Recenze 10 nejlepších požárních hlásičů | Test 2023 | Arecenze.cz
Menu

Recenze 10 nejlepších požárních hlásičů z testu 2023

Aktualizováno:
Srpen 2022
Autor:
Iveta Polášková

Hlásiče požáru neboli požární hlásiče představují jeden z velice důležitých bezpečnostních doplňků jakéhokoliv typu nemovitosti. A to dokonce tak důležitý, že dnes existuje povinnost namontovat jej na každou novostavbu. I když je tento prvek velice často podceňován a opomíjen, má pro člověka velký přínos. Tím, že vás obratem upozorní na vznícení ve vaší domácnosti, může ušetřit nemalé finanční výdaje. K nejvíce rizikovým situacím totiž dochází v noci, kdy spíte a nemáte šanci zareagovat včas.

V roce 2019 došlo na území České republiky k 18 tisícům požárům, jejichž přímé škody přesáhly hranici 2 miliard Kč. Některé z nich dokonce pro obyvatele domácností skončily fatálně (Zdroj: Statistické ročenky záchranného hasičského sboru ČR). A v těchto případech je právě čas tou nejdůležitější veličinou. Hlásiče požáru spustí alarm, který vás v noci vzbudí, a odešlou vám hlášení na mobilní telefon, pokud jste mimo domov. Hlasitost sirény se pohybuje kolem 85 dB.

Výběr produktů tohoto typu je poměrně bohatý. Jestliže chcete v tomto směru zabezpečit svoji nemovitost, poradíme vám, jak se vyznat v dostupných požárních hlásičích. Prostřednictvím tohoto článku zjistíte, jaké jsou rozdíly mezi jednotlivými typy. Ve finále budete schopni určit, který produkt je vhodný právě pro vás. Pro inspiraci můžete nad článkem najít žebříček požárních hlásičů, které jsou aktuálně nejoblíbenější.


Nejlepší požární hlásiče dle hodnocení a recenzí uživatelů

Pořadí Vzhled Název Hodnocení Orientační cena Aktuální cena
1.
Recenze Solight 1D39
Solight 1D39 96 %
Počet recenzí: 10
1 000 Kč Zobrazit nabídky
2.
Recenze Hutermann CO-90
Hutermann CO-90 91 %
Počet recenzí: 40
500 Kč Zobrazit nabídky
3.
Recenze Hütermann CO-602
Hütermann CO-602 88 %
Počet recenzí: 45
440 Kč Zobrazit nabídky
4.
Recenze Solight 1D31
Solight 1D31 100 %
Počet recenzí: 7
700 Kč Zobrazit nabídky
5.
Recenze Elektrobock LM-218A
Elektrobock LM-218A 90 %
Počet recenzí: 3
900 Kč Zobrazit nabídky
6.
Recenze SAFE Home 808COM
SAFE Home 808COM 74 %
Počet recenzí: 26
1 700 Kč Zobrazit nabídky
7.
Recenze Kidde 7DCO
Kidde 7DCO 89 %
Počet recenzí: 98
1 300 Kč Zobrazit nabídky
8.
Recenze Kidde 5CO
Kidde 5CO 94 %
Počet recenzí: 3
1 200 Kč Zobrazit nabídky
9.
Recenze Tuya WiFi PST-YG400A
Tuya WiFi PST-YG400A 87 %
Počet recenzí: 3
600 Kč Zobrazit nabídky
10.
Recenze Honeywell XC70-CSSK-A
Honeywell XC70-CSSK-A 83 %
Počet recenzí: 3
1 700 Kč Zobrazit nabídky

Zobrazit další produkty


Jak vybrat požární hlásič

Požární hlásiče lze rozdělovat podle několika různých kritérií, se kterými vás na následujících řádcích podrobně seznámíme. Nejprve však připomeneme zákonné aspekty, které jsou s pořízením hlásičů spjaty. Hlásiče samotné posléze představíme na základě jejich typového provedení a na základě detekčních podnětů.

Jednu kapitolu vyhradíme také popisu důležitých funkcí požárních hlásičů. Ty se liší v rámci produktových řad a pro někoho mohou být nepostradatelnou součástí. Aby hlásiče požárů fungovaly efektivně a účinně, nastíníme vám i správné rozmístění jednotlivých požárních prvků a následné testy správného fungování.

Článek zakončíme prezentací cenových kategorií a uvedením toho, co za dané pořizovací náklady můžete vlastně získat. Zmíníme i několik obecných bezpečnostních opatření.

Zákonné požadavky

Jak již bylo zmíněno, požární hlásiče jsou považovány za tak důležité přístroje, že povinnost jejich pořízení je požadována vyhláškou č. 23/2008 Sb. Od roku 2008 tedy musí být každý nový dům nebo byt vybaven alespoň jedním zařízením pro detekci a signalizaci požáru, a to v části vedoucí k východu z bytu. Jedná-li se o byt, jehož podlahová plocha přesahuje 150 m2, vícepodlažní stavbu nebo mezonet, povinnost se rozšiřuje na pořízení dalšího přístroje a jeho umístění ve vhodné lokalitě.

Této vyhlášce neunikly ani ubytovny, památkové stavby nebo školská zařízení. Také garáže sloužící vozidlům na plynný pohon musí být vybavené detektory unikání těchto typů paliv (Zdroj: Zákony pro lidi).

Typ hlásiče

S požárními hlásiči vás seznámíme v plném rozsahu a první dělení se bude odvíjet spíše od funkčního hlediska. Nejprve si totiž musíte ujasnit, jaký typ hlásiče budete chtít. A to z pohledu vyvolání impulsu k poplachu. Zde se požární hlásiče dělí do dvou skupin.

 • Manuální hlásič požáru
 • Automatický hlásič požáru

Manuální hlásič požáru

Tento typ hlásiče požáru se využívá spíše v komerčních prostorách. Pravděpodobně každý občan jej určitě viděl. Jde o malou červenou krabičku na stěně, která za ochranným sklem ukrývá černé tlačítko. Jeho stiskem dojde k vyvolání poplachu v budově a ke spuštění sirény. Z principu fungování vychází i pojmenování hlásiče poplachu.

Takový systém vám přijde vhod jedině tehdy, když se u požáru sami vyskytnete. Pokud nebudete v budově, nikdo za vás tlačítko nestiskne. Proto je primárním místem manuálního požárního hlásiče především komerční sektor, kde jsou tyto prvky dokonce povinnou součástí nemovitostí.

Automatický hlásič požáru

Tomuto typu požárního hlásiče se budeme věnovat ve zbývající části článku. Jedná se o propracovanější zařízení, které vás na kouř upozorní automaticky bez vašeho osobního zásahu. K tomu slouží integrovaná čidla, jež jsou schopna identifikovat kouř ve vzduchu. Využívána jsou nejenom kouřová, ale i teplotní čidla, popřípadě ta multisenzorová. Spojením obou detekcí dojde ke zvýšení efektivity a účinnosti hlásiče požáru.

Připojení hlásiče

Z výše uvedeného popisu sáhnete pravděpodobně po automatickém požárním hlásiči, který je pro domácnosti mnohem vhodnější volbou. Aby takové zařízení plnohodnotně fungovalo, musí mít určitý zdroj energie. A právě na základě této podmínky dochází k dalšímu dělení hlásičů požáru.

 • Autonomní požární hlásič
 • Drátový požární hlásič
 • Bezdrátový požární hlásič

Autonomní požární hlásič

Tímto výrazem jsou označovány produkty, které pro svůj provoz potřebují akumulátorové články. Jednotlivá zařízení mezi sebou nejsou propojena a fungují jako samostatné jednotky. V jejich prospěch hovoří nízké pořizovací náklady. Na druhou stranu musíte hlídat výměnu baterií, aby hlásič požáru fungoval tak, jak má.

Drátový požární hlásič

Napájení tohoto výrobku je realizováno za pomoci připojeného kabelu. Tyto hlásiče požárů jsou obvykle spojeny s ostatními články, a dokonce i kompletním zabezpečovacím systémem. Ten vás může o vzniklém požáru informovat například za pomoci speciální aplikace v chytrém telefonu nebo prostřednictvím SMS zprávy.

Výhodou drátového požárního hlásiče je fakt, že nemusíte řešit jakékoliv baterie, a navíc od takového systému získáte mnohem více než od autonomního hlásiče. Na druhou stranu je třeba počítat s vyššími vstupními náklady a stavebními úpravami objektu.

Bezdrátový požární hlásič

Tímto výrazem je označován produkt vycházející z drátového hlásiče požáru. Jde tedy o moderní prvek propojitelný se zabezpečovacím systémem, jen je jako výchozí zdroj energie používán akumulátor. Na rozdíl od autonomního požárního hlásiče se domůžete potřebného odeslání informace o tom, že vznikl požár.

V jeho případě vám odpadnou náročnější stavební práce. Zapomínat byste však neměli na pravidelnou výměnu baterií. Ta se provádí jednou za několik měsíců.

Detekční podněty

Jedno z posledních dělení požárních hlásičů je to, které vlastně určuje, z jakého podnětu dojde k zareagování hlásiče a ke spuštění potřebného alarmu. K níže uvedenému dělení je třeba přistupovat i podle toho, v jakém prostředí bude tento bezpečnostní prvek používán a co od něj očekáváte.

 • Opticko-kouřový požární hlásič
 • Ionizační požární hlásič
 • Teplotní požární hlásič
 • Ostatní hlásiče

Opticko-kouřový požární hlásič

Tento typ hlásiče patří k těm nejlevnějším. Princip jeho fungování je jednoduchý. Požární hlásič spustí sirénu v okamžiku, kdy kouř z hoření dojde k čidlu hlásiče. Na základě toho je také efektivně rozmísťován. Nejčastěji to bývají ložnice, obývací pokoje, chodby apod.

Tento typ hlásiče je méně citlivý, což však zároveň znamená, že je odolnější vůči falešným poplachům. Vzhledem k opticko-kouřové detekci není vhodný do prašných a vlhkých prostor. Typickým příkladem nevhodných míst jsou koupelny a dílny.

Ionizační požární hlásič

Mnohem citlivější typ hlásiče oproti předchozímu. Ionizační princip fungování je schopen zachytit kouř nejenom tehdy, když dochází ke spalování, ale dokáže pracovat i se vznikajícím zápachem. Nevadí mu prašná prostředí, takže jej můžete umístit na chodby nebo do provozu.

Naopak se vyvarujte míst, kde se vytváří výraznější zápach. To jsou například kuchyně a garáže. Pak by mohlo docházet k falešným poplachům.

Teplotní požární hlásič

Součástí tohoto typu hlásiče je teplotní čidlo, které zaznamenává vzrůstající teplotu v daném prostoru. Při překročení určité hodnoty dojde k aktivaci a ohlášení požáru. Tato doba je oproti opticko-kouřovému a ionizačnímu hlásiči o něco delší.

Obecně je teplotní požární hlásič považován za velice spolehlivý a jeho primárním místem jsou hlavně oblasti v blízkosti krbových kamen, krbů a kotlů.

Ostatní hlásiče

Pro úplnost zmíníme ještě další dva hlásiče, na které můžete při výběru těch požárních narazit. V jejich případě nejde ani tak o detekci samotného ohně a kouře, jako spíše o plyny.

 • Hlásič oxidu uhelnatého – Detekuje v prostoru jedovatý oxid uhelnatý (CO). Ten vzniká například při nedokonalém spalování v plynových kotlech a karmách.
 • Plynový požární hlásič – Detekuje unikající hořlavý plyn, takže může být k užitku domácnostem vybaveným propan-butanovým sporákem nebo plynovým vytápěním. Také tyto hlásiče využívají více možností, jak unikající plyn zaznamenat. Může jít o optické odlišení na základě vlnění plynu, pomocí elektrod a chemické reakce nebo dokonce pomocí nepřetržitého nasávání vzduchu v místnosti.
 • Detektor cigaretového kouře – Slouží k zamezení kouření na školách či pracovištích. Jeho čidla jsou mnohem citlivější než u klasických opticko-kouřových detektorů. Proto také nemůže sloužit jako plnohodnotná náhrada klasického požárního hlásiče.

Kombinované hlásiče

Na trhu narazíte také na přístroje kombinující více ze zmíněných možností. Na výběr budete mít z multisenzorových hlásičů vybavených jak teplotními, tak optickými čidly. Řada z nich má zabudovaný také detektor oxidu uhelnatého.

Místnost Vhodný hlásič
Kuchyně Teplotní, pokud vaříte na plynu, tak i detektor plynu
Koupelna Pokud máte karmu, tak detektor oxidu uhelnatého
Ložnice Opticko-kouřový, detektor plynu
Obývací pokoj Opticko-kouřový (pokud máte krbová kamna, tak raději teplotní)
Chodba Opticko-kouřový, Ionizační
Garáž Detektor plynu (pokud jezdíte na plyn)
Dílna Ionizační

Funkce

Požární hlásiče jsou velice důmyslnými a propracovanými bezpečnostními pomocníky. V závislosti na tom, kolik peněz budete do konkrétního modelu investovat, můžete očekávat řadu přidružených funkcí. S těmi nejčastějšími vás seznámíme.

Pro zvýšení bezpečnosti

Jak poznáte, že váš hlásič je i po letech od posledního alarmu stále spolehlivý? Nebo jak se ubezpečíte, že se o nebezpečí dozvíte i mimo domov? Výrobci svoje produkty často vybavují pojistnými funkcemi pro zabezpečení správného fungování.

 • Autotest – Moderní hlásiče požáru jsou vybaveny funkcí autotestu, který probíhá například každé dvě minuty.
 • Indikace vybité baterie – U autonomních a bezdrátových hlásičů budete informováni o nízké kapacitě baterie a upozorněni na její nutnou výměnu. V závislosti na modelu zařízení k tomu dochází buď akusticky, na LCD displeji, nebo s pomocí světelné diody.
 • Indikátor správné funkce – Také k tomuto účelu slouží blikající diody. Jejich funkcí je ubezpečit vás, že i když váš hlásič zatím nenahlásil jediné nebezpečí, není to proto, že by nebyl v pořádku. Jiné diody mohou u některých přístrojů sloužit také k indikaci případných poruch.
 • Systém proti náhodnému rozebrání – Některé alarmy mají jakési zámky, podobné dětským pojistkám. Znemožňují nenechavým dětským ručičkám, aby zařízení v nestřeženém okamžiku demontovaly nebo vypnuly.
 • Propojení s mobilním telefonem – Některé požární hlásiče mohou komunikovat s vašimi mobilními telefony pomocí GSM. Podporovány jsou systémy iOS a Android.

Uživatelský komfort

Ačkoliv doplňkové funkce hlásiče samozřejmě nejsou tak podstatné jako jeho primární funkce, i zde se můžete dočkat několika vychytávek, které například usnadňují manipulaci.

 • LCD displej – Zobrazovací plocha, která bývá někdy dokonce podsvícená pro pohodlné čtení i v noci. Na displeji se ukazují informace nejrůznějšího typu, od stavu baterie, hodin, až po naměřené hodnoty apod.
 • Paměť událostí – Hlásiče vybavené touto funkcí vám dokáží zobrazit zpětně poplachy, a to včetně příslušných informací.
 • Dočasné vypnutí alarmu – Funkce, která přijde vhod například při spáleném obědu. Aby nedošlo k automatické aktivaci sirény, můžete alarm dočasně vypnout, obvykle je to na dobu několika minut. Dostatečný čas na vyvětrání místnosti.

Rozmístění hlásičů

V okamžiku, kdy víte, jaký požární hlásič si pořídíte, měli byste před samotným nákupem uvažovat ještě o tom, kam jej umístíte, popřípadě kolik jich budete potřebovat. Zapřemýšlet musíte nad ideálním rozmístěním. Každý hasič vám bezpochyby řekne, že nejlepší je situovat požární hlásič doprostřed každé místnosti, a má pravdu. Optimálně 60 centimetrů od stěny a maximálně 6 metrů nad zemí.

Pakliže nebudete pořizovat tolik hlásičů požáru, myslete na ta nejdůležitější místa v objektu. Mezi ně patří rozhodně ložnice, protože ve spánku vznikající požár odhalíte jenom stěží. Spící lidé jsou v největším nebezpečí nadýchání se jedovatých zplodin. Dále jsou to centrální oblasti budov a chodby, respektive schodiště do vyšších pater. Vhodné také bude umístění blízko rizikového místa.

U detektorů plynů je nutné zjistit si hustotu plynu, který vás potenciálně ohrožuje. Hlásiče lehkých plynů umístěte blíže ke stropu, pro těžké plyny jej montujte nízko u podlahy. Pokud stojíte o komplexní řešení, můžete zvážit pořízení domovních alarmů, které mimo požár upozorní také na neoprávněné vniknutí na váš pozemek.

Provozní podmínky

Řada výrobců definuje, za jakých podmínek je schopna zaručit bezproblémové fungování hlásičů. Pro vás by provozní podmínky měly být důležité v případě, že plánujete hlásič umístit do nehostinného prostředí.

 • Provozní teplota – Tu pohlídejte před tím, než koupíte hlásič do garáže nebo jiné nevytápěné místnosti. Ne každý hlásič je totiž určený do nízkých teplot pod nulou.
 • Provozní vlhkost – Na tu hoďte očkem před výběrem detektoru do koupelny. Většina produktů na trhu je však v tomto ohledu docela odolná a zvládne i vzdušnou vlhkost nad 90 %.

Cena

Pořizovací náklady na nový požární hlásič se odvíjí od toho, jak důmyslný a komplexní systém hodláte zakoupit. Aby bylo dosaženo odpovídající kvality a funkčnosti hlásiče požáru, spoléhejte se jen na prověřené značky, mezi které patří CIP, Konig, Honeywell, Kidde, Hutermann a Emos.

Cena do 500 Kč

Cenově nejdostupnější požární hlásiče zakoupíte kolem 150 Kč. Jde o obyčejné a základní detektory kouře s dosahem maximálně tři metry do okolí. Jejich součástí bude fotoelektrický senzor. Do částky 500 Kč s žádnými převratnými technologiemi nepočítejte. Svůj účel však taková zařízení splní.

Cena od 500 Kč do 1 500 Kč

Tyto požární hlásiče budou vybaveny signalizačními diodami nebo malým LCD displejem, dokonce i s podsvícením. Nechybí testovací tlačítko, několik paměťových slotů pro uložení nedávných poplachů a detekce elektrochemickým čidlem.

Cena od 1 500 Kč do 3 000 Kč

Za příplatek dostanete multifunkční detektory fungující na radiových frekvencích. Takové modely dokáží spolehlivě pracovat v širokém rozsahu teplot a mohou být napájeny nejenom prostřednictvím baterií, ale i po kabelu, jako součást propracovaného systému.

Cena nad 3 000 Kč

V této cenové kategorii obdržíte velice citlivé požární hlásiče se zabudovanou sirénou, které bývají vybaveny i záložními bateriemi. Vedle kouře dokáží spolehlivě detekovat oxid uhelnatý. Jde spíše o profesionální přístroje s možností vložení paměťové karty a detekcí v hůře pozorovatelných prostorách. Řada výrobků s cenou nad 5 000 Kč je vybavena patentovanou technologií detekce kouře RADAL.

Testování požárního hlásiče

Protože jde o přístroj, do kterého vkládáte velkou důvěru, rozhodně se vyplatí občas zkontrolovat, zda funguje, jak má. Primárním zdrojem informací, jak často byste měli kontrolu provádět a jakým způsobem, by měl být návod příslušného výrobce. Na rozdíl od hasicího přístroje kontrolu nemusí dělat vyškolená osoba, ale i sám uživatel hlásiče. Pravděpodobně se setkáte s těmito možnostmi:

 • Testovací tlačítko – Tlačítko, které kontrolně spustí alarm. Vy se tak budete moci přesvědčit, že je stále dostatečně hlasitý.
 • Testovací spreje – Spreje na bázi aerosolů, které aplikujete v předepsané vzdálenosti od hlásiče. Pokud ani na několikátý pokus nebude vyhlášen poplach, považujte zařízení za vadné.
 • Cigarety – Mohou být použity v případě, že sprej nemáte k dispozici. Zapálenou cigaretu přidržte v mezeře mezi hlásičem a stěnou, nebo ještě lépe sem přímo vyfoukněte kouř. Přístroj by měl na dým zareagovat do 10 sekund.

Budoucnost požárních hlásičů

Vývoj alarmů se nezastavuje a s každým rokem nám výrobci nabízejí novější a vychytanější funkce. V posledních letech se objevují nejrůznější chytrá zařízení – od chytrých hodinek a mobilů až po chytré detektory ohně a kouře. Základním vylepšením je přirozeně chytrá aplikace ve vašem telefonu, prostřednictvím které můžete odkudkoliv sledovat stav vašeho alarmu.

Tyto hlásiče se však spojí nejenom s vaším mobilním telefonem, ale zapojí se do celé sítě zařízení ve vaší chytré domácnosti. V aplikaci budete mít také možnost synchronizovat všechny zapojené přístroje podle vašich představ. Můžete si tak například nastavit, že se spuštěním alarmu se vytáhnou žaluzie, odemknou se domovní dveře, případně se světelně vyznačí cesta k nim.

Co dělat při požáru

Pokud už k požáru dojde, je třeba zachovat rozvahu a nepanikařit. Namísto toho se držte následujících rad:

 • Co nejrychleji volejte tísňovou linku 150 nebo 112 a ohlaste požár.
 • Varujte všechny, kteří by požárem mohli být ohroženi. Nejtradičnějším způsobem je křik „hoří“.
 • Prověřte, zda se v ohroženém prostředí nenacházejí další osoby. V případě, že jejich záchrana je nad vaše možnosti, zapamatujte si jejich polohu (popřípadě ji označte) a neprodleně po příjezdu hasičů jim ji nahlaste.
 • Proveďte opatření k zamezení šíření požáru (vypněte plyn, elektřinu, zavřete dveře, odstraňte hořlavé materiály). Menší požár se můžete dostupnými prostředky sami pokusit uhasit.
 • Opusťte budovu v souladu s jejím evakuačním řádem. Přitom dbejte osobní bezpečnosti – chraňte si tělo namočením oděvu, dýchací cesty zakryjte namočeným ručníkem. S sebou si vezměte nejnutnější osobní věci (doklady, peníze, léky apod.).
 • Po příjezdu pomoci naslouchejte pokynům hasičů nebo členů IZS, a pokud bude třeba vaší pomoci, neodkladně ji poskytněte.

Jak vám pomohl tento článek?
Budeme rádi za zpětnou vazbu.

Průměrné hodnocení 4.3 z 40 hlasů