Menu

Laboratorní test a recenze Aquila Aqualinea - 1,5 l

Obrázek balené vody Aquila Aqualinea

Splnění norem: Ano

Bez dalších výhrad: Ne

Shrnutí:

Obsah hořčíku je nižší než doporučovaná hodnota, v ostatních ohledech bez problému.

Typ:

balená pramenitá voda dle příl. 2 vyhl. 275/2004 Sb.

6,6
cena za 1 l

Mikroorganismy

Co se týče obsahu mikroorganismů, můžeme být v případě pramenité vody Aquila Aqualinea velmi struční, analýza neobjevila žádné kolonie organotrofních ani koliformních bakterií. Stejný výsledek přinesla i analýza druhé pramenité vody Tesco Value Aqua Bella. To je poměrně překvapivé, zejména proto, že alespoň malé množství kolonií se objevilo v každé testované kojenecké vodě a téměř ve všech minerálních vodách. Stejně jako přírodní minerální vody, ani pramenité vody nesmějí procházet žádnou úpravou usmrcující bakterie, jejich nepřítomnost v balené (a kdo ví, za jakých podmínek skladované) vodě je tak lehce podezřelá.

Tabulka výsledků analýzy

Parametr

Požadavky na kojeneckou vodu

Výsledek analýzy

Dusitany (mg/l)

max.0,02 (NMH)

<0,01

Dusičnany (mg/l)

max.25 (NMH)

2,88

Ca (Vápník - mg/l)

40-80 (DH)

42,4

Mg (Hořčík - mg/l)

20-30 (DH)

12

Fe (Železo - mg/l)

max.0,3 (MH)

<0,05

Na (Sodík - mg/l)

max.100 (MH)

20,1

Tvrdost vody (mmol/l)

1,8-3,2 (DH)

1,55

Kolonie 22°C (KTJ/1ml)

max.100 (MH)*

0

Kolonie 36°C (KTJ/1ml)

max.20 (MH)*

0

Koliformní b. (KTJ/250ml)

max.0 (NMH)

0

E-coli (KTJ/250ml)

max.0 (NMH)

0

*Uvedená MH platí pouze pro výrobek, analyzovaný do 12 hodin po naplnění, během nichž musí být voda udržována při teplotě 4±1 °C. Pro kojenecké vody a přírodní minerální vody nebo pramenité vody, které jsou uváděné do oběhu jako „vhodné pro přípravu kojenecké stravy a nápojů" platí, že musí být dodržena hodnota 300 KTJ/ml pro ukazatel počet kolonií při 22 °C a 60 KTJ/ml pro ukazatel počet kolonií při 36 °C až do okamžiku prodeje konečnému spotřebiteli (vyhl. 275/2004 Sb.).

Legenda:
DH (doporučená hodnota) = nezávazná hodnota ukazatele jakosti balené vody, která znamená minimální žádoucí koncentraci dané látky nebo její optimální rozmezí,
MH (mezní hodnota) = hodnota jakostního ukazatele balené vody, jejímž nedodržením ztrácí voda vyhovující požadavky v ukazateli, jehož hodnota nebyla dodržena,
NMH (nejvyšší mezní hodnota) = hodnota ukazatele zdravotní nezávadnosti balené vody, v důsledku jejíhož překročení se potravina vylučuje z oběhu (Vyhláška č. 275/2004 Sb.).

červená = překročení mezní nebo nejvyšší mezní hodnoty
modrá = nevyhovuje doporučeným hodnotám
oranžová = překročení mezní nebo nejvyšší mezní hodnoty, která je platná do 12 hodin od naplnění (tzn. voda vykazuje zvýšení výskyt bakterií, pro které ale v době otevření neplatí žádná mezní hodnota)

Další látky

Ani vodě Aquila Aqualinea se nevyhnul jistý nešvar, typický pro většinu testovaných vod, kterým je přílišná měkkost. V tomto případě je ale voda s tvrdostí 1,55 mmol/l těsně pod hranicí doporučeného rozmezí a jde tak v tomto směru o jeden z lepších případů. Obsah vápníku 42,2 mg/l odpovídá doporučenému rozmezí, obsah hořčíku 12 mg/l je nižší než doporučované hodnoty, stále jde ale o jeden z nejlepších výsledků mezi kojeneckými, pramenitými i pitními vodami a přesahuje dokonce i Dobrou vodu která se označuje jako přírodní minerální voda.

Rozhodně je na místě upozornit také na obsah dusičnanů, který je se 2,88 mg/l nejen hluboko pod limitní hodnotou stanovenou pro pramenité vody, ale dokonce několikanásobně nižší než u některých kojeneckých vod. Obsah železa byl standardně bez problému, obsah sodíku 20,1 mg/l je pro pramenitou vodu stále pod limitem (100 mg/l), ale například u kojenecké vody už by tato hodnota byla hraniční.

Závěr

Nepřítomnost bakterií je u pramenité vody Aquila Aqualinea lehce překvapující, pochopitelně ale nejde o něco, co bychom této značce mohli vyčítat. Obsah minerálních látek je téměř v normě, což se nedá říct o většině dalších testovaných vod. Potěší velmi nízkým obsahem dusičnanů, několikanásobně nižším, než jaký byl detekovaný u některých kojeneckých vod.