Akumulační nádrže - 10 nejlepších ve srovnání 2023 | Arecenze.cz
Menu

Akumulační nádrže - 10 nejlepších ve srovnání 2023

V kategorii doporučujeme

Dražice NAD 1000 v1

18 500 Kč

Orientační cena

Jakou akumulační nádrž vybrat dle srovnání

Doporučujeme
Orientační cena 18 500 Kč
Doporučujeme
Orientační cena 9 200 Kč
Doporučujeme
Orientační cena 15 000 Kč

Akumulační nádrže, nebo také přístroje označované pod pojmem tlakové nádoby, jsou užitečným doplňkem v domě v případě, že máte přebytečné teplo z kamen, kotlů, tepelných čerpadel a jiných zdrojů. Akumulační nádrž připojená ke zdroji dokáže nashromážděné teplo uchovávat a následně jej využít například k vytápění. Tento způsob akumulace šetří nejen finance, ale také zajišťuje ekologičtější provoz domácnosti.

Tlakové nádoby uchovávají teplo v podobě ohřátého vnitřního média, které je následně využito. Délka udržení teploty a kvalita uchování tepla závisí na parametrech nádrže. Ty jsou dostupné bez vnitřního zásobníku a slouží jako vyrovnávací zásobník k topným systémům, nebo s vnitřním zásobníkem o různých objemech. Informace k výběru ideální akumulační nádrže se dozvíte v našem článku Jak vybrat akumulační nádrž.


Recenze Dražice NAD 1000 v1
Dražice NAD 1000 v1
Recenze Dražice OKCEV 100 1108308211
Dražice OKCEV 100 1108308211
Recenze Dražice NAD 750 v1
Dražice NAD 750 v1
Recenze Dražice NAD 500 v1
Dražice NAD 500 v1
Recenze Dražice NAD 100 V1 1108803102
Dražice NAD 100 V1 1108803102
Recenze Dražice NADO 1000/100 V1
Dražice NADO 1000/100 V1
Recenze Dražice NADO 500/140 v2
Dražice NADO 500/140 v2
Recenze Dražice NAD 500 v4
Dražice NAD 500 v4
Recenze Dražice NAD 750 v4
Dražice NAD 750 v4
Recenze Dražice NAD 500 v5
Dražice NAD 500 v5
Orientační cena 18 500 Kč 9 200 Kč 15 000 Kč 12 200 Kč 8 300 Kč 24 800 Kč 21 700 Kč 15 400 Kč 18 000 Kč 18 200 Kč
Typ ohřevu Elektrický Elektrický Elektrický Elektrický Elektrický Elektrický Elektrický Elektrický Elektrický Elektrický
Objem nádrže (l) 99 98 750 500 120 750 500 475 772 475
Hmotnost (kg) 126 42 116 95 41 166 158 126 147 167
Materiál Ocelový Ocelový Ocelový Ocelový Ocelový Ocelový Ocelový Ocelový Ocelový Ocelový
Výška nádrže (cm) 204 90,2 202,8 197 80,7 205,3 199 184,7 190,3 197
Průměr (cm) 85 52,4 75 60 58,4 85 50 60 75 60
Tloušťka izolace (cm) 8 Neuvedeno 8 8 Neuvedeno 8 8 8 8 8
Orientace bojleru Neuvedeno Vodorovný Svislý Svislý Svislý Svislý Svislý Svislý Svislý Svislý

Jak vybrat akumulační nádrž

Při výběru akumulační nádrže je vhodné zohlednit následující faktory.

 • Důležité parametry při výběru akumulační nádrže – důležitou položkou je zdroj energie, objem nádrže, tepelná izolace nádrže a její orientace.
 • Druhy akumulačních nádrží – tlakové nádrže se dělí dle možnosti či nemožnosti ohřívat vodu.
 • Výběr akumulačních nádrží podle objemu – jedním z nejdůležitějších parametrů je objem nádrže. Potřebný objem nádrže je možné vypočítat dle rovnice.
 • Výběr akumulačních nádrží podle zdroje energie – zdrojem tepla pro akumulační nádrž je nejčastěji fotovoltaika, tepelné čerpadlo nebo kotel na tuhá paliva.
 • Dílčí parametry při výběru akumulační nádrže – při výběru je vhodné se zaměřit na tloušťku akumulační nádrže, její rozměry a uchycení. Je vhodné také zkontrolovat délku záruky.
 • Ceny akumulačních nádrží – na výši ceny má vliv především typ materiálu, jeho kvalita a objem nádrže. Na trhu se nachází nádrže od 500 do 1 600 litrů objemu v cenovém rozpětí od 10 do 32 000 Kč.

Důležité parametry při výběru akumulační nádrže

Při hledání ideální akumulační nádrže je vhodné se zaměřit na následující parametry.

 • Zdroj energie – zdrojem energie může být kotel na pevná paliva, naftové či plynové topení, solární články, zemní tepelné čerpadlo, malá vodní či větrná elektrárna,  topeniště na různé druhy biomasy nebo elektrické vytápění.
 • Tepelná izolace – tepelné ztráty z akumulační nádrže se eliminují výstelkou z minerální vaty, polyuretanové pěny, kaučuku, molitanu nebo jinými izolačními materiály.
 • Orientace akumulační nádrže – ve většině případech jsou válce postavené na výšku, jelikož je v této poloze možné snadněji rozložit tlak velkého množství vody do kruhového půdorysu. Na trhu se nachází také nádrže orientované vodorovně.

Druhy akumulačních nádrží

Akumulační nádrže se dělí dle toho, jaký zdroj tepla v nich obstarává ohřev vody. Některé modely umožňují připojení pouze jednoho zdroje, k jiným lze připojit více zdrojů.

 • Akumulační nádrže bez přípravy teplé vody – slouží pouze k ukládání tepla.
 • Akumulační nádrže s přípravou teplé vody – slouží k ohřevu a ukládání tepla.

Akumulační nádrže bez přípravy teplé vody

Tento druh akumulačních nádrží ukládá přebytečné teplo z tepelného zdroje a slouží tak pouze k ukládání tepla v topném systému. V těchto nádržích není možné vodu ohřívat.

Akumulační nádrže s přípravou teplé vody

Tento druh akumulačních nádrží slouží ve spojení s kotlem k přímému ohřevu vody na požadovanou teplotu. Užitková voda se ohřívá ve vnitřní smaltované nádobě. Nádrže tohoto druhu se však nejčastěji používají jako předehřívací, a to při připojení k tepelnému čerpadlu nebo solárním panelům. Je proto vhodné společně s těmito nádržemi používat ještě další ohřívač vody.

Výběr akumulačních nádrží podle objemu

 • Odhad objemu nádrže – na každý 1 kW výkonu hlavního zdroje tepla je potřeba nádoba s objemem 50 nebo 80 litrů, a to v závislosti na přítomnosti podlahového topení.
 • Výpočet tepelné přenositelnosti pomocí rovnice – výpočet lze zjistit pomocí rovnice Q = m * c * (t2 – t1) = p * V * c * (t2 – t1).

Odhad objemu nádrže

Objem nádrže je jedním z nejdůležitějších parametrů při výběru. Potřebný objem je možné vypočítat pomocí výpočtu. V případě, že v interiéru nemáte podlahové topení, platí, že na každý 1 kW výkonu hlavního zdroje tepla je potřeba 50 litrů objemu nádrže. V případě, že se v interiéru nachází podlahové topení, je vhodné pro každý 1 kW výkonu topného zařízení počítat s objemem 80 litrů. Na trhu se nachází nádrže mající objem od 50 do 2 000 litrů.

Výpočet tepelné přenositelnosti pomocí rovnice

Přesnou hodnotu tepelné přenositelnosti lze vypočítat pomocí rovnice Q = m * c * (t2 – t1) = p * V * c * (t2 – t1), přičemž Q je teplo, které lze do nádrže uložit. Parametr m vyjadřuje hmotnost vody v nádrži, x je měrná tepelná kapacita vody v nádrži, t2 je koncová teplota vody v nádrži, t1 je počáteční teplota vody v nádrži, p (oficiálně zapisována řeckým písmenem ró) je hustota vody a V vyjadřuje objem nádrže.

Výběr akumulačních nádrží podle zdroje energie

Zdrojem tepla pro akumulační nádrž může být kotel, tepelné čerpadlo, fotovoltaické systémy, krby či kachlová kamna.

 • Fotovoltaika – jedním z nejvýhodnějších způsobů využití akumulačních nádrží je právě v kombinaci s fotovoltaikou, jelikož se jedná o nestabilní zdroj energie, který je možné v případě zatažené oblohy nahradit nastřádanou energií.
 • Tepelná čerpadla – v kombinaci s čerpadly přispívají nádrže k vyrovnání reálného výkonu čerpadla a potřebného výkonu pro vytápění, čímž dochází k zamezení častého spínání kompresoru. Dále dochází k hydraulickému vyrovnání průtoků přes čerpadlo a průtoku otopnou soustavou a zajišťuje také akumulaci energie pro překlenutí doby vysokého tarifu.
 • Kotel na tuhá paliva – s kamny s teplovodním výměníkem je možné dosáhnout stejného komfortu vytápění, jaké nabízí plynové kotle či elektrokotle.

Dílčí parametry při výběru akumulační nádrže

Při výběru akumulační nádoby je vhodné se zaměřit také na následující parametry.

 • Tloušťka akumulační nádoby – tloušťka stěn a dna nádob se pohybuje od 2,5 do 6 mm v závislosti na velikosti nádrže.
 • Rozměry akumulační nádoby – rozměry nádoby jsou důležité nejen kvůli rozplánování prostoru, ale také při stěhování nádoby do dané místnosti. Je proto vhodné uzpůsobit velikost např. dle šíře dveří.
 • Uchycení akumulační nádoby – v drtivé většině případů je při nákupu součástí také stojan nebo podstavec na správné uchycení nádoby, který není nutné nijak upravovat.
 • Záruka akumulační nádoby – při výběru nádrže je vhodné si pohlídat také údaje ohledně délky záruky. Na českém trhu se pohybuje délka záruky okolo 5 let.

Cena akumulační nádrže

Ceny akumulačních nádrží se liší v závislosti na typu materiálu, jeho kvalitě, přítomnosti či počtu tepelných výměníků a především na objemu nádrže. Akumulační nádrže lze sehnat dle objemu v následujících cenových rozpětích.

 • 500 litrové nádrže: od 10 do 14 000 Kč
 • 650 litrové nádrže: od 11 do 15 000 Kč
 • 800 litrové nádrže: od 12 do 16 000 Kč
 • 1 000 litrové nádrže: od 13 do 17 000 Kč
 • 1 200 litrové nádrže: od 19 do 24 000 Kč
 • 1 500 litrové nádrže: od 20 do 27 000 Kč
 • 2 000 litrové nádrže: od 25 do 32 000 Kč

Často kladené dotazy k akumulačním nádržím

Jak vybrat akumulační nádrž?

Při výběru akumulační nádrže je vhodné se nejprve zaměřit na zdroj energie, tepelnou izolaci nádrže, zda se jedná o svislý či vodorovný model, a také je nutné posoudit, jak objemnou nádrž potřebujete. Potřebný objem je možné vypočítat pomocí rovnice uvedené v článku. Dalším parametrem je možnost či nemožnost ohřívání vody, tloušťka akumulační nádrže, její rozměry, uchycení, délka záruky či výše ceny.

Jak prodloužit životnost akumulační nádrže?

Při umisťování nádrže je vhodné ověřit, že bude stát nádoba v suchém prostředí. Před novou instalací nádoby je navíc potřeba akumulační nádrž očistit a aplikovat na její povrch ochrannou vrstvu odolnou vůči korozi. Pro prodloužení životnosti akumulační nádrže by měla být voda uvnitř nádrže dostatečně ovzdušněna. Životnost nádrže se výrazně liší dle použitého materiálu a tloušťky akumulační nádrže.

Jak daleko od kotle je vhodné umístit akumulační nádrž?

Nejlepší umístění akumulační nádrže v případě připojení ke kotli je takové, které je v jeho bezprostřední vzdálenosti. Nádrž by měla být umístěna co nejblíže proto, aby nedocházelo ke zbytečným tepelným ztrátám. Ideálním prostředím je vytápěný prostor, tedy co nejmenší teplotní rozdíl vody v nádrži a v okolí. Již při stavbě domu je proto vhodné promyslet rozvržení technické místnosti nejen z důvodu ušetření, ale také kvůli nárokům spotřebičů na prostor.

Diskuze, poradna a vaše zkušenosti

Zeptejte se na cokoliv a naši redaktoři vám odpoví v moderované diskuzi. Pokud potřebujete odpověď co nejdříve, napište na facebook skupinu, kde radí i další uživatelé a odborníci.

Položte dotaz

Odpovědět na dotaz

Nenašli jste v diskuzi odpověď? Zeptejte se a naše redakce na praktické a zajímavé dotazy najde odpověď.


Jak vám pomohl tento článek?
Budeme rádi za zpětnou vazbu.

Průměrné hodnocení 4.9 z 7 hlasů