Recenze a srovnání pojištění domácnosti Ergo Bezpečný domov +

Konečný verdikt:

Doporučujeme

Při nákupu v kategorii Pojištění domácností

Datum doporučení: Březen 2019

Klady:

Kryje téměř všechna rizika

Zápory:

Pouze jedna varianta

Základní informace 

Zvláštností pojištění domácnosti od pojišťovny Ergo je, že nenabízí žádné varianty. Ergo má pouze jeden produkt, který zahrnuje téměř všechna rizika. Nemáte ale možnost navolit si pojištění podle vlastních potřeb. Takový model pojištění domácností není na našem trhu obvyklý. 

O cenách, ve kterých vyplácí pojistné plnění, se podmínky nezmiňují. Před sjednáním pojištění se raději informujte přímo u pojišťovny, abyste v případě pojistné události nebyli nepříjemně překvapeni. Výše spoluúčasti se sjednává přímo ve smlouvě. Součástí pojištění je i asistenční služba, která zajistí řemeslnou pomoc pokud budete potřebovat. 

Tabulka zobrazuje přehled nejdůležitějších parametrů

Parametr Tento produkt
Princip pojištění  1 produkt
Ceny, ve kterých se plní  Neuvádí v pojistných podmínkách
Spoluúčast  Dle smlouvy
Asistence  Ano
Právní asistence  -

Krytí živelních rizik

Všechna živelní rizika, včetně zatečení srážek, jsou zahrnuta, nemusíte mít tedy v tomto ohledu žádné obavy. Pojištění povodně a záplavy ale záleží na vaší adrese – pro nerizikové oblasti je zdarma, naopak adresy s vyšším rizikem mají připojištění za přirážku, nejrizikovější oblasti dokonce pojišťovna nepojistí proti povodni vůbec. 

Parametr Tento produkt
Požár  Ano
Kouř  Ano
Výbuch  Ano
Imploze  Ano
Přímý úder blesku  Ano
Krupobití  Ano
Sesuv půdy, zřícení skal nebo zemin  Ano
Sesuv půdy, zřícení sněhových lavin  Ano
Tíha sněhu a námrazy  Ano
Zatečení srážek  Ano
Zemětřesení  Ano
Vichřice  Ano
Povodeň a záplava  Ano

Krytí vodovodních a technických rizik

Také většina vodovodních a technických rizik je zahrnuta v pojištění. O některých jsme se ale nedočetli přímo v pojistných podmínkách. Pojištěny jsou i následky nepřímého úderu blesku jako je podpětí, přepětí nebo zkrat. Nemusíte se bát ani vody vystoupené z odpadního potrubí. 

Parametr Tento produkt
Pád letadla, jeho součástí a nákladu  Ano
Náraz vozidla, jeho částí a nákladu  Ano
Pád stromů, stožárů a jiných věcí  Ano
Aerodynamický třesk = rázová vlna  Ano
Mráz na vodovodním a topném systému  Neuvedeno v pojistných podmínkách
Přepětí, podpětí  Ano
Zkrat  Ano
Vystoupení vody z odpadního potrubí  Ano
Poškození nebo zničení obsahu chladicího zařízení  Ano
Únik vody  Ano
Únik kapaliny z technického zařízení  Neuvedeno v pojistných podmínkách

Krytí dalších rizik

I většina dalších rizik je kryta pojištěním domácnosti společnosti Ergo. Výjimkou nejsou ani škody způsobené na předmětech uložených v autě. Existují ale taková rizika, o kterých pojistné podmínky nehovoří. Tím je přepadení na ulici a pojištění věcí uložených v garáži na jiné adrese. 

Parametr Tento produkt
Krádež nebo loupež  Ano
Vandalismus  Ano
Přepadení na ulici  Neuvedeno v pojistných podmínkách
Věci ve společných prostorách  Ano
Věci na sobě nebo při sobě  Ano
Úhrada náhradního ubytování  Ano
Věci ve vozidle  Ano
Odpovědnost v občanském životě  Ano
Kočárek nebo invalidní vozík  Ano
Rozbité sklo  Ano
Garáž na jiné adrese  Neuvedeno v pojistných podmínkách

Naše zhodnocení a závěr

Pojištění domácnosti Bezpečný domov + od pojišťovny Ergo nabízí jednoduché řešení při výběru pojištění. Nemá několik variant, jak jsme zvyklí u jiných společností, ale pouze jednu. Ta zahrnuje téměř všechna rizika najednou. Zvláštní postavení má pojištění rizika povodně a záplavy, které je pro nerizikové oblasti zdarma, pro rizikovější s příplatkem. Domácnosti v nejrizikovějších zónách pojišťovna proti povodni nepojišťuje vůbec. 

Jestliže vám tento jednotný systém nevyhovuje a raději byste si pojištění poskládali přímo na míru, doporučujeme k přečtení recenzi pojištění Allianz Domov, které je postaveno právě na principu skládačky.