Recenze a srovnání pojištění domácnosti PVZP

Konečný verdikt:

Doporučujeme

Při nákupu v kategorii Pojištění domácností

Datum doporučení: Březen 2019

Klady:

Povodeň a záplava v základním balíčku

Zápory:

Vandalismus jen v balíčku Maxi

Základní informace 

V případě pojištění domácnosti u všeobecné zdravotní pojišťovny si můžete vybrat ze dvou variant (Standard a Maxi), které se liší rozsahem rizik, jež kryjí. Tento princip je mezi pojišťovnami na tuzemském trhu velice populární a setkáte se s ním ve většině případů.

Pojistné plnění se vyplácí většinou v nových cenách, obecnou částku dostanete od pojišťovny za cennosti. Samozřejmostí je asistenční služba, kterou poskytuje AXA Assistance, využít ji můžete třikrát ročně.  Spoluúčast, která má vliv na cenu pojistného, se stanovuje individuálně ve smlouvě. 

Tabulka zobrazuje přehled nejdůležitějších parametrů

Parametr Tento produkt
Princip pojištění  2 balíčky (Standard a Maxi)
Ceny, ve kterých se plní  Nové, obvyklé
Spoluúčast  Dle smlouvy
Asistence  Ano
Právní asistence  -

Krytí živelních rizik

Oba balíčky rizik zahrnují téměř všechny živelní hrozby. Jedinou výjimku činí zatečení srážek, které je většinou pojišťoven řazeno do rozšířených rizik. Pokud je vaše domácnost ohrožena zatečením, doporučujeme vám tedy zvážit pořízení balíčku Maxi. 

Parametr Tento produkt
Požár  Standard, Maxi
Kouř  Standard, Maxi
Výbuch  Standard, Maxi
Imploze  Standard, Maxi
Přímý úder blesku  Standard, Maxi
Krupobití  Standard, Maxi
Sesuv půdy, zřícení skal nebo zemin  Standard, Maxi
Sesuv půdy, zřícení sněhových lavin  Standard, Maxi
Tíha sněhu a námrazy  Standard, Maxi
Zatečení srážek  Maxi
Zemětřesení  Standard, Maxi
Vichřice  Standard, Maxi
Povodeň a záplava  Standard, Maxi

Krytí vodovodních a technických rizik

Také většinu technických rizik pokrývá základní balíček pojištění. Poměrně neobvyklé je zařazení aerodynamického třesku mezi rozšířená rizika. Pouze v balíčku Maxi je také pojištěno podpětí a přepětí v elektrické síti, coby následek nepřímého úderu blesku, a zničení obsahu chladicího zařízení. Tato rizika bývají u většiny pojišťoven zařazena do rozšířenějších balíčků. 

Parametr Tento produkt
Pád letadla, jeho součástí a nákladu  Standard, Maxi
Náraz vozidla, jeho částí a nákladu  Standard, Maxi
Pád stromů, stožárů a jiných věcí  Standard, Maxi
Aerodynamický třesk = rázová vlna  Maxi
Mráz na vodovodním a topném systému  Standard, Maxi
Přepětí, podpětí  Maxi
Zkrat  Neuvedeno v pojistných podmínkách
Vystoupení vody z odpadního potrubí  Neuvedeno v pojistných podmínkách
Poškození nebo zničení obsahu chladicího zařízení  Maxi
Únik vody  Standard, Maxi
Únik kapaliny z technického zařízení  Standard, Maxi

Krytí dalších rizik

Jediným rizikem zahrnutým pouze v balíčku Maxi, je vandalismus. Se všemi ostatními počítá i balíček Standard. Pojistit si můžete i předměty v garáži na jiné adrese, a nemusíte se bát ani rozbití skla. O pojištění věcí ve vozidle se pojistné podmínky nezmiňují. 

Parametr Tento produkt
Krádež nebo loupež  Standard, Maxi
Vandalismus  Maxi
Přepadení na ulici  Standard, Maxi
Věci ve společných prostorách  Standard, Maxi
Věci na sobě nebo při sobě  Standard, Maxi
Úhrada náhradního ubytování  Neuvedeno v pojistných podmínkách
Věci ve vozidle  Neuvedeno v pojistných podmínkách
Odpovědnost v občanském životě  Standard, Maxi
Kočárek nebo invalidní vozík  Ano
Rozbité sklo  Standard, Maxi
Garáž na jiné adrese  Standard, Maxi

Naše zhodnocení a závěr

Pojištění domácnosti od PVZP lze sjednat ve dvou variantách – Standard a Maxi. Základní balíček je poměrně široce nastaven, zahrnuje téměř všechny živelní rizika, včetně povodně a záplavy, a také většinu technických i ostatních rizik. Výhodou je také pojištění odpovědnosti za újmu na majetku i na zdraví způsobenou třetí straně.

Jestliže vám nehrozí riziko záplavy ani povodně a nechcete za něj zbytečně platit v základním pojištění, mohlo by vás zaujmout pojištění Domex + od ČPP