doporučovaným 40-80 mg/l vápníku a 20-30 mg/l hořčíku. Obsah minerálních látek se ovšem u kojeneckých vod neupravuje a není jej proto jak ovlivnit. Obsah sodíku i železa je v normě, stejně jako u všech testovaných vod a v tomto směru tak nic špatného nehrozí. Ani neslavné dusitany a dusičnany v této vodě nepřekračují limit, dusitany jsou takřka nedetekovatelné, dusitany se vyskytují v množství 5,67 mg/l, což byla v testu zhruba střední hodnota. Méně se jich objevuje ve vodě Nartes (okolo 2 mg/l), ta měla ale na druhou stranu zvýšený výskyt bakterií.

Závěr

Kojenecká voda Toma Natura při analýze nevykazovala žádné nadlimitní hodnoty, tedy nemá nadlimitní obsah dusíkatých látek, bakterií ani sodíku či železa. Její jedinou nevýhodou tak zůstává nižší než doporučený obsah minerálů, to byl ale standard pro drtivou většinu testovaných vod, který tak nemůžeme této značce příliš vyčítat.