Test a recenze nejlepších
tepelných kotlů
a jak je vybrat

Recenze

Sháníte-li tepelný kotel do své bytové nemovitosti, určitě byste měli vybírat pečlivě, protože jde o investici na několik budoucích let. Musíte si ujasnit, jaký typ zařízení je vhodný pro vaše potřeby. Zda vám svými pořizovacími náklady, provozem a obslužností budou vyhovovat kotle na tuhá paliva, plynové kotle nebo elektrické kotle.

S obsáhlou tematikou tepelných kotlů vás seznámíme prostřednictvím následujících kapitol, z nichž si uděláte obrázek o výhodách a nevýhodách současných výrobků. Poznáte, co přináší jednotlivé druhy paliva a jak důležitou roli hraje určení maximálního výkonu.

Tepelné kotle musíte zvolit správně, protože například v rámci novostaveb jim přizpůsobíte i některé technické místnosti a přidružené rozvody tepla. Vyberte ideální kotel na základě našich rad a doporučení v článku Jak vybrat tepelný kotel.


Vzhled Název Druh paliva Výkon (kW) Orientační cena Aktuální cena
Recenze Viadrus Hercules U32 5 čl. Viadrus Hercules U32 5 čl. tuhá 14 - 15 30 000 Kč Zobrazit nabídky
Recenze Protherm Gepard 23 MOV Protherm Gepard 23 MOV plyn 23 16 500 Kč Zobrazit nabídky
Recenze Viadrus Hercules U 26 4čl. Viadrus Hercules U 26 4čl. tuhá 20  - 24 21 000 Kč Zobrazit nabídky
Recenze Opop H 416 EKO Opop H 416 EKO tuhá 12 - 25 18 000 Kč Zobrazit nabídky
Recenze Protherm Ray 12K Protherm Ray 12K elektřina 2 - 12 15 000 Kč Zobrazit nabídky
Recenze Dakon DOR F 20 kW Dakon DOR F 20 kW tuhá 6 - 20 19 000 Kč Zobrazit nabídky
Recenze Dakon DOR F 24 Dakon DOR F 24 tuhá 7 - 24 22 000 Kč Zobrazit nabídky
Recenze Slokov Variant SL 27-3 Slokov Variant SL 27-3 tuhá 27 26 000 Kč Zobrazit nabídky
Recenze Dakon DOR 4F 24 kW Dakon DOR 4F 24 kW tuhá 24 29 000 Kč Zobrazit nabídky
Recenze Protherm Panther 25 KOV v.19 Protherm Panther 25 KOV v.19 plynová 24.6 20 000 Kč Zobrazit nabídky

Jak vybrat tepelný kotel

 1. Druh paliva
 2. Výkon a objem
 3. Kotel na tuhá paliva
 4. Plynový kotel
 5. Elektrický kotel
 6. Ceny kotlů

Nákup kotle je poměrně složitou záležitostí, jelikož tento krok ovlivňuje řada faktorů. Například to, k jakým topným komoditám máte přístup (dřevo, plyn, elektřina), jak vypadají rozvody ve vaší nemovitosti nebo co od svého budoucího kotle očekáváte.

Ať už budujete zcela novou nemovitost či sháníte obměnu za svůj starý kotel, ve všech případech vám pomůžeme s vhodným výběrem. Prostřednictvím následujících kapitol totiž prezentujeme možnosti dostupných typů kotlů na současném trhu. S těmito informacemi velice rychle zjistíte, zda potřebujete samostatné zařízení určené pouze pro vytápění nebo kotel, jehož součástí bude také výměník pro ohřívání vody.

Abyste se vyznali v poměrně složitém světě kotlů, seznámíme vás s tím nejdůležitějším pěkně krok za krokem.

1. Druh paliva

Celý výběr, potažmo nákup tepleného kotle se odehrává od toho nejzásadnějšího. Musíte si být jisti, jakému druhu paliva dáte přednost. Teprve na základě této informace můžete přistoupit k dalším parametrů, jež se týkají konkrétních produktů.

Hlavním předpokladem pro to či ono palivo musí být jeho dostupnost ve vašem okolí, popřípadě dotažení přípojek k bytovému či rodinnému domu. Na trhu narazíte na dělení kotlů podle tří základních druhů paliva.

 • Tuhá paliva
 • Plyn
 • Elektřina

Vedle zmíněných existují ještě kotle na lehké topné oleje nebo solární kotle. Jde však o méně časté výjimky a pro klasickou domácnost v podstatě nepoužitelné.

Tuhá paliva

Zvolíte-li kotel na tuhá paliva, počítejte s tím, že půjde o nejlevnější způsob vytápění nemovitosti a ohřevu vody. Z pohledu provozních nákladů jde o bezkonkurenčního vítěze, navíc, pokud máte přístup ke dřevu ve vlastním lese.

Jak ale můžete správně tušit, teplo domova bude v tomto směru vykoupeno poměrně značnou prací. I když si budete dřevo kupovat naštípané, což je pochopitelně dražší, musíte jej někam uskladnit a nechat dostatečně vyschnout. Poté navozit do kotelny, kde s ním budete přikládat. Uspořené peníze na topení se úměrně promítnou ve fyzické práci a drahocenném čase.

V rámci tuhých paliv nemusíte volit pouze dřevo, ale také alternativní komodity, s nimiž se nadřete o něco méně.

 • Uhlí
 • Dřevěné pelety

Plyn

Plyn představuje z pohledu provozních nákladů zlatou střední cestu. Pakliže jej máte přiveden k domu, je to určitě výhoda. Mnozí dokonce volí kombinaci se zdrojem tepla na tuhá paliva. Důvod pro plyn je poměrně jednoduchý. Teplo bez jakékoliv práce a námahy.

Na termostatu stisknete několik ovládacích tlačítek a během okamžiku máte teplo. Snadná regulovatelnost a účinnost samozřejmě něco stojí. Počítejte alespoň s dvojnásobnými náklady na topení oproti tuhým palivům – to však neplatí u kondenzačního kotle na plyn, o čemž se zmíníme v příslušné kapitole. Plyn má mimo jiné trochu širší užití, protože jej upotřebíte nejenom na topení a ohřev teplé vody, ale také na vaření.

Přívod plynu do tepelného kotle je nejčastěji řešen dvěma způsoby.

 • Veřejná plynová přípojka dovedená až k nemovitosti
 • Plyn čerpaný ze speciální plynové nádrže pod zemí, kterou je třeba pravidelně doplňovat

Elektřina

Elektřina přináší obecně ten největší komfort při vytápění. Všudypřítomný zdroj energie nabízí majiteli nemovitosti maximální pohodlí z pohledu vytápění. Jde však bohužel o tu nejdražší variantu z uváděné trojice paliv.

Pakliže uvažujete o vytápění elektřinou, mějte na paměti správné dimenzování vámi dostupné distribuční sítě. Příjemným kladem oproti drahému provozu může být lepší tarif elektřiny, jež se promítá do využívání dalších elektrospotřebičů v domácnosti.

2. Výkon a objem

Výkon kotle je velice individuální a hlavně důležitou věcí. Tento údaj není radno v žádném případě podceňovat, a to jak z hlediska poddimenzování, tak přílišného předimenzování. Jen málokdo by byl spokojen s kotlem, který plnohodnotně nevytopí jeho nemovitosti nebo zároveň neohřeje vodu na potřebnou teplotu. Naopak není vhodné mít ani spoustu výkonu k dobru, protože kotle fungují při určitém „optimálním výkonu“ a nemají rády přiškrcování.

Ideální výkon by měl před finální koupí kotle stanovit topenář či způsobilá osoba. Na vhodně zvolený výkon má vliv hned několik faktorů, mezi něž primárně patří celková vytápěná plocha s přihlédnutím k izolaci a zateplení jednotlivých částí nemovitosti. Cílovou hodnotu ovlivňuje i to, zda budete kotlem pouze topit nebo také ohřívat vodu. I přesto si můžete za pomoci obecného vzorečku spočítat, jaký přibližný výkon bude pro váš objekt nejlepší.

Výpočet maximálního výkonu kotle

Důležité je vypočíst celkový objem ploch, které bude kotel vytápět. K tomu se dopracujete následovně:

 • Šířka x délka x výška místnosti = objem dané místnosti
 • Součet objemů všech místností = celkový vytápěný objem

Tento údaj vydělíte koeficientem 20, čímž vám vyjde potřebný výkon kotle, avšak za předpokladu, že nemovitost není vůbec zateplena. Potom by se koeficient zvýšil 1,5 – 2,5 krát podle typu zateplení. Pokud slouží kotel i k ohřevu vody, stoupá výsledný výkon na dvojnásobnou hodnotu.

3. Kotel na tuhá paliva

Kotle na tuhá paliva jsou provozně ekonomičtější a vyžadují více práce s přípravou paliva. I v tomto segmentu si ale můžete zvolit plně automatický produkt. Pojďme ale výběr pojmout zcela od začátku.

Na finální výrobek se zaměřte podle toho, co v něm budete primárně spalovat. Zakoupit lze také kotle, které umožňují kombinovat dva druhy paliva – dřevo a uhlí.

Podstatná je účinnost kotle související s celkovým vytápěným prostorem a výkonem. Čím vyšší, tím lepší.

 • Klasické kotle na tuhá paliva mají účinnost kolem 70 %
 • Automatické kotle mají účinnost v rozmezí 80 % – 95 %
 • Ekologické kotle na pelety mají účinnost cca 90 %

Využijete-li kotel na tuhá paliva nejenom k vytápění nemovitosti, ale i k ohřevu vodu, bude jeho nedílnou součástí výměník. Jeho výrobním materiálem bývá ocel a litina. U oceli je třeba hlídat teplotu vratné vody, aby bylo dosaženo co nejdelší životnosti tohoto prvku. Litina je sázkou na jistotu z pohledu trvanlivosti.

Kotle na tuhá paliva podléhají také emisním třídám, jež vypovídají o tom, kolik negativních spalin vypustíte do ovzduší – třída od 1 do 5. Čím nižší hodnota, tím lépe. Navíc od roku 2022 je třeba splňovat minimálně třetí emisní třídu.

Automatické kotle na tuhá paliva

Při volbě kotle na tuhá paliva budete postaveni před zásadní otázku. Vydat se cestou klasického kotle nebo toho automatického, jehož fungování vám více osvětlíme. Tento typ výrobku se může skládat až ze tří odlišných částí. Ty vám usnadní obsluhu a přikládání palivem.

· Samo-zapalování – Kotel je schopen sám zapálit vložené palivo. Nejčastěji se používá u peletových kotlů.

· Regulátor – Zařízení je schopno v závislosti na venkovní teplotě udržovat takový oheň, aby bylo dosaženo nastaveného tepla v nemovitosti.

· Automatické přikládání – Kotel je vybaven zásobníkem na palivo, z něhož si sám odebírá potřebné množství.

· Vybírání popelu – Praktický mechanismus, jež odebírá popel z kotle a přesouvá ho do jiné části.

Automatické kotle na tuhá paliva jsou téměř bezobslužné a věnovat se jim stačí pouze jednou týdně. Nutno podotknout, že pořizovací náklady jsou oproti normálnímu kotli na tuhá paliva podstatně vyšší.

Na druhou stranu máte jistotu, že vaše nemovitost nebude přetopená a bude dosaženo efektivního přikládání paliva, čímž bude snížena jeho celková spotřeba.

Důležité je zmínit, že kotle na tuhá paliva jsou poměrně velká zařízení, navíc, když jsou obohacena o podavače a další prvky. S přihlédnutím k samotnému palivu je vhodné situovat je do technické místnosti či kotelny, kde vás nebude omezovat vznik prachu a drobný nepořádek spojený s manipulací s topnou komoditou.

4. Plynový kotel

Plynový kotel je z konstrukčního hlediska naprosto odlišnou kapitolou od kotle na tuhá paliva. V jeho případě nenarazíte na žádné otvory pro vstup nebo přikládání. Vše je řešeno za pomoci nejrůznějších prvků uschovaných za plechovým pláštěm, kam bude mít s největší pravděpodobností přístup pouze odpovědná osoba v podobě plynaře.

Plynové kotle jsou závěsnými zařízeními, díky čemuž nezabírají téměř žádné místo a spousta věcí se vejde ještě pod ně.

Vaše první rozhodnutí při volbě plynového kotle musí padnout v rámci typu zařízení.

 • Konvenční plynový kotel
 • Kondenzační plynový kotel

Dražším, avšak provozně ekonomičtějším produktem je kondenzační kotel, přesto máte na trhu možnost volby. Obě zařízení jsou často obsluhována za pomoci mechanických ovládacích prvků, ve většině případů s pomocí digitálního displeje.

Konvenční plynový kotel

Klasický plynový kotel je sice levný, jeho účinnost ale není závratná. Je to způsobeno tím, že vyprodukované teplo ze spáleného plynu ohřeje pouze zásobník s vodou a odchází odtahem spalin ven. S touto energií již není dále nakládáno.

K jeho nákupu vás tedy mohou přesvědčit snad pouze nižší pořizovací výdaje.

Co se týče odvodu spalin, je u klasických kotlů používán vyvložkovaný komín. Takové řešení si žádá i dostatečný přísun vzduchu do místnosti s kotlem.

Kondenzační plynový kotel

Tento typ zařízení je daleko důmyslnější a propracovanější. To se samozřejmě odvíjí na jeho až dvojnásobné ceně oproti variantě konvenční. Návratnost této investice je ale poměrně rychlá. Může za to především vysoká účinnost kondenzačního kotle.

Vliv na to má hlavně odlišná spalovací komora, v rámci níž probíhá dvojí využití spalin. I odcházející horké páry ze spáleného plynu jsou upotřebeny ve prospěch požadovaného tepla. Tento model je také praktickým doplňkem hlavně podlahového vytápění.

Kondenzační kotel bývá povětšinou zhotoven ve variantě „turbo“, která souvisí s odvodem spalin ven – obvykle označovány, jako výrobky s nuceným odtahem spalin. Tomuto procesu napomáhá speciální ventilátor, takže není nutné dodávat čistý vzduch do prostoru kotle. Turbo kotel umožňuje odvádět spaliny jak nad střechu nemovitosti, tak střenou objektu do boku.

Plyn pro vytápění i ohřev vody

K volbě plynového kotle byste měli přistupovat také z hlediska vytápění a ohřevu vodu. Tyto dvě věci lze řešit buď zvlášť, nebo dohromady. Tomu samozřejmě budou odpovídat odlišné typy zařízení.

 • Plynový kotel a zásobník zvlášť – Zásobník je situován mimo kotel a ten pouze přepíná ohřívání mezi oběma elementy.
 • Plynový kotel s průtokovým ohřívačem – Neomezená dodávka teplé vody, která je ohřívána při průtoku.
 • Plynový kotel se zabudovaným zásobníkem vody – Nejčastější model užití. Zásobník vody je uschován v těle kotle. Jeho velikost je třeba volit v závislosti na počtu členů domácnosti. Po vyčerpání vody ze zásobníku trvá nějakou dobu, než dojde k jejímu ohřátí. Voda je standardně ohřívána průběžně.

5. Elektrický kotel

Elektrický kotel je pravděpodobně cenově nejdostupnější, na druhou stranu vás z pohledu provozu vyjde nejdráž. I proto je velice často aplikován spíše v nízkoenergetických a dobře izolovaných nemovitostech, kde nedochází k tak velkým tepelným ztrátám.

Ve prospěch elektrického kotle hovoří jeho prostorová nenáročnost, snadná obsluha i téměř nulová hlučnost při provozu. Výkon těchto zařízení se pohybuje od 4 kW do 60 kW. Jeho správná volba je důležitá především z pohledu nákladů na velikost jističe. Za předimenzovaný elektrický kotel budete platit zbytečně více. Při jeho pořízení musíte počítat i s třífázovým elektrickým vedení odpovídajících parametrů.

Elektrický kotel slouží nejenom k vytápění, ale i k ohřevu vody. Z tohoto pohledu lze narazit na dvojí dělení.

 • Kotel přímotopný – Bezobslužný systém, který si žádá maximální příkon rovnající se potřebnému množství vody. Takový kotel nabývá menších rozměrů a můžete jich mít po objektu rozmístěných hned několik.
 • Kotel s akumulací tepla – Tento model funguje na jiném principu a ohřívá vodu v akumulační nádrži. Není tedy zapotřebí neustále plný příkon, ale musíte si udělat místo na nádrž.

Elektrický kotel lze bez sebemenšího problému napojit na klasické ústřední vytápění i podlahové topení. Z hlediska provozních úspor je často kombinován s krbovými vložkami a kamny na tuhá paliva.

Výhodou elektrického kotle je fakt, že v jeho případě nemusíte řešit jakýkoliv odvod spalin. Ovládání je zajišťováno prostřednictvím digitálních ovládacích panelů či dálkovým ovladačem. Z jednoho centrálního místa můžete ovládat pár takových zařízení v domě. Tyto kotle se dost často stávají součástí chytrých bytových systémů, kdy dokáží vytápět objekt na základě nejrůznějších vstupů – manuální a automatické programy, vnější čidla, apod.

6. Ceny kotlů

Ať už si pořizujete kotel libovolného typu, vždy počítejte s tím, že jde o poměrně náročnou investici, jejíž výše odpovídá kvalitě zpracování výrobku, jeho životnosti, výkonu a ostatním parametrům. Mezi nejlevnější produkty budou patřit kotle na tuhá paliva a elektrické kotle započínající na hranici kolem 10 000 Kč. U plynových kotlů budete startovat na částce alespoň 20 000 Kč.

Bez ohledu na druh použitého paliva se vám nabízí možnost volby mezi řadou profesionálních výrobců – Baxi, Buderus, Moratop, Protherm, Dakon, Thermona, Viadus, Junkers a mnohé další.

Pro představu vám přinášíme tři nejčastější cenové hladiny, v rámci nichž na vás čeká trochu odlišné zboží.

 • Cena do 30 000 Kč
 • Cena od 30 000 Kč do 60 000 Kč
 • Cena od 60 000 Kč do 90 000 Kč

Cena do 30 000 Kč

Do částky 30 000 Kč pořídíte s přehledem libovolný typ kotle, od těch nejlevnějších elektrických a na tuhá paliva, až po plynové, v některých případech i kondenzační. U kotlů na tuhá paliva se můžete dopracovat k výkonům kolem 30 kW, čemuž odpovídá i celková stavba a hmotnost do 300 Kg. V kategorii elektrických kotlů dokonce překročíte výkon 45 kW. Součástí mnohých výrobků bude také ohřev užitkové vody. U plynu na vás čekají podobné parametry s akumulačními nádržemi do 55 litrů.

Cena od 30 000 Kč do 60 000 Kč

Tato cenová skupina patří hlavně ocelovým a litinovým kotlům na tuhá paliva, jež oplývají i zásobníky na dřevo nebo pelety. Výkon těchto produktů dosahuje až 75 kW. Jde o poměrně robustní zařízení s hmotností až 600 Kg. Největší zastoupení mají kotle emisní třídy tři. V elektrickém provedení narazíte spíše na kotle samostatně stojící, než závěsné, které přináší provozně šetrný model vytápění a řadou přínosných funkcí. Oblast plynu jednoznačně ovládají kondenzační kotle. Vyšší cena se promítá hlavně do špičkového zpracování, novodobých systémů fungování a široké modulace výkonu.

Cena od 60 000 Kč do 90 000 Kč

Rozhodnete-li se investovat do tepelného kotle libovolného typu vyšší částku jak 60 000 Kč, rozhodně budete pořizovat prvotřídní výrobky na trhu, v jejichž prospěch hovoří především výkon. I kotle na tuhá paliva jsou v tomto směru naprosto bezobslužné. Kotle v této cenové hladině slouží primárně pro vytápění velkých prostor, a to nejenom těch bytových, ale i komerčních.

Jak vám pomohl tento článek? Budeme rádi za zpětnou vazbu.

Tepelné kotle
Průměrné hodnocení 3.6 z 75 hlasů