Test 10 nejlepších autonavijáků 2023 | Recenze & Jak vybrat | Arecenze
Menu

Srovnávací test a recenze
nejlepších autonavijáků

Aktualizováno:
Červenec 2022
Autor:
Iveta Polášková

Autonaviják je praktický doplněk řady silnějších vozů. Jen stěží jej samozřejmě budete montovat na osobní vůz v podobě sedanu, limuzíny nebo kombíku. Tento produkt je výsadou spíše terénních vozů, SUV, ale také dopravních prostředků nejrůznějších záchranných složek.

Většina autonavijáků vypadá na první pohled téměř totožně. Je však pravdou, že jednotlivé modely se od sebe liší nenápadnými technickými parametry. A jejich znalost je pro vás jako zákazníka naprosto zásadní.

S naším článkem Jak vybrat autonaviják se dozvíte vše potřebné o nákupu tohoto automobilového doplňku. Během několika minut si budete schopni odpovědět na to, jaký model autonavijáku bude vhodný právě pro vaše účely. A nezapomeňte si také prohlédnout následující tabulku nejoblíbenějších autonavijáků.Jak vybrat autonaviják

Odrazovým bodem při výběru nového autonavijáku by se mělo stát jeho samotné použití. Musíte dopředu vědět, jakým způsobem jej budete využívat. Teprve pak se můžeme zaměřit na podstatné technické parametry.

Představíme vám používané pohony autonavijáků, převodovky, zmíníme se o tažné síle a prozradíme i něco o určení hmotnosti vozidla, které budete chtít vyprostit. Chybět nebude ani informace o různém ovládání a používaných lanech. Seznámíme vás také s dostupnými typy příslušenství a uvedeme, kolik takové autonavijáky vlastně stojí.

Použití

Ještě před výběrem konkrétního autonavijáku si odpovězte na tu nejzákladnější otázku. K čemu vlastně budete využívat tento automobilový doplněk? Protože právě na vaší odpovědi hodně záleží. Autonaviják totiž poslouží nejenom offroad vozům do hrubého terénu, ale také myslivcům, provozovatelům čtyřkolek, těžařům dřeva, odtahovým službám, hasičům a řidičům v průmyslu či ve stavebnictví. Pro každou z těchto činností existuje odlišný typ autonavijáku s odpovídajícími parametry, velikostí a celkovým provedením. Na každý model vozu je navíc určen trochu jiný model autonavijáku, což je při výběru také nutné zohlednit.

Pohon

Jedním z důležitých údajů autonavijáku je jeho pohon, který se mimo jiné promítá i do pořizovacích nákladů tohoto automobilového příslušenství. Vybírat si budete moci ze tří odlišných typů pohonů.

Elektrické pohony

Elektrické pohony autonavijáků představují ekonomicky dostupnou variantu. S jejich montáží nebudete mít žádné větší problémy. Jednu z jejich nejlepších vlastností upotřebíte hlavně v terénu. Pokud budete vytahovat cokoliv na nakloněné rovině čili ve svahu, nemusíte se strachovat o unikající olej z motoru a následné zadření. Takové problémy na rozdíl od hydraulického autonavijáku u elektrické verze rozhodně nenastanou. Slabinou tohoto řešení je však časté zahřívání elektromotoru. Příliš dlouhé používání také může způsobit vybití autobaterie.

U elektrických motorů je nutné pohlídat i napětí. Informaci o tom, jaké napětí naviják vyžaduje, najdete v produktových materiálech. SUV a dodávky jsou vybaveny zásuvkou na 12 V, pro potřeby nákladních aut slouží 24V navijáky.

Hydraulické pohony

Za hydraulický pohon si jednoduše připlatíte. Na to se připravte předem. Určitý vliv na to má nejenom cena samotného autonavijáku, ale i čerpadla a výsledné montáže na vůz. Pokud pomineme negativum s olejem uvedené výše, pak se hydraulický autonaviják stane vašim silným kamarádem, kterého budete moci zatěžovat dlouhodobě. Nehrozí u něj žádné zahřívání. Při jeho používání je však nutné, aby běžel i motor auta (Zdroj: Medium).

Ruční pohony

Ačkoliv oproti předchozím modelům se to může zdát jako předpotopní varianta, na trhu stále najdete navijáky, které využitím systému kladek přenášejí vaši vlastní sílu. Nespornou výhodou tohoto řešení jsou nízké náklady. Na druhou stranu je asi jasné, že při tahání větších nákladů se pořádně nadřete.

Pohon Výhody Nevýhody
Elektrický + Příznivá cena

+ Snadná montáž

+ Nemusíte mít strach z úniku oleje

− Hrozí vybití autobaterie

− Nižší tažná síla

− Elektromotor se může přehřát

Hydraulický + Nehrozí zahřívání elektromotoru

+ Může být v provozu delší dobu

+ Velká tažná síla

− Vysoká cena

− Komplikovaná montáž

− Na nakloněné rovině může vytékat olej

Ruční + Nízké pořizovací náklady

+ Nepotřebujete benzín ani elektřinu

− Navíjet musíte vlastní silou

Převodovka

Převodovka je nedílnou a zároveň velice podstatnou součástí jakéhokoliv autonavijáku. Použití tohoto prvku je naprosto pochopitelné, protože navíjení a odvíjení je třeba řídit a ovlivňovat. S pohybem lana tak souvisí převodovky, které se dělí do dvou odlišných skupin.

Planetové převodovky

Při nákupu autonavijáku s planetovou převodovkou určitě neutratíte spoustu peněz. Tato technologie je však nejenom levnější než šneková, k velkým přednostem patří také menší náročnost na prostor při instalaci na vozidle. To se mimo jiné promítá do nižší hmotnosti. Princip fungování planetové převodovky je velice podobný principu automatických převodovek.

Aby byla zajištěna správná funkčnost autonavijáku, je třeba speciálního brzdicího systému, který se však stává pomyslnou slabinou této verze. U některých levnějších modelů nebo u zařízení v průmyslovém odvětví se tak můžete setkávat s problémy s brzdou. Aby nedocházelo k jejímu poškozování a přehřívání, je nutné provádět pravidelné přestávky.

Šnekové převodovky

Šneková převodovka se od té planetové značně liší. Její součástí nejsou planetová kola, ale šnekový převod čili ozubené kolo spojené s motorem. To má za následek podstatně lepší brzdicí účinek, a hlavně je méně namáhán celý autonaviják. Šneková převodovka nemusí vyvíjet tolik síly a dokáže udržet velká břemena. Tím pádem odpadá nutnost jakýchkoliv přestávek a hrozba případných poruch. Tento mechanismus se kladným způsobem promítá také do delší životnosti celého ústrojí.

Jediným negativem šnekové převodovky je vyšší pořizovací cena. Počítat byste měli i s tím, že při montáži na vůz budete potřebovat přece jenom o trochu více místa než u planetové převodovky.

Převodový poměr

S převodovkou částečně souvisí také převodový poměr. Jedná se o poměr mezi otáčkami motoru a otočením navíjecí cívky. Pokud tedy najdete u navijáku informaci, že jeho převodový poměr je například 28:1, budete vědět, že za 28 otočení motoru se navíjecí buben otočí jednou. Čím je tento poměr vyšší, tím těžší auto pomocí navijáku utáhnete.

Tažná síla

Tažná síla je parametrem, který byste rozhodně neměli podceňovat. Tento údaj totiž vypovídá o tom, jakou reálnou váhu budete schopni táhnout, popřípadě zda se s vozem vůbec dokážete vyprostit z nevhodného terénu. Tažná síla je udávána v kilogramech. Začíná pod 2 000 kilogramy a může překračovat hranici 6 000 kilogramů a více. Z obecného hlediska platí, že tažná síla autonavijáku by měla přesahovat reálnou hmotnost vozidla alespoň o 25 %, lépe však o 50 %. Například pro terénní vozy vyznávající jízdu offroad se doporučuje zakoupit autonaviják s tažnou sílou alespoň 4 000 kilogramů.

Narazit můžete nejenom na navijáky 12/24 V popisované výše, ale i na ty 230/380 V, u kterých byste měli brát v potaz nejenom tažnou sílu, ale i sílu zdvihu. Jde totiž o autonavijáky schopné automobily tahat i zvedat. S výpočtem optimální tažné síly vám mohou pomoci odborní prodejci tohoto sortimentu. To se týká také výrobků určených pro lesnictví, protože při stanovení tažné síly hraje roli spousta faktorů – hmotnost přitahovaného břemene, sklon terénu, vzdálenost apod.

Hmotnost vozidla

Výše zmíněnou reálnou neboli čistou hmotnost vozidla vypočítáte tak, že k hmotnosti automobilu připočtete hmotnost všeho aplikovaného příslušenství, benzínu v nádrži či osob ve vozidle. Teprve pak docílíte odpovídající hodnoty a budete schopni určit správnou tažnou sílu autonavijáku.

Ovládání

Při výběru tažného zařízení byste se měli zamyslet nad tím, jak jej budete ovládat. Vybírat si můžete mezi dvěma způsoby.

 • Kabelové ovládání – Je základem většiny modelů. Nedílnou součástí autonavijáku je kabel, na jehož konci je umístěn ovládací prvek. Mezi jeho výhody patří například lepší voděodolnost.
 • Bezdrátové ovládání – I na ně můžete často narazit. Na navijáku je připevněna nenápadná „krabička“, které dáváte povely dálkovým ovladačem. Tento typ ovládání je samozřejmě flexibilnější a nabízí při navíjení určitý pocit volnosti, kdy nejste svazováni stáním v blízkosti navijáku kvůli dosahu kabelu.

Moderní autonavijáky bývají mnohdy vybaveny kabelovým i bezdrátovým ovládáním najednou. Pak je pouze na vás, jakému dáte v případě potřeby přednost.

Lano

Lano je nedílnou součástí autonavijáku. Bez tohoto prvku by celý produkt vlastně ani nefungoval a nesloužil svému účelu. Při výběru navijáku můžete nejčastěji narazit na dva odlišné výrobní materiály lan.

 • Ocelová a pozinkovaná lana – Nižní pořizovací náklady a jednoduché ovládání, vyšší odolnost. Na druhou stranu je však těžší.
 • Syntetická lana – Nižší hmotnost, lepší manipulace, méně náchylná na třepení, avšak za cenu vyšších pořizovacích nákladů.

U lana se mimo jiné setkáte nejenom s informací o materiálu, ale také o jeho průměru. Ten se pohybuje od 4 milimetrů, ale může přesáhnout i hodnotu 12 milimetrů. Důležitým údajem by pro vás měla být i délka lana. V tomto směru se budete pohybovat v rozmezí od 10 metrů do 30 metrů a více. Při určení potřebné délky lana pro vaše podmínky nezapomeňte, že lano by nikdy nemělo být rozmotané celé, alespoň několik smyček musí na bubnu vždy zůstat.

Příslušenství

K autonavijákům samozřejmě můžete dokupovat i bohaté příslušenství, které buď nahrazuje použité a opotřebované díly, nebo naopak přináší praktickou možnost rozšíření. Níže uvádíme seznam těch nejpoužívanějších doplňků.

 • Lanové kladky – Umožňují zdvojnásobit tažnou sílu autonavijáku.
 • Směrové rozepínací kladky – Usměrňují tah lana správným směrem a zvyšují tažnou sílu.
 • Přítlak lana – Zařízení, které pomocí pružinek zajišťuje rovnoměrné navíjení lana na buben.
 • Lanové okno – Slouží k navádění lana.
 • Lanová průvlačnice – Průvlačnice je dalším doplňkem pro navádění, jejích služeb využijí spíš majitelé syntetických lan. Při použití okna by totiž mohlo dojít k zadrhávání a poškození lana.
 • Spínač Emergency Stop – Stiskem tohoto tlačítka okamžitě zastavíte chod autonavijáku.
 • Montážní desky – Slouží k upevnění navijáku na autě.
 • Ochranný obal – Na autonaviják můžete využít i praktické pouzdro, který váš stroj ochrání před vodou. Obal je možné pevně připevnit, a tím pádem jej neztratíte při jízdě.

Cena

Náklady na pořízení autonavijáku se hodně liší podle toho, jakou zvolíte variantu a co od takového zařízení vlastně očekáváte. Čím vyšší požadavky na tento typ automobilového příslušenství máte, tím vyšší bude jeho cena. Pokud chcete, aby vám autonaviják vydržel dlouhá léta a fungoval bez sebemenších problémů, volte jen prověřené značky, jakými jsou ComeUp, Warn, Lodar, WarriorWinch, PortableWinch, Smittybilt, GolemWinch a jim podobné.

Cena do 5 000 Kč

Ty nejlevnější elektrické autonavijáky zakoupíte od 3 000 Kč, pakliže se bavíme o dostatečné kvalitě. Povětšinou půjde o modely určené spíše pro čtyřkolky a lehčí manipulaci s břemeny do hmotnosti 1 000 kilogramů.

Cena od 5 000 Kč do 10 000 Kč

Pokud si připlatíte, budeme mít podstatně větší výběr elektrických autonavijáků 12/24 V, u kterých může vzrůst tažná síla na 2 000 kilogramů. Ruční ovládání, ocelová čili pozinkovaná lana a planetová převodovka, to je vše, co můžete čekat za tuto cenu.

Cena od 10 000 Kč do 20 000 Kč

Do výběru se vám dostanou kvalitní elektrické autonavijáky 12/24 V s tažnou silou až 4 000 kilogramů dodávané se syntetickými lany a třístupňovou plantovou převodovkou. Volit můžete i základní modely elektrických autonavijáků 230/380 V.

Cena nad 20 000 Kč

Při této investici se meze nekladou. To znamená, zakoupit lze modely se šnekovými převodovkami, hydraulickými pohony a vysokou tažnou silou. Takové autonavijáky přesáhnou hodnotu 50 000 Kč. U profesionálních zařízení to může být dokonce částka 400 000 Kč.

Údržba autonavijáku

Autonaviják je zařízení, které potřebuje také pravidelnou údržbu. Ta zajistí, že bude nadále fungovat, a odhalí skryté zárodky možných problémů. Je totiž důležité, aby autonaviják nevypověděl službu právě v momentě, kdy bude nejpotřebnější.

V rámci rutinní údržby stačí provést několik málo kroků.

 • Zkontrolujte baterii a pevnost svorek. Pokud na kontaktech objevíte náznaky koroze, seškrabte je. S tímto úkolem vám pomůže pasta z jedné lžičky vody a tří lžiček jedlé sody.
 • Zaměřte se také na motor a jeho ovládání. Zvláštní pozornost věnujte kabelům, které do něj vedou, a jejich kontaktům. Připojení musí být čistá a neuvolněná.
 • Pozornost věnujte také lanu, ať už ocelovému či syntetickému. Zkontrolujte, zda se netřepí či není jinak poškozené. Ocelové lano byste také měli alespoň jednou za čas promazat.
 • Jednou za čas také autonaviják spusťte. Jednak se při tom vysuší nahromaděná vlhkost, jednak lépe objevíte případné závady.

Použité a další zajímavé zdroje

https://cs.wikipedia.org/wiki/Hydraulick%C3%BD_p%C5%99enos_v%C3%BDkonu

ŠTÍCHA, Václav, Jaroslav HOLUŠA, Jan MACKŮ, Roman SLOUP, Jiří TROMBIK, Petr NOVOTNÝ a Alois SKOUPÝ. Mobilní hydraulický naviják a jeho využití při vyklizování dříví ve specifických podmínkách: certifikovaná metodika. Strnady: Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, 2017. Certifikované metodiky pro praxi. ISBN 978-80-7417-145-1.


Jak vám pomohl tento článek?
Budeme rádi za zpětnou vazbu.

Průměrné hodnocení 4.4 z 30 hlasů