Menu

Srovnávací test a recenze
nejlepších požárních hlásičů

Ukázka produktu ve srovnání požárních hlásičů

Hlásiče požáru neboli požární hlásiče představují jeden z velice důležitých bezpečnostních doplňků jakéhokoliv typu nemovitosti. I když je tento prvek velice často podceňován a opomíjen, má pro člověka velký přínos. Upozorní ho na vzniklý požár.

Požární hlásič v žádné případě nezabraňuje vznícení libovolných věcí v domácnosti. Je ale produktem, který vás může okamžitě informovat o tom, že hoří a kde hoří. Právě čas je při hašení ohně tou nejdůležitější veličinou. Hlásiče požáru tak mohou ve výsledku minimalizovat jakékoliv vznikající škody.

Výběr produktů tohoto typu je poměrně bohatý. Jestliže chcete v tomto směru zabezpečit svoji nemovitost, poradíme vám, jak se vyznat v dostupných požárních hlásičích. Prostřednictvím tohoto článku zjistíte, jaké jsou rozdíly mezi jednotlivými typy. Ve finále budete schopni určit vhodný hlásič právě pro vás.


Nejlepší požární hlásiče dle hodnocení a recenzí uživatelů

Vzhled Název Detektor Orientační cena Aktuální cena
Recenze HONEYWELL XC100D-CS HONEYWELL XC100D-CS oxidu uhelnatého 1 400 Kč Zobrazit nabídky
Recenze Hutermann ALARM CO-603 Hutermann ALARM CO-603 oxidu uhelnatého 400 Kč Zobrazit nabídky
Recenze Hutermann F1 alarm EN14604 Hutermann F1 alarm EN14604 optický 130 Kč Zobrazit nabídky
Recenze Hutermann ALARM CO-602 Hutermann ALARM CO-602 oxidu uhelnatého 350 Kč Zobrazit nabídky
Recenze Kidde 29HD Kidde 29HD optický 300 Kč Zobrazit nabídky
Recenze HONEYWELL XC100-CS HONEYWELL XC100-CS oxidu uhelnatého 1 200 Kč Zobrazit nabídky
Recenze Jablotron SD-503ST Jablotron SD-503ST opticko-teplotní 800 Kč Zobrazit nabídky
Recenze HONEYWELL XS100T-CS HONEYWELL XS100T-CS opticko-teplotní 900 Kč Zobrazit nabídky
Recenze Jablotron SD-283ST Jablotron SD-283ST opticko-teplotní 850 Kč Zobrazit nabídky
Recenze Kidde 5CO Kidde 5CO oxidu uhelnatého 700 Kč Zobrazit nabídky

Jak vybrat požární hlásič

Požární hlásiče lze rozdělovat na základě dvojího dělení, se kterým vás v následujících řádcích podrobně seznámíme. Nejprve vám představíme hlásiče požáru na základě jejich typového provedení. Pak přestoupíme k dělení jednotlivých modelů s ohledem na detekční podměty.

Jednu kapitolu vyhradíme také popisu důležitých funkcí požárních hlásičů. Ty se liší v rámci produktových řad a pro někoho mohou být nepostradatelnou součástí. Aby hlásiče požárů fungovaly efektivně a účinně, nastíníme vám i správné rozmístění jednotlivých požárních prvků.

Článek ve finále zakončíme prezentací cenových kategorií a uvedením toho, co za dané pořizovací náklady můžete vlastně získat.

Typ hlásiče

S požárními hlásiči vás seznámíme v plném rozsahu, proto první dělení bude spíše z funkčního hlediska. Nejprve si totiž musíte ujasnit, jaký typ hlásiče budete chtít. A to z pohledu vyvolání impulsu k poplachu. Z logiky věci vyplývá, že se požární hlásiče dělí do dvou skupin.

 • Manuální hlásič požáru
 • Automatický hlásič požáru

Manuální hlásič požáru

Tento typ hlásiče požáru se využívá spíše v komerčních prostorách. Pravděpodobně každý občan jej určitě viděl. Jde o malou červenou krabičku na stěně, která za ochranným sklem ukrývá černé tlačítko. Jeho stiskem dojde k vyvolání poplachu v budově a ke spuštění sirény. Z principu fungování vychází i pojmenování hlásiče poplachu.

Takový systém vám přijde vhod jedině tehdy, když se u požáru sami vyskytnete. Pokud nebudete v budově, nikdo za vás tlačítko nestiskne. Proto je primárním místem manuálního požárního hlásiče především komerční sektor, kde jsou tyto prvky dokonce povinnou součástí nemovitostí.

Automatický hlásič požáru

Tomuto typu požárního hlásiče se budeme věnovat ve zbývající části článku. Jedná se o propracovanější zařízení, které vás na kouř upozorní automaticky bez vašeho osobního zásahu. K tomu slouží integrovaná čidla, jež jsou schopna identifikovat kouř ve vzduchu. Využívány jsou nejenom kouřová, ale i teplotní čidla, popřípadě ta multisenzorová. Spojením obou detekcí dojde ke zvýšení efektivity a účinnosti hlásiče požáru.

Připojení hlásiče

Z výše uvedeného popisu sáhnete pravděpodobně po automatickém požárním hlásiči, který je pro domácnosti, jako stvořený. Aby takové zařízení plnohodnotně fungovalo, musí mít určitý zdroj energie. A právě na základě této podmínky dochází k dalšímu dělení hlásičů požáru.

 • Autonomní požární hlásič
 • Drátový požární hlásič
 • Bezdrátový požární hlásič

Autonomní požární hlásič

Tímto výrazem jsou označovány produkty, které pro svůj provoz potřebují akumulátorové články. Jednotlivá zařízení mezi sebou nejsou propojena a fungují jako samostatné jednotky. V jejich prospěch hovoří nízké pořizovací náklady. Na druhou stranu musíte hlídat výměnu baterií, aby hlásič požáru fungoval tak, jak má.

Drátový požární hlásič

Napájení tohoto výrobku je realizováno za pomoci připojeného kabelu. Tyto hlásiče požárů jsou obvykle spojeny s ostatními články, a dokonce i kompletním zabezpečovacím systémem. Ten vás může o vzniklém požáru informovat například za pomoci speciální aplikace v chytrém telefonu nebo prostřednictvím SMS zprávy.

Výhodou drátového požárního hlásiče je fakt, že nemusíte řešit jakékoliv baterie, a navíc od takového systému získáte mnohem více než od autonomního hlásiče. Na druhou stranu je třeba počítat s vyššími vstupními náklady a stavebními úpravami objektu.

Bezdrátový požární hlásič

Tímto výrazem je označován produkt vycházející z drátového hlásiče požáru. Jde tedy o moderní prvek propojitelný se zabezpečovacím systémem, jen je jako výchozí zdroj energie používán akumulátor. Na rozdíl od autonomního požárního hlásiče se domůžete potřebného odeslání informace o tom, že vznikl požár.

V jeho případě vám odpadnou náročnější stavební práce. Zapomínat byste však neměli na pravidelnou výměnu baterií. Ta se ale provádí jednou za několik měsíců.

Detekční podměty

Jedno z posledních dělení požárních hlásičů, které vlastně určujete to, z jakého podmětu dojde k zareagování hlásiče a ke spuštění potřebného alarmu. K níže uvedenému dělení je třeba přistupovat i podle toho, v jakém prostředí bude tento bezpečnostní prvek používán a co od něj očekáváte.

 • Opticko-kouřový požární hlásič
 • Ionizační požární hlásič
 • Teplotní požární hlásič
 • Ostatní hlásiče

Opticko-kouřový požární hlásič

Tento typ hlásiče patří k těm nejlevnějším. Princip jeho fungování je jednoduchý. Požární hlásič spustí sirénu v okamžiku, kdy kouř z hoření dojde k čidlu hlásiče. Na základě toho je také efektivně rozmísťován. Nejčastěji to bývají ložnice, obývací pokoje, chodby apod.

Vzhledem k opticko-kouřové detekci není vhodný do prašných a vlhkých prostor. Typickým příkladem jsou koupelny a dílny.

Ionizační požární hlásič

Mnohem citlivější typ hlásiče oproti předchozímu. Ionizační princip fungování je schopen zachytit kouř nejenom tehdy, když dochází ke spalování, ale dokáže pracovat i se vznikajícím zápachem. Nevadí mu prašná prostředí, takže jej můžete umístit na chodby nebo do provozu.

Naopak se vyvarujte místům, kde se vytváří výraznější zápach. To jsou například kuchyně a garáže. Pak by mohlo docházet k falešným poplachům.

Teplotní požární hlásič

Součástí tohoto typu hlásiče je teplotní čidlo, které zaznamenává vzrůstající teplotu v daném prostoru. Při překročení určité hodnoty dojde k aktivaci a ohlášení požáru. Tato doba je oproti opticko-kouřovému a ionizačnímu hlásiči o něco delší.

Obecně je teplotní požární hlásič považován za velice spolehlivý a jeho primárním místem jsou hlavně oblasti v blízkosti krbových kamen, krbů a kotlů.

Ostatní hlásiče

Pro úplnost zmíníme ještě další dva hlásiče, na které můžete při výběru těch požární narazit. V jejich případě nejde ani tak o detekci samotného ohně a kouře, jako spíše o plyny.

 • Hlásič oxidu uhelnatého – Detekuje v prostoru jedovaný oxid uhelnatý CO.
 • Plynový požární hlásič – Detekuje unikající hořlavý plyn.

Funkce

Požární hlásiče jsou velice důmyslnými a propracovanými bezpečnostními pomocníky. V závislosti na tom, kolik peněz budete do konkrétního modelu investovat, můžete očekávat řadu přidružených funkcí. S těmi nejčastějšími vás seznámíme.

 • LCD displej – Zobrazovací plocha, která bývá někdy dokonce podsvícená pro pohodlné čtení v noci. Na displeji se ukazují informace nejrůznějšího typu, od stavu baterie, hodin, až po naměřené hodnoty apod.
 • Paměť událostí – Hlásiče vybavené touto funkcí vám dokáží zobrazit zpětně poplachy, včetně příslušných informací.
 • Autotest – Moderní hlásiče požáru jsou vybaveny funkcí autotestu, který probíhá například každé dvě minuty.
 • Propojení s mobilním telefonem – Některé požární hlásiče mohou komunikovat s vašimi mobilními telefony. Podporovány jsou systémy iOS a Android.
 • Indikace baterie – U autonomních a bezdrátových hlásičů budete informováni o nízké kapacitě baterie a upozorněni na její nutnou výměnu. V závislosti na modelu zařízení k tomu dochází buď akusticky, na LCD displeji nebo s pomocí světelné diody.
 • Dočasné vypnutí alarmu – Funkce, která přijde vhod například při spáleném obědu. Aby nedošlo k automatické aktivaci sirény, můžete alarm dočasně vypnout, obvykle je to na dobu několika minut. Dostatečný čas na vyvětrání místnosti.

Rozmístění hlásičů

V okamžiku kdy víte, jaký požární hlásič si pořídíte, měli byste před samotným nákupem uvažovat ještě o tom, kam jej umístíte, popřípadě kolik jich budete potřebovat. Zauvažovat musíte nad ideálním rozmístěním. Každý hasič vám bezpochyby řekne, že nejlepší je situovat požární hlásič doprostřed každé místnosti, a má pravdu. Optimálně 60 centimetrů od stěny a maximálně 6 metrů nad zemí.

Pakliže nebudete pořizovat tolik hlásičů požáru, myslete na ta nejdůležitější místa v objektu. Mezi ně patří rozhodně ložnice, protože ve spánku vznikající požár odhalíte jenom stěží. Dále jsou to centrální oblasti budov a chodby, respektive schodiště do vyšších pater.

Cena

Pořizovací náklady na nový požární hlásič se odvíjí od toho, jak důmyslný a komplexní systém hodláte zakoupit. Aby bylo dosaženo odpovídající kvality a funkčnosti hlásiče požáru, spoléhejte se jen na prověřené značky, mezi které patří CIP, Konig, Honeywell, Kidde, Hutermann a Emos.

Cena do 500 Kč

Cenově nejdostupnější požární hlásiče zakoupíte kolem 150 Kč. Jde o obyčejné a základní detektory kouře s dosahem maximálně tři metry do okolí. Jejich součástí bude fotoelektrický senzor. Do částky 500 Kč s žádnými převratnými technologiemi nepočítejte. Svůj účel však taková zařízení splní.

Cena od 500 Kč do 1 500 Kč

Tyto požární hlásiče budou vybaveny signalizačními diodami nebo malým LCD displejem, dokonce i s podsvíceným. Nechybí testovací tlačítko, několik paměťových slotů pro uložení nedávných poplachů a detekce elektrochemickým čidlem.

Cena od 1 500 Kč do 3 000 Kč

Za příplatek dostanete multifunkční detektory fungující na radiových frekvencích. Takové modely dokáží spolehlivě pracovat v širokém rozsahu teplot a mohou být napájeny nejenom prostřednictvím baterií, ale i po kabelu, jako součást propracovaného systému.

Cena nad 3 000 Kč

Velice citlivé požární hlásiče se zabudovanou sirénou, které bývají vybaveny i záložními bateriemi. Vedle kouře dokáží spolehlivě detekovat oxid uhelnatý. Jde spíše o profesionální přístroje s možností vložení paměťové karty a detekcí v hůře pozorovatelných prostorách. Řada výrobků s cenou nad 5 000 Kč je vybavena patentovanou technologií kouře RADAL.