Recenze a test balené vody Voss | Arecenze
Menu

Laboratorní test a recenze Voss - 0,5l

Obrázek balené vody Voss

Splnění norem: Ano

Bez dalších výhrad: Ne

Shrnutí:

Extrémně měkká - etiketa je zavádějící. V ostatních ohledech prospěla bez problému.

Typ:

balená přírodní minerální voda dle příl. 1 vyhl. 275/2004 Sb.

158 Kč
cena za 1 l

Mikroorganismy

Ačkoliv voda Voss obsahuje určité množství organotrofních bakterií, jak kolonie kultivované při teplotě 22°C, tak kolonie kultivované při 36°C jsou stále hluboko pod limitem a například i kojenecké vody Aqua Anna a Nartes na tom byly s bakteriemi mnohem hůř, o minerálních vodách ani nemluvě. V tomto směru tedy nemáme vodě Voss co vytknout, určitý výskyt organotrofních bakterií je zcela přirozený, nulová tolerance je u koliformních bakterií, ty se ale v této vodě neobjevily.

Tabulka výsledků analýzy

Parametr

Požadavky na přírodní minerální vodu

Výsledek analýzy

Dusitany (mg/l)

max.0,1 (NMH)

<0,01

Dusičnany (mg/l)

max.50 (NMH)

0,8

Ca (Vápník - mg/l)

-

2,96

Mg (Hořčík - mg/l)

-

0,665

Fe (Železo - mg/l)

-

<0,05

Na (Sodík - mg/l)

-

3,31

Tvrdost vody (mmol/l)

-

0,101

Kolonie 22°C (KTJ/1ml)

max.100 (MH)*

4

Kolonie 36°C (KTJ/1ml)

max.20 (MH)*

5

Koliformní b. (KTJ/250ml)

max.0 (NMH)

0

E-coli (KTJ/250ml)

max.0 (NMH)

0

*Uvedená MH platí pouze pro výrobek, analyzovaný do 12 hodin po naplnění, během nichž musí být voda udržována při teplotě 4±1 °C. Pro kojenecké vody a přírodní minerální vody nebo pramenité vody, které jsou uváděné do oběhu jako „vhodné pro přípravu kojenecké stravy a nápojů" platí, že musí být dodržena hodnota 300 KTJ/ml pro ukazatel počet kolonií při 22 °C a 60 KTJ/ml pro ukazatel počet kolonií při 36 °C až do okamžiku prodeje konečnému spotřebiteli (vyhl. 275/2004 Sb.).

Legenda:
DH (doporučená hodnota) = nezávazná hodnota ukazatele jakosti balené vody, která znamená minimální žádoucí koncentraci dané látky nebo její optimální rozmezí,
MH (mezní hodnota) = hodnota jakostního ukazatele balené vody, jejímž nedodržením ztrácí voda vyhovující požadavky v ukazateli, jehož hodnota nebyla dodržena,
NMH (nejvyšší mezní hodnota) = hodnota ukazatele zdravotní nezávadnosti balené vody, v důsledku jejíhož překročení se potravina vylučuje z oběhu (Vyhláška č. 275/2004 Sb.).

červená = překročení mezní nebo nejvyšší mezní hodnoty
modrá = nevyhovuje doporučeným hodnotám
oranžová = překročení mezní nebo nejvyšší mezní hodnoty, která je platná do 12 hodin od naplnění (tzn. voda vykazuje zvýšení výskyt bakterií, pro které ale v době otevření neplatí žádná mezní hodnota)

Další látky

Vodu značky Voss jsme nechali v kategorii přírodních minerálních vod, jak uvádí česká etiketa, přestože na základě analýzy se dá za minerální vodu považovat jen stěží. Je to totiž zcela nejměkčí voda v celém testu s tvrdostí pouhých 0,101 mmol/l (běžná tvrdost vody by měla být mezi 2-3,5 mmol/l, u minerálních vod mohou být určité odchylky. Jak již nízká tvrdost napovídá, voda Voss obsahuje pouze minimum minerálních látek, konkrétně 2,96 mg/l vápníku a 0,665 mg/l hořčíku, tyto hodnoty u ostatních vod byly i více než desetinásobné.

Samotné pití měkké vody vám nic hrozného neudělá, vzhledem k ceně vody Voss je ale dobré upozornit na to, že vašemu tělu ani nic moc pozitivního nedodá a nízký příjem minerálů se naopak může negativně projevit na vašem zdraví. Abychom nebyli pouze negativní, je třeba ocenit nízký obsah sodíku (3,31 mg/l) a dusičnanů (0,9 mg/l), v tomto směru patří voda k nejčistším v testu.

Závěr

S vodou Voss by nebyl v podstatě žádný problém, nebýt její extrémní měkkosti. Pro lidské tělo je přínosnější tvrdší voda s dostatečným obsahem minerálů, zatímco voda Voss byla v testu suverénně nejměkčí a ani označení "minerální voda" na etiketě nepovažujeme za příliš odpovídající. Co se bakterií týče, nějaké se ve vodě obevily, ovšem jen v minimálním množství takový výskyt je zcela přirozený. Stejně tak se ve vodě objevuje velmi nízké množství dusitanů, dusičnanů i sodíku, což je rozhodně velké pozitivum.